İSLAM İNKILABININ İHRACI-2                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-2


İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu

Çeviren: İsmail Bendiderya

1. BÖlÜm

İNKILABIN İHRACI, İSLAM İNKILABININ KAÇINILMAZ ÖZELLİĞİDİR

soru: İrandaki olaylar Türkiyeye de yayılabilir mi sizce?

cevap: İrandaki -bu- mukaddes hareket islami bir harekettir; bu nedenle de bütün dünya müslümanları elbette ki bu inkılaptan etkilenecektir.

Sahife-i Nur, c:4 s.114, tarih: 10,10,1357.

***

İslam Hareketi Bir Ülkeyle Sınırlı Değildir

Biz islam için kıyam ettik, islam için gerçekleştirdik -bu- hareketi. Bu cumhuriyet, bir İslam Cumhuriyetidir. İslam için -gerçekleştirilmiş- bir hareket bir ülkede mahsur edilemez, hatta sırf islam ülkeleriyle bile kısıtlanamaz. İslam için gerçekleştirilen bir hareket, peygamberlerin hareketinin bir devamıdır. Peygamberlerin hareketi sırf belli bir mekana mahsus değildi ki; Peygamber-i Ekrem efendimiz -sav- Arabistanlıydı[1] ama çağrısı sırf Arabistana yönelik değildi, sadece Arabistanla sınırlı kalmıyordu, bütün dünyaya yönelik bir çağrıydı.

Ae 10/115, tar: 11, 8, 1358

***

Okulumuzu Yayacağız

Süper güçlerin baskısı altında bulunan bir millettik biz; şimdi onların baskısından kurtulmuş bulunuyoruz ve ilerlemekteyiz; milletin yükselmesi budur işte! Yükselme ve kalkınma denilen şey, midelerimizin doymasıyla gerçekleşmez ki; yükselme, okulumuzu ve inancımızı ileri götürmekle mümkün olur, nitekim okul ve inancımızı ileri götürmekteyiz şimdi, Allaha hamdolsun. Okulumuzu bütün islam beldelerine, hatta mustazafların bulunduğu her yere yayacağız inşaallah. Biz yükselmekte, ilerlemekteyiz; insanoğlunun ilerlemesini, yücelmesini sağlamak istiyoruz biz.

Ae, 10/233 tar: 5, 9, 1358

***

Zulüm Altındaki Kitlelerde  Muazzam Patlayış

İran milleti, aziz bacılarla kardeşler bilirler ki eşine ender rastlanır veya -belki de- eşsiz bir inkılab olan İranın bu muazzam inkılâbı pek büyük değerlere sahiptir ki bunların en büyüğü -bu inkılabın- belli bir inanca dayanması, mektebî olmasıdır, islâmî olmasıdır. Şanı yüce peygamberlerin, uğrunda kıyam etmiş oldukları değerdir bu. Ümid ederim bu inkılab ilâhi bir kıvılcım ve ilahi bir şimşeğin çakması gibi olur da zulüm altındaki kitlelerde muazzam patlamalar yaratır ve kademine ruhlar feda olası hz. Bakıyyetullahın[2] -s- mübarek inkılâbının şafağının sökmesiyle sonuçlanır inşaallah.

Ae, 15/75, tar: 10,5, 1360

***

Düşmanların Bunca Muhalefetlerinin Nedeni İranın Diğer Ülkelere Örnek Olmasıdır

Onlar islamı istemedikleri ve diğer taraftan, İranın islamı -gerçek çehresiyle- dünyaya tanıtmaya başladığını gördükleri ve islamın -hakkıyla- tanıtılması halinde bütün dünya tarafından kabul göreceğini ve böylece bütün çıkarlarının tehlikeye düşeceğini bildikleri içindir ki İrana karşı çıkmakta ve muhalefete girişmektedirler; yoksa İranda da bir nüfus olduğu veya mesela İranda da  birileri bulunduğu için değil!..

Ae, 18/248, t:13. 12. 1362

***

Bağımsızlık ve Hürriyet Işığı Bütün Dünyaya Yayılacaktır

Bizim milletimiz, Allaha hamdolsun, kendilerine iman ve kudret veren Hak Tealâ hazretleri ve Allah Tebarek ve Tealanın velilerinin yardımları sayesinde  herkesin sinesine red yumruğu indirerek direndi ve biz bağımsızlık istiyoruz, biz hürriyet istiyoruz! dedi; eğer bu şekilde devam ederse emin olunuz ki yankıları bütün dünyayı kapsayacaktır.

Ae, 20/178 t:21, 11, 1366

[1] - Hz. Peygamber-i Ekrem -sav- Efendimiz Arabistanlıdır: Değerli islam peygamberi hz. Muhammedin -sav- doğum yeri Mekke, vefat mahalli ise Medinedir. Bugün Arabistanın en önemli şehri olan bu iki belde, her yıl milyonlarca müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

[2] - Hz. Bakıyyetullahın -sa- Mübarek İnkılâbının Şafağı: Ehl-i Beyt imamlarının -sa- 12.si olan hz. Mehdi aleyhisselam kastedilmektedir. Hz. Mehdinin -sa- zuhuru ve kıyamı Kuran-ı Kerimde vaadedilmiş olan hadiselerdendir; zulüm ve kötülükle dolan yeryüzünü adalet ve iyilikle dolduracak olan o hazretin ilâhî  zuhur ve inkılabı bizzat Kitap ve sünnetle tüm insanlığa müjdelenmiştir.

 

 تعداد بازدید:  2675