İSLAM İNKILABININ İHRACI-3                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-3

İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu 

Çeviren: İsmail Bendiderya

2. BÖlÜm

İSLAM İNKILABININ İHRACI YOLUNDA YILMAZ İRADE VE DÜŞÜNCE

 İran Milleti İslam Sancağını Heryerde Dalgalandıracaktır

İmam aleyhisselamın[1] hak izleyicisi olan aziz milletimiz kan vererek İblis nitelikli Pehlevi hanedanını tarihin mezarlığına gömecek ve islam sancağını sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde dalgalandıracaktır.

Ae, 4/9, t:11,9, 1357

***

Gaye, İslamın Cihanşumül Hükümlerini Diriltmektir

Gaye islamın, islam ahkamının, islamın cihanşumül hükümlerinin dirilmesi ve hayata geçirilip uygulanması, böylece herkesin huzur ve refah yüzü görüp hür olması, bağımsız olmasıdır.

Ae,6/22, t:27, 1, 1358

İslam Herkesin Hakkıdır

Ümid ederim ki biz islam bayrağını, İslam Cumhuriyeti bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya muvaffak olur, herkesin hakkı olan islama itaat edilmesini sağlarız.

Ae, 8/267, t:1, 6, 1358

***

İslam Bayrağı Dünyanın Dört Bir yanında Dalgalanır İnşaallah

Bizim isteğimiz şudur: İslam, ondan tadan herkesin ebedi hazza kavuşacağı tatlı bir meyve olan bütün niteliğiyle bütün kesimlerde, bütün islam ülkeleri ve onların ötesindeki beldelerde hayata geçirilsin; bu hakikat, bu nur ve bu aziz islam fevkalâde aziz muhtevasıyla uygulansın; hatta arzumuz bunun islam memleketlerinin sınırlarının ötesine taşmasıdır. Umarız islamın iftihar dolu sancağı dünyanın dört bir yanında dalgalanır inşaallah.

Ae, 8/276, t:3, 6, 1358

***

Adaleti Uygulayacağımızı Ümid Etmekteyiz

Biz islâmî bir güç, âdil bir güç oluşsun istiyoruz; süngünün topun, tankın ve benzerinin gölgesinde değil, adaletin gölgesinde bir güç oluşsun ve bütün insanlar elele versin istiyoruz. Bize şöyle bir vaadde bulunulmuştur: Zamanın İmamı selamullah aleyh zuhur ettiğinde bu ihtilaflar son bulacak, herkes birbiriyle kardeş ve bir olacak, zorbalık ve sultacılık kalmayacaktır. Umarız bunun hiç olmazsa birazını, bu -kitabın- en azından bir sayfasını, gücümüz yettiği ölçüde ve imkanımız dahilinde biz uygulamayı başarırız. Milletler bizim yanımızda yer aldığı gibi, devletlerin de bizim yanımızda yer almasını dileriz, kendi hayırları da bundadır zaten, inşaallah onların da bizimle olmasını ummaktayız.

Ae, 11/31 t:26, 9, 1358

***

İslam Devletinin Temeli Sevgi ve Kardeşliktir

Ben İranda gerçekleşen bu inkılabın bütün islam ülkeleriyle dünya mustazafları için bir dönüm noktası olmasını ve onlara da yansımasını ummaktayım. Siz gençler ve azizler görün bunu; islam devletinin temeli sevgi, kardeşlik ve uhuvvettir. İslam devletinde kimse kimseden üstün değildir; aşağı sınıf yukarı sınıf yoktur, yöneten ve yönetilmeye mahkum olan -bir kesim- gibi ayrımlar yoktur.

Ae, 11/65 t:29. 9. 1358

***

Dünyanın Bütün Kesimlerinde İslam Bayrağı

İslam ve Kuran sizin elinizdedir bugün; siz Kuranı yayabilirsiniz, dünyanın bütün kesimlerinde islam bayrağını yüceltip dalgalandırabilirsiniz.

Ae, 11/65, 29. 9. 1358

***

Tevhid Bayrağını Diğer Ülkelerde de Dalgalandıralım

İnşaallah islam cumhuriyetini cumhuriyet muhtevasıyla ve islam hükümleriyle İranda ve diğer yerlerde hayata geçirir ve tevhid bayrağını kendi ülkeniz ve diğer ülkelerin semalarında dalgalandırırsınız.

Ae, 11/223, t:18. 10. 1359

***

Biz  İnkılabımızı  Bütün  Dünyaya  İhraç  Edeceğiz

Biz inkılabımızı bütün dünyaya ihraç edeceğiz; çünkü bizim inkılabımız islâmidir ve -bu nedenle de- lailaheillallah Muhammed Resulullah! nidası bütün dünyada çınlayıncaya kadar mücadele sürecektir ve dünyanın neresinde olursa olsun, müstekbirlere karşı bir mücadele varsa, biz de varız!

Ae, 11/266, t:22. 11. 1358

***

Güç Sahipleriyle Hesaplaşmalıyız

İnkılabımızı bütün dünyaya taşıma yolunda gayret sarfetmeliyiz, inkılabımızı ihraç etmeyeceğimiz düşüncesini kesinlikle bir kenara bırakmamız gerekir. Çünkü islam, müslüman ülkeler arasında hiçbir ayrımda bulunmamakta ve bütün dünya mustazaflarını desteklemektedir. Diğer taraftan bütün güçler ve süper güçler bizi yoketmeye azmetmiş durumda; -inkılabımızı diğer ülkelere de taşımaz ve- kapalı kapılar ardında durursak kesinlikle yeniliriz. Güç sahipleri ve süper güçlerle açıkça hesaplaşmalı ve içinde bulunduğumuz bütün çetin zorluklara rağmen -dış- dünyaya karşı inancımıza dayalı ideolojik bir tavır sergileyeceğimizi onlara göstermeliyiz!

Ae, 12/19, t:1. 1. 1359

***

İslamı Bütün Dünyada Uygulama Safhasına Geçirmeliyiz

Biz süper güçlerin ekonomik ambargolarından, askerî ambargoları ve askerî müdahelelerinden korkmuyoruz! Onlar buraya girecek olurlarsa biz güçlü bir şekilde karşılarına dikiliriz; diğer müslüman milletler de onların karşısına dikilir. İslam hükümlerini ülkemizde, hatta bütün bölgede ve tüm dünyada hayata geçirme yolunda ilerlemeliyiz!

Ae, 12/92, t:27. 2. 1359

***

İslamın Gücünü Bütün Süper Güçlere Göstermeliyiz

İslamı ileri götürmeli ve dünyanın dört bir yanına islamı taşımalıyız inşaallah, islamın gücünü bütün süper güçlere göstermeliyiz!

Ae, 12/101, t:29. 2. 1359

***

İslamı Heryerde Hayata Geçirmeliyiz

İslam yolunda olun, islam için hizmette bulunun ki, Allah göstermesin, yenilecek olursak şehid olursak, islam için olsun, şehid düşmüş olalım ve eğer inşaallah zafer bizimle olursa islamı muzaffer etmiş olalım, heryerde başımız dik, alnımız açık olabilsin! Bütün dünyada, bütün ülkelerde islamı hayata geçirelim ve islam bayrağını -tüm dünyada- dagalandıralım -inşaallah-

Ae 12/99, t:29. 2. 1359

***

İslam Bayrağını Dünyanın Bütün Kutuplarında Dalgalandıralım

Biz henüz yoldayız ve katetmemiz gereken  epey yol var daha. Önümüzdeki bu uzun yol; islam bayrağını dünyanın bütün kutup -ve bloklarında- dalgalandırmaktır. Başaracağımızdan ümitliyim ben. Allah Tebarek ve Tealâya dayanıp gayret göstermek suretiyle bu uzun yolu kolayca katederiz inşaallah.

Ae 12/11, t:29. 2. 1359

***

Adaleti Dünyada Yürürlüğe Koyarız İnşaallah

Ümid ederim ki islam ve islam velileri sayesinde insanlığa getirilmiş olan bu adaleti 2500 yıllık bir zulüm ve zulüm rejiminden sonra ve -onu izleyen- 50 yıllık bir ihanet, zulüm ve yağmacılıktan sonra[2] inşaallah-u Tealâ evvela İranda, sonra da bütün dünyada yürürlüğe koyar, hayata geçiririz.

Ae, 12/130 t:10. 3. 1359

***

Hareketin Diğer Beldelere İhracı

Umarız ki bu hareket diğer islam ülkelerine de taşınır; bütün müslümanların okuludur bu, hatta bütün muztazaflarındır.

Ae, 12/155 t:14. 3. 1359

***

Dünya Mustazafları Hakkın Verilir Değil, Alınır Olduğunu Bilmelidirler

Biz bütün islam ülkelerinin bu özelliklere sahip olmasını istiyoruz, İranda gerçekleşmiş bulunan bu ortamın bütün müslüman ülkelerde vuku bulup oluşmasını, bu inkılabın bütün islam ülkelerine taşınmasını ve bütün dünya mustazaflarının müstekbirlerin karşısına dikilip kendi haklarını onlardan almasını istiyoruz; şunu bilmelidirler ki hak verilir değil, alınırdır!

Ae, 12/284, t:20. 5. 1359

***

İslam Yayılacaktır

Milletin güçlü eli ve Allah Tebarek ve Tealanın teyidiyle bu fesad kökleri kazınacak ve islam her yere yayılacaktır inşaallah; biz Allaha güveniyor, Ona dayanıyoruz.

Ae, 13/96, t:30. 7. 1359

***

İslamı Başka Yerlere de Taşıyalım

İslamı burada diriltmek için hepimiz, hep birlikte kıyam ettik, inşaallah başka yerlere de taşır; ihrac ederiz.

Ae, 13/161, t:14. 8. 1359

***

Bütün Dünya İnsanlarını Bağımsızlaştıralım

Biz, ülkemizin her açıdan bağımsız olmasını istiyoruz. O halde Allah rızası için bu işi gerçekleştirmeye çalışalım ki, böylece sadece kendi ülkemizi değil, bütün dünya insanlarının da bağımsızlığa kavuşmasını sağlayalım -inşaallah-

Ae 16/81, t:25. 12. 1360

***

İslam İnkılabının Nihâi Amacı

Umarız bu inkılab cihanşumül bir inkılap olur ve uğruna ruhlar feda olası hz. Bakıyyetullahın -hz. Mehdi -as-ın - zuhuruna başlangıç hazırlar.

Ae. 16/88, t:1.1. 1361

***

İslam Nuru Her Yerde Parlıyor

Yüce Rabbimizden bize bu yolda yardımda bulunmasını, milletimize ve ordumuza bu nusreti nasib etmesini ve islam nurunun dünyanın dört bir yanında parlamasını sağlama hususunda herkesin inşaallah başarılı olmasını dilemekteyiz.

Ae, 16/152, t:26. 2. 1361

***

İslamı İhrac Edelim

Ben ümitliyim... Siz gençlerimiz, şu milletimiz, bizim şu aziz milletimiz, şimdi kardeş oldukları gibi, her zaman kardeş olsunlar birbirleriyle; ben ve senlerin ortadan kalkmış -ve herkesin biz de toplanıp kenetlenmiş- olduğu bu birlik ve vahdet  her zaman sürsün, inşaallah  böylece ülkeniz korunur ve hiç kimse de size zarar veremez. Allah Teala hepinizi korusun inşaallah; başarılı ve Allahın teyidine mazhar olursunuz -inşaallah- çalışmalarınıza devam edin, var gücünüzle ilerleyin ve islamı diğer yerlere de ihraç edip taşıyın inşaallah.

Ae, 17/234-235, t:21. 1. 1362

***

Umarım Bütün Dünyayı İslamın Tezahürleriyle Doldururuz

Siyonistlerin plânlarının gerçekleşmesi için çıkardılar bu tahmili -zorla kabul ettirilen- savaşı[3] bizim başımıza. Diğer taraftan, islamın burada tahakkuk bulup gerçekleşmesini önlemek istediler. Çünkü islam İranda tahakkuk edecek olursa kesinlikle diğer ülkelere de taşınacaktır, zaten taşınmış durumda... İşte o zaman onların, o siyonistlerin defteri  dürülmüş olacak, Amerikayla Sovyetlerin eli islam ülkelerinden kesilmiş olacak artık. Bunlar, islamın, İranın sınırlarından öteye taşmaması, hatta İranda da zihinleri saptırabilmek için ellerinden gelen gayreti sarfetmekteler... Birinci hedefleri de,
İranı düşürmek ve İranda Amerikancı bir islam cumhuriyeti oluşturmak... Tabii bundan sonra şahlığı getirecek değiller artık; adını islam cumhuriyeti koyacaklar, ama aslında Amerikan modeli olacak bir islam cumhuriyeti... Bazılarının pek heveslendiği şey yani... Bunda başarılı olamayacaklar inşaallah; bütün İranlılar kararlı çünkü... Kadın-erkek, genç-ihtiyar, büyük küçük; İrandaki herkes, Amerikayla Sovyetleri bir daha İrana sokmamaya kararlı... İkinci planlarıysa, islamı İranda hapsetmek... Geniş çaplı zehirli propagandalar yapıyorlar: İranda şöyle oldu, İranda böyle oldu, 14-15 yaşından küçük çocukları cephelere gönderiyorlar... diye, vs... Yeniliklerde söylediler işte; insan hakları mı ne, itiraz etmiş galiba... Oturmuşlar orada Amerikanın sesi radyosunun dediğine kulak asıyorlar, BBCnin dediğine kulak asıyor, itibar ediyorlar, falan radyonun ne dediğine bakıyorlar... Kendileri bu meseleleri bilmiyor değiller, tersine, çok iyi biliyorlar herşeyi, ama İrana çamur atabilmek için söylüyorlar böyle şeyleri işte. Yoksa şu yabancı radyolar  İranda olup bitenleri bilmiyor değiller; Irakın İrana saldırdığını, tecavüzlerde bulunduğunu, İran ve Irak-ın müslüman hakkına- ne zulümlerin reva görülmüş olduğunu bilmiyor değil bunlar; biliyorlar, ama insan zerrece önem taşımıyor onlar için; sadece kendi -uğursuz- maksatlarına ulaşmanın peşinde onlar.

Maksatları, İranda islamın adını kötüye çıkarmak... Başka yerlerde de aynı şey -islam inkılabı- olur korkusuyla şimdiden İslam Cumhuriyetiyle İran halkını karalamaya ve dünyanın gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Ümidim, inşaallah bunda da başarılı olamayacakları yolundadır.

Biz, dünyanın dört bir yanında islamı tanıtmakla vazifeli ve mükellefiz. İslam bugün bütün dünyada mazlum durumdadır, garip durumdadır. Biz-dünyaya kıyasla- az bir grubuz, propaganda gücümüz zayıf, paramız az; onlarsa bütün medyayı ellerinde tutmuş durumdalar, bol bol paraları da var; istedikleri kadar harcayabiliyorlar bu işlere... Ama bizim ümitsiz olmamamız gerekir kesinlikle. Bütün güçlerin destek verdiği Muhammed Rızanın o büyük şeytânî gücünü şu İran gençlerinin gayretiyle nasıl alt edip onu bir kenara ittiysek, yine bu az sayımıza rağmen islamı, inşaallah Allah Tealânın istediği şekilde ve Onun izniyle burada uygulama safhasına geçireceğiz ve şu anda da bu konuda ilerleme kaydetmekteyiz. Biz buraya bir daha kimselerin* gelmesine izin vermeyiz. Burada -İranda- bunlar -inkılap- nasıl vuku bulduysa, umarım ümiversiteyle Feyziyyenin -dînî ilmiye medresesinin- geniş  tebliğatlarıyla kısa sürede bütün dünyayı islâmî tecellilerle doldururuz inşaallah.

Ae, 16/3-102 t: 15.2. 1362

***

İnkılâbın İhracı, Dünyayı Kurtaracak Olan Müncînın İnkılabına Ortam Hazırlar

Burada size söyleyeceğim son söz şudur: Babalarınızın kanlarının ürünü olan İslam Cumhuriyetine kanınızın son damlasına kadar sadık kalın ve kendinizi her an hazırlıklı tutup inkılâbı ihraç ve şühedânın kanının mesajını iblağ etmek suretiyle dünyayı kurtaracak olan münci-i âlem, vasilerin sonuncusu ve evliyanın medar-ı iftiharı, uğruna ruhlar feda olası hz. Bakıyyetullah -hz. Mehdi aleyhisselam-ın kıyamı için gerekli ortamı hazırlayın.

Ae, 19/297, t:7.2. 1365

***

Süper Güçler Şunu Bilsinler ki Biz Son Nefesimize Kadar Direneceğiz

Bütün süper ve diğer güçler şunu bilsinler ki biz son nefese, son eve ve kanımızın son damlasına kadar Allah Teâlanın ismini yüceltmek için mücadele edecek ve onların tamamının aksi yöndeki arzularına rağmen ne doğu, ne batı devletinin temelini dünya ülkelerinin çoğunda atacağız inşaallah! Dünya istikbarı Kudüs Gününde[4] halkın mücadele meydanına çıktığı o muazzam tarihî sahneyi ne çabuk unuttu? Onlarca kez tekrarlansa -bile- bizim halkımız, Yüce Allahın izniyle, yine o halktır ve sergilenecek olan sahne de yine o sahne olacaktır!

Ae, 20/61, t: 16. 11. 65

***

İslâmî Adaletin Her Yana Yayılması

Gençlerimiz daha ilk baştan bu süreçte yer alıp neşeyle savaşa gittikleri gibi; umarız islamı zafere ulaştırma ve ecnebi süper güçlerin ve bugün islam ülkelerinde var olan yerli yanlış anlama ve ters uygulamaların şerrinden kurtarma yolunda da başarılı olurlar ve öyle bir noktaya varırlar ki, inşaallah islam devleti her yere yayılır ve islâmî adalet her yana yayılıp ulaşmış olur.

Ae, 20/65, t: 21. 11. 65

***

Süper Güçlerin Uykularını Kaçıracak, Rahatlarını Bozacağız

Heyhât! Canavar ruhluların, müşrikler ve kafirlerin Kuran-ı Kerime, hz. Resulullahın -sav- ıtrat ve soyuna, ümmet-i Muhammed sallallah-u aleyhi ve âlih-i veselleme ve hanif İbrahimin takipçilerine saldırıları karşısında Humeyni sessiz kalabilir mi hiç? Müslümanların hakaret ve zillete düşürüldüğü sahneleri öylece durup seyredebilir mi hiç?! Ben şu nâçiz kanımı ve canımı Hakkın farzını eda edebilmek ve müslümanları savunma farizasını yerine getirebilmek için hazırlamış durumdayım ve büyük şehadet nimetinin bekleyişi içindeyim. Egemen güçler, süper güçler ve onların uşakları şundan emin olsunlar ki Humeyni yalnız ve tek başına kalsa dahi küfre, zulme, şirke ve putçuluğa karşı verdiği savaşı sürdürecek ve yolundan dönmeyecektir asla! Ve Yüce Rabbinin izni ve yardımıyla islam dünyasının gönüllü savaşçılarının safında; diktatörlerin gazabına uğramış  o yalınayak
-yoksullar-ın safında zulüm ve kötülükte ayak direten dünya sömürücüleriyle satılmışların rahatlarını bozup uykularını kaçıracaktır -inşaallah-

Ae, 20/113-114, t:6.5.66

***

İran İslam İnkılâbı Zulüm Saraylarının Yıkılışının Başlangıcı

Ya Rabbi! Bizim islam inkılabımızı zalimlerin saraylarının yıkılışının başlangıcı ve dünyanın dört bir yanında saldırganların hayat yıldızlarının kayması kıl; bu durumda elbette minnettar oluruz sana! Bütün dünya milletlerini mustazaflarla yalınayak -yoksul- ların imamet ve verâsetinin semere ve bereketlerinden faydalandır -inşaallah-

Ae, 20/118, t:6.5.66

***

Biz Tecrübelerimizi İhraç Edeceğiz

Biz bütün dünyaya tecrübelerimizi ihraç edeceğiz ve zalimlere karşı verdiğimiz mücadele ve müdafaayla ilgili tecrübelerimizin neticesini, zerrece beklentide bulunmaksızın hak yolunda mücadele verenlere aktaracağız ve bu tecrübelerin aktarılmasının ürünü de hiç şüphesiz esaret altındaki milletlerin zaferi, bağımsızlığı ve islam hükümlerini uygulaması olacaktır. Müslüman aydınlar hep birlikte ilim ve bilinçle harekete geçerek kapitalizm ve komünizmin dünyasını alt üst etmenin engebeli yolunu katetmeli ve tüm hürriyetperverler aydın bir bakış açısı taşımak ve başkalarını da aydınlatmak suretiyle egemen güçlerle süper güçlerin, bilhassa Amerikanın suratına tokadı yapıştırmanın yolunu mazlum islam ülkelerinin milletleri ve 3. dünya milletlerine göstermelidirler. Ben tam bir güvenle şimdiden söylüyorum: İslam, süper güçleri perişan edecek, hepsini ağır bir yenilgiye uğratacaktır! İslam içeride ve dışarıda önüne dikilen maniaları teker teker bertaraf edecek ve dünyanın kilit -noktalardaki önemli- siperlerini ard arda fethedecektir!

Ae, 20/118, t:6.5.66

***

İslam Milletleri Arasında İslamın Tahakkuk Bulması İçin Kesin Kararlılık

Allah Tealanın lütfu sayesinde bizim İslam Cumhuriyetimizin egemenlik sahasında usul, prensip, siyasi ve itikâdî sahalarda hiçbir anlaşmazlık mevcut değildir ve herkes islam milletleri arasında asil ve öz tevhidi gerçekleştirme, düşmanın başını ezme ve böylece pek uzak olmayan bir gelecekte bütün dünyada islamın zaferini görme konusunda kararlıdır!

Ae, 20/123, t: 6.5.66

***

Saldırganların Zulüm Elini Kıracağız

Biz, Allahın izniyle bütün zalimlerin islam ülkelerindeki zulüm ve tecavüz ellerini kıracak ve gerçekte Muhammedî -sav- hak hükümlerin beyanının inkılabı olan inkılabımızı ihraç etmek suretiyle dünyayı sömürenlerin sulta, egemenlik ve zulümlerine son verecek ve Allahın yardımıyla, Müslih-i Küll olan kurtarıcı ve hakkın mutlak imameti olan, uğruna ruhlar feda olası İmam-ı Zamanın zuhuru için gerekli ortamı hazırlayacağız -inşaalah-.

Ae, 20/132, t:6. 5. 66

***

Siyonizm, Kapitalizm ve Komunizmin Kokuşmuş Kökünü Kurutmak Azmindeyiz

Beynelmilel islamî dış siyasetimizde bu hakikat ve gerçeği defalarca ilan ettik: Biz islamı bütün dünyaya yaymak ve dünyayı sömürenlerin nüfuz ve etkinliğini azaltmak azmindeyiz ve bu azmimiz sürecektir. Amerikanın -bölgedeki- uşakları bu siyaseti yayılmacılık ve büyük bir imparatorluk kurma fikri şeklinde adlandırıyorlarsa -adlandırsınlar- korkumuz yoktur bundan, varsın öyle adlandırsınlar! Biz siyonizm, kapitalizm ve komunizmin kokuşmuş köklerini bütün dünyada kurutmak azmindeyiz! Yüce Allahın yardım ve lütfuyla; bu üç temele dayalı düzenleri yıkmaya ve istikbar dünyasında hz. Resulullahın -sav- islam nizamını yaymaya kararlıyız biz; esaret altındaki milletler er veya geç bizzat şahid olacaktır buna! Amerikalı görevlilerin dokunulmazlıkları ve haraççılığın yayılmasını bütün varlığımızla önleyecek; hatta bir ölüm kalım savaşına girme pahasına da olsa yapacağız bunu! İnsanlık damının yüceliklerinden mazlumların sesinin bütün dünyada yankı bulmasını sağlayıp tevhid nidasının tüm dünyada yankılanmasını sağlaması gereken büyük bir minber olan Kâbe ve haccdan ; Amerika, Sovyetler, küfür ve şirkle uzlaşma sesinin gelmesine izin vermeyeceğiz inşaallah! Yüce Rabbimizden bize sadece müslümanların Kâbesinden değil, bütün dünyanın kiliselerinin çanlarından da Amerikayla Sovyetlerin ölümünü duyurma gücünü nasip etmesini dileriz.

Ae, 20/232, t:29. 4. 67

***

Bizim Asıl Vazifemiz İslamı Dünyaya Yaymaktır

Yöneticilerimiz bilmelidir ki bizim inkılabımız sadece İranla sınırlı değildir. İran halkının inkılabı, uğruna ruhlar feda olası Hüccet hazretlerinin[5] bayraktarlığında gerçekleşecek olan islam dünyasının büyük inkılabının başlangıç noktasıdır; Rabbul Âlemin hazretleri bütün müslümanlara ve dünya insanlarına lütufta bulunur da onun bu asırda zuhur etmesini sağlar inşaallah. Maddi ve ekonomik meseleler eğer yöneticileri üstlendikleri vazifeden bir lahza olsun alıkoyarsa, büyük bir tehlike ve dehşetengiz bir ihaneti de beraberinde getirmiş olacaktır. İslam Cumhuriyeti hükumeti halkı en iyi şekilde idare edebilmek için bütün varlığıyla çalışmalı, elinden gelen çabayı sarfetmelidir. Ama bu, bütün dünyada islamın egemenliğini sağlayacak bir dünya islam devleti oluşturma yolundaki inkılabın büyük gayesinden vazgeçilmesi anlamına da getirilmemelidir asla!

Bu çağda hakikaten büyük islam tarihinin parlak ve nurlu çehresi kesilmiş bulunan aziz İran halkı sıkıntı ve zorlukları Allah rızası için göğüslemesini bilmelidir; böylece memleketin üst düzey yöneticileri asıl vazifeleri olan bütün dünyaya islamı yayma işiyle ilgilenebilecektir.

Ae, 21/108, t: 2. 1. 68

*** 

[1] - İmam Aleyhisselam: Hz. Resulullahın -sav- Ehl-i Beytinin -as- imamlarının 3.sü olan hz. İmam Hüseyin -as- kastedilmektedir.

[2] - İkibinbeşyüz yıllık zulüm, elli yıllık İhanet: İrana egemen olan 2500 yıllık krallık düzeni kastedilmektedir. Bunun son 50 yılı Pehlevi hanedanının egemenliğiyle geçmiştir.

[3] - İrana Zorla Yüklenen Tahmilî Savaş: İran İslam İnkılabının zaferiyle birlikte Amerika dünyanın en stratejik bölgelerinden birindeki önemli bir üssünü yitirmiş oldu ve bu ülkedeki zenginlikleri artık sömüremez hale geldi. Binaenaleyh İranı  tekrar ele geçirebilmek için olmadık oyunlara, olmadık câniliklere başvuran Amerika iç karışıklıklar çıkarmak, gizli bir askeri saldırıya girişmek (Tabes Operasyonu), darbe girişiminde bulunmak, terör ve anarşi havası estirmek...vb. gibi yolları denediyse de hiçbirinden sonuç alamadı. Neticede İranda yeşermeye başlayan ve diğer islam ülkelerini de hızla etkisi altına alan islam inkılâbını ortadan kaldırabilmek için bölgedeki maceracı Irak rejimini İranın üzerine saldırttı ve henüz inkılabın içinde bulunan islâmî İrana zorla amansız bir savaşı yüklemiş oldu. Yüzbinlerce insanın canını yitirip bir o kadarının da yaralı, malul, esir ve avâre olmasına yolaçan bu savaş milyonlarca dolar hasar da meydana getirdi. Ne var ki Allahın lütfu ve yardımı sayesinde ne süper güçler, ne de onların kulağı küpeli uşağı Eflakçı Saddam, uğursuz emellerinden hiçbirine ulaşamadılar bu savaşta.

* - Hiçbir yerli ve ecnebî tâğutî iktidarın -çev-

[4] - Kudüs Günü: Rahmetli İmam Humeyninin -ks- emriyle her Ramazan ayının son Cuması Kudüs Günü ilan edilmiştir; her yıl milyonlarca müslüman bu gün muazzam yürüyüşler ve protesto gösterileri tertipleyerek Kudüsün siyonist İsrail tarafından işgalini kınamakta ve bu mukaddes mekanın kurtuluşu için görkemli bir dayanışma örneği sergilemektedir.

[5] - Hazret-i Hüccetten maksat, Ehl-i Beyt imamlarının -sa- 12. si olan hz. Mehdi aleyhisselamdır (Allah onun zuhurunu çabuklaştırsın).

 

 تعداد بازدید:  2691