İSLAM İNKILABININ İHRACI-6                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-6

İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu

Çeviren: İsmail Bendiderya

6. BÖLÜM 

İSLAM İNKILABININ DOSTLARI VE TARAFTARLARI 

Müslümanların Kıyamının Zaferinin Garantisi: Söz Birliği

Ümitsiz değiliz biz, müslümanlar güçlü bir şekilde ileri doğru adım atmalıdırlar; süper güçler bugün takriben yenilmeye yüz tutmuş durumdadır zaten, on yıl önceki gibi olduğu zannedilmesin, öyle değil artık!.. Bugün heryerde - bu değişme vardır- işte Amerikanın şu siyah derili müslümanlarla başı derttedir artık; birçok şehirde, 8 şehirde sıkıyönetim ilan etme mecburiyetinde kalacak kadar hem de!.. Bu hareket, zorbalığa baş eğmek istemeyen insanoğlunun tavrıdır, artık heryerde başgöstermeye başlamış bir harekettir bu... Şimdi -mesela- Irakta hareket başlamış durumdadır artık; Pakistanda, Hindistanda ve diğer yerlerde -böyle bir- hareket başlamış durumdadır artık. Şu müslümanlar, birbirleriyle elele vermelidir artık, azmetmeli, birlik içinde olmalıdırlar, şu süper güçlerin bir şey olduğu sanılmasın... Hayır, hiç de öyle değil! -Müslümanlar- azmedip yekdiğeriyle birleşsinler, biraraya gelip toplansınlar, vahdet ve birlik içinde olsunlar ki muzaffer olabilsinler inşaallah ve muzaffer olacaklardır da inşaallah! Müslümanlar arasında başgöstermiş olan bu inkılablar ve bu hareketler her yere ulaşır inşaallah ve her yerde birlik içinde olurlar! Sözbirliği içinde; tüm zaferlerin kaynağı olan Allah Tealaya dayanıp sadece Ona güvenerek ilerleyelim ve tüm islam ülkeleri sözbirliği içinde ve islam bayrağı altında rahat ve haysiyetli bir hayat sürdürür inşaallah-u Tealâ. Allah aziz Lübnanı korusun inşaallah; Lübnan müslümanlarını, islam için savaşan bu müslümanları muzaffer kılsın inşaallah-u Tealâ!

Ae, 6/221, t: 31. 2. 1358.

***

İslam Devletinin Diğer Milletlerde de Oluşması

İnşaallah bu hareket meyvesini verir de islamın buyurmuş olduğu gibi -nefsanî heva ve heveslerin istediği gibi değil, islamın buyurmuş olduğu gibi bir- islam devleti inşaallah kurulursa bu millet ve diğer milletler için bir saadet olacak ve inşaallah diğer milletlerde de başgösterecektir bu durum.

Ae, 7/272, t:12. 4. 1358.

***


Bu Zafer Diğer İslam Ülkelerine de Sıçrayacaktır

Bu iman, bu inkılab ve bu inkılâbî ruhla zafer sizindir inşaallah. Nihâi zafere ulaşırsınız inşaallah ve sizin ülkenizden diğer ülkelere, diğer islam ülkelerine de geçer inşaallah.

Ae, 8/173, t:28. 4. 1358.

***

Umarım Mustazaflar Müstekbirlere Galib Olurlar

Bu ülkenin namlı adını dünyanın dört bir yanına yayma hususunda siz muvaffak oldunuz, Allaha hamdolsun İran milleti muvaffak oldu. Müslüman ve müslüman olmayan bütün milletlerin gözleri sizin üzerinize çevrilmiş durumda, dikkatler aziz milletimize çevrilmiş durumda. Umarım bu hareket ve kıyam, asrın imamı selamullah aleyh  in* zuhuruyla sonuçlanır ve yine ümid ederim ki bizim şu inkılabımız tüm mustazafların kurtuluşu için bütün dünyaya yayılır ve sizin İslam ve milletin düşmanlarına galebe çaldığınız gibi, mustazaflar da müstekbirlere galebe çalar inşaallah.

Ae, 13/21, t:26. 5. 1359.

***

Hastalığı Olmayanlar İnkılâbın Mesajını Aldılar

Şunu arzedeyim ki bizim tebliğatımız ülke dahilinde bile geniş çaplı bir tebliğat olabilmiş değildir henüz... Yurtdışına gelince; orada da inkılab kendiliğinden yayılıp ilerledi, biz ilerletmedik. Yurtdışındaki milletler, islam ülkelerinin halkları burada olup bitenleri duyup öğrendilerse bu, bizim yoğun bir propaganda ve tebliğatımız olduğundan ve bu propaganda sayesinde onları bu inkılaba aşık ettiğimizden dolayı olmadı; bu inkılab marazı ve garazı olmayanlara kendiliğinden yansıdı, onlar, sizin ne istediğinizi bir ölçüde anlamış oldular.

Ae, 14/43, t: 16. 11. 1359.

***

İslamın Nuru Mustazaflar Dünyasına Vurdu

Milletimizi yekparça eden şey islamdır, nitekim şimdi de -buradan- başka yerlere yansımaktadır hakiki anlamda; ümidimiz odur ki bu islam nuru sadece tüm islam ülkelerine, değil, mustazaf beldelere de yansır ve kendisini gösterir inşaallah.

Ae, 16/2, t: 23. 10. 1360.

***

İran İnkılabı Dünya Mustazaflarının Ümit Kaynağıdır

Yurtdışından bize sürekli ulaşan haber, gidip oralardan bize haber getirenlerin verdikleri bilgi ve kimi zaman bazı şahsiyetlerin bize gönderdikleri mesaj, hep Ne kadar önemli bir işin üstesinden geldiğinizi kendiniz de bilemezsiniz! şeklinde!... Kaldı ki, bütün bu değerlendirmeler hep zâhiri değerlendirmelerdir, şu islam kuvvetlerinin zâhiri gelişme ve ilerlemelerinin değerlendirmesidir bunlar sadece; bize de söyledikleri ve mesajlarda bildirildiği gibi, bu zâhiri gelişme ve ilerlemelerin ne kadar derin etkiler kapsadığının kendimiz bile tam farkında değiliz! İranda başgösteren bu kıyam ve -kurulan- İslam Cumhuriyetinin bizzat tabii ve maddî boyutlarda bile bütün değerler üzerinde ne kadar köklü değişimlere sebeb olduğunu bizler bile net olarak göremiyoruz aslında. Binaenaleyh şunu bilmelisiniz ki milletler, hatta ilâhi olmayan milletler bile, yani dünya mustazaflarından olan ve ötedenberi müstekbirlerin sultası altında olagelenler bile bütün ümitlerini İranda gerçekleşen bu harekete bağlamışlardır.

Ae, 16/188, t:23. 3. 1361.

***

Milletlerin İslam Alimlerinden Beklentisi

Nerede olursa olsun, tüm islam alimleri; ulemanın en yukarı makamında bulunan, mesela taklit merciilerinden[1]; bir köyde, bir taşra kasabasında islama hizmet etmekte olan bir din adamına varıncaya kadar bütün islam âlimleri ! Bugün millet, hatta dünya mustazafları ve diğer milletler bile, nerede olursanız olun, siz ulemâ efendilerden pek çok şey beklemektedir!

Ae, 16/250, t:31.5.1361.

***

Hacılar İslam İnkılabının Mesajını Götüren Elçilerdir

İran İslam İnkılabı ülkesinin muhterem hacıları, bu değerli ve mücahid milletin cesur ve fedakar mücahidlerinin haykırışını o genel toplantıda -hacda- dünya müslümanlarına iletmeli ve onları, İran milletinin mesajını dünyanın tüm mazlum milletlerine ileterek bu inkılâbî milletin ey müslümanlar neredesiniz! feryadını tün dünyaya duyurmakla görevli kılmalı -sorumlu olduklarını anlatmalı-dırlar!

Ae, 17/29, t:29.6.1361.

***

İslam İnkılabının İhracının Panoraması

İslam inkılabının ihracının mustazaflarla mazlumlar dünyasındaki panoraması her zamankinden daha belirgindir bugün; dünya mustazaflarıyla mazlumları tarafından müstekbirlerle zorbalara karşı başlatılan ve giderek yayılmakta olan hareket, aydınlık bir geleceğin ümitlerini aşılamakta ve Allah Tealanın vaadini gittikçe daha bir yakın kılmaktadır. Dünya; velayet güneşinin Mekke-i Muazzama ufuklarından doğuşuna[2] ve mahrumların arzularının Kâbesiyle mustazaflar devletinin ortaya çıkışına hazırlanıyor gibi...

Ae, 18/11, t:15.3.1362.

***

İslam Milletleri, Başlarında Bulunanları İslamın Haysiyetine Saygı Gösterir Hale Getirmelidirler

İslam milletlerinin ayağa kalkıp, başlarında bulunanları ya islamın haysiyetine saygılı hale getirmesinin ya da onlara tıpkı İran gibi davranmasının zamanı gelmiş değil mi?! Sözde islam devletleri uyuyor mu? Bugün milletlerin durumunun geçmişteki gibi olmadığını görmüyorlar mı? Gözlerin ve kulakların artık açıldığını ve doğu ya da batı türünden oyun ve aldatmacaların artık etkisini yitirdiğini anlamak istemiyorlar mı? İslam inkılabının ihraç olduğunu veya en azından ihraç olmaya başladığını ve Allah Tealanın da teyidleriyle islam bayrağının, hiç de uzak olmayan bir gelecekte sadece islam milletlerinin değil, aynı zamanda islam adaletine susamış tüm dünya mazlumlarının da eliyle dünyanın dört bir yanında dalgalanacağını bilmiyor ve görmüyorlar mı?!

Ae, 18/229, t:23.11.1362.

***

Tüm İnsanlığın İslam İnkılabına İlgi Duyması

İran inzivaya itilmiştir diyenler var, halâ da demekteler. Maksatları İranın devletler tarafından mı inzivaya itildiğidir, yoksa milletler nezdinde de mi? Eğer İranın dünya milletleri nezdinde dışlandığını söylemek istiyorlarsa, buyursunlar denesinler bakalım! Getirsinler birkaç otomobil; birine Amerika cumhurbaşkanını, birine Sovyetlerin devlet başkanını, birine Fransa cumhurbaşkanını, birine İngiltere kraliçesini, birine de bizim cumhurbaşkanımızı oturtup halkın içine gitsinler. Evet bu birkaç otomobil, kalabalıkların içine girsin; üstelik biz, ille de İranda olsun bu demiyoruz; gelsinler Latin Amerikaya gidelim, gelsinler bizzat İngiltereye gidelim, diğer ülkelere gidelim, hatta müslüman olmayan ülkelere... Gidelim ve halkın bu devlet başkanlarına karşı nasıl tepki gösterdiğini hep birlikte görelim. Cumhurbaşkanına Pakistanda gösterilen davranış gösterilmeyecek midir yine? Peki, ya onlara -nasıl davranacaklardır dersiniz-? Öfkelerini gösterecek, çürük yumurtalarla ağırlayacaklardır onları. Eğer bizim milletler nezdinde dışlandığımız kastediliyorsa, hadi buyursunlar bakalım... Eğer devletler nezdinde inzivaya itildiğimiz kastediliyorsa -bilinmelidir ki-  bugün İrandan, kendisine karşı biraz yumuşamasını beklemeyen bir tek devlet yoktur; Amerikası böyledir, Sovyetleri böyledir, Fransası böyledir; inzivaya itilmiş olanlar bizzat onlardır. O kadar yoğun propaganda yapılıyor ki; bıkıp usanmadan söylene söylene bazıları inandırılıyor işte... Daha önceleri bu inanma oranı epey fazlaydı, şimdi İranda azaldı artık.

Bazıları inanıyormuş gibi görünüyorsa da halk kitleleri inanmıyor artık bu propagandalara.

Ae, 19/72-271, t:21.11.1364.

***

Nur ve Ümid Kapısının Müslümanlara Açılması

Allaha hamdolsun; İran İslam inkılabının bereketi sayesinde nur ve ümid kapıları dünya müslümanlarının tamamına açılmış oldu ve -bu inkılabın- getirdiği gelişme ve olayların şimşekleri, tüm müstekbirlerin tepesine ölüm ve yokoluş yağdırmaya doğru gidiyor!...

Ae, 20/237, t:29.4.1367.

***


* - Hz. Mehdi -as-.

[1] - Taklid Merciileri: Adalet, takva, daha bilgili ve evlâ olma, bilinçli olma, dünyevî şeylere düşkün olmama gibi hasletlere sahip bulunan ulema ve müçtehidler taklid mercii olmaya hak kazanırlar. Halk, dînî meseleler için onlara başvurur ve onların emirlerine uyar.

[2] - Velayet Güneşinin Mekke-i Muazzama Ufuklarından Doğuşu: Ehl-i Beyt -as- imamlarının 12. si olan hz. Mehdi aleyhisselam kastedilmektedir. Rivayetlerde o hazretin küfre, batıla, zulme ve adaletsizliğe karşı gerçekleştireceği kıyama Mekkede başlayacağı ve Kâbenin hemen yanında zuhur edeceği geçer.

 

Powerd by MAPDA

 تعداد بازدید:  2675