İmam Humeyninin (k.s) Söz ve Konuşmalarında Filistin                 


İmam Humeyninin (k.s) Söz ve Konuşmalarında Filistin

İsmail Bendiderya

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Amerika ve İsraile Karşı Petrolün Bir Silah Olarak Kullanılması Gerektiği

Filistinin Hürriyeti; İslami Kimliğe Tekrar Kavuşulmasına Bağlıdır

Büyük İsrail Komplosunu Defalarca İfşa

Yahudilerle Siyonistleri Aynı Statüye Tabi Tutmama

İslam Ümmetinin Vahdet ve Birliği, Filistinin Tek Kurtuluş Yolu

İslam Dünyasının İmkanlarını Değerlendirme ve Fırsatları İyi Kullanma

1. BÖLÜM

İSRAİLİN NİTELİĞİ

 

q      1. FASIL

İSLAM VE MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANI: İSRAİL

Müslümanların İlk Kıbesini Tahrip Etmek  İsrailin Çirkin Arzusudur

İsrailin Eliyle İslam Düşmanlığı

Amerika ve İsrail İslamın Aslına Düşmandır

q      2. FASIL

İSRAİLİN YAYILMACILIK POLİTİKASI (BÜYÜK İSRAİL HAYALİ)

Mesele Filistinin İşgali İle Bitmiyor

İsrail Tehlikesi Bütün Ortadoğuyu ve İslam Beldelerini Tehdit Etmektedir

Lübnanın Başına Gelenler Diğer İslam Ülkelerini Beklemekte

İsrail Golanla Yetinmeyecek

İsrail Mevcut Durumla Yetinmez

İsrailin Uğursuz Amacı

Büyük İsrail

İsrail Bu Antlaşmalarla Yetinmez

Nilden Fırata Kadar

 

q      3. FASIL

YAHUDİLER SİYONİSTLERDEN AYRIDIR

İran Yahudileri

Yahudilerin Hesabı Siyonistlerin Hesabından Ayrıdır

Siyonistler Dinsizdir

Yahudiler Siyonistleri Kabul Etmiyorlar

Hz. Musaya -as- Tabi Olduklarını İddia Eden Yalancılar

 

 q      4. FASIL

İSRAİLİ HİMAYE EDENLER

İsrailin Büyük Hâmisi: Amerika

İsraili Tüm Sömürgeci Güçler Himaye Etmekte

Amerikanın Şah ve İsraili Desteklemesi

İsraile Giden Petrol Boruları Kapatıldığı İçin Amerikanın İrana Karşı Komplo Düzenlemesi

Amerika Siyonizmi Destekliyor

Amerika İsrail Anlaşması

İsrail Amerikadan İzinsiz Cinayet İşleyemezBu Müslümanların

 Amerikadan Yediği Bir Şamardır

ABD Silahlı Kuvvetlerinin İsraili Savunmak İçin Bölgeye Girmesi

Filistine Karşı Süper Güçlerin Elbirliği

2. BÖLÜM

ŞAH DÖNEMİNDE İRAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ

 

q      1. FASIL

ŞAH REJİMİYLE İSRAİLİN BAĞLANTILARI

Şah Rejiminin İktisadı Siyonistlerin Elinde

İran Siyonistlerin Çizmeleri Altında

İsrail Uşakları Her Alanda Nüfuz Etmiştir

İsraili Eleştiri Yasağı

Şah İsrailli mi ki?!

 Şah Rejminin İsraille Sıcak İlişkisi

İsraille Şah Rejiminin İlişkilerine Diğer Şahitler

Şah Rejiminin Programları İsrailliler Tarafından Hazırlanıyor

İran ve İsrailin Örnek Tarlası

Şah Rejiminin Islahatı İsrail İçin Pazar

İmam Humeyninin Şahı İkazı

Şahın Fantomları İsrail Askerlerinin Emrinde

İsrailin Cinayetlerinin Eserlerini Ortadan Kaldırmayın

Şah Rejimi İsrailin Askeri Üssü

İsrail İşadamları Şehinşahlık Kutlamalarında

İsrailin Yolunun Açılması İçin Şahın Girişimleri

Şah Rejimi Filistini İşgal Eden İsraile Karşı Olanları Sindirmekle Görevli

Şah-İsrail İlişkilerini İfşa Etmek

İsrailin, Planlarını Uygulamasından Korkuyorum

Şah İlk Baştan Beri İsraili Resmi Olarak Tanıdı

Şaha Karşı Olmanın Sebebi

Şah -Memleketin Kaynaklarını- Milli Etmek Adına Onları Siyonistlere Verdi

Şahın İsraili Desteklemesi Halkın Kıyam Etmesine Sebep Oldu

İsrail Şahı Savunuyor

Öteden Beri Süregelen Şah - İsrail İlişkisi

Şah Rejiminin Basın-Yayını İsraili Destekliyor

Genel Boykotlarda İsrailin Petrolünü Temin Etmek

İsrail Şahın Cinayetlerine Ortaktır

İsrail Askerleri Şah Rejiminin Emrinde

İsrailli İşkence Uzmanları Şahın Hizmetinde

 

 q      2. FASIL

İSLAM İNKILABI ZİRVEYE ULAŞMADAN ÖNCE İMAM HUMEYNİNİN İSRAİLE KARŞI TUTUMLARI

İsrail Uşağı Bahailer

Şah-İsrail İlişkisine Nefret

Tarihi İkaz

Filistin İşgal Edilmişken Siz Petrol İçin Kavga mı Ediyorsunuz?

Şah-İsrail Uzlaşmasından Beraat Bildirisi

İslamın İleri Gelenleri Küçük İhtilafları Bırakmaya Mükelleftir

İsraile Ambargo ve İsraili Red

Filistinli Mücahidlerin Himaye Edilmesinin Farz Oluşu ve Şeri Vücühatın Onlara Tahsis Edilmesi

Bu Fesat Kaynağı Mümkün Olan Her Yolla Defedilmelidir

İsraile Ambargo

Müslümanları Filistin Mücahidlerini Desteklemeye Davet

İsraili Yoketmek İçin Saflarınızı Sıklaştırın

İsrail Uşaklarını Musallat Etmek Memlekete İhanettir

3. BÖLÜM

İMAM VE İSLAM İNKILABI, İSRAİLE KARŞI DİRENİŞ SİPERİ

 

q      1. FASIL

MÜSLÜMANLARIN ZAAF NEDENLERİNİN BEYANI

(Saflarda Tefrika ve Ülkenin Zaafı)

Eğer Müslüman Ülkeleri Yönetenler Bir Tek El Olsalardı

Müslüman Ülkelerin Yöneticileri Arasındaki İhtilaflar Filistin Sorununun Kaynağıdır

İslama Dayanmayışları Bu Müsibetlere Neden Oldu

Baştakilerden Bazısının Satılmış Olması

Başta Olanlardan Bazılarının Kendilerini Kaybetmesi veya -Başkaları Tarafından- Görevlendirilmesi Sömürünün Musallat olmasına sebep Oldu

Hükumetin İlerlememesi Üzücüdür

Müslüman Ülkelerin Birçoğu Hiçbir Sonucu Olmayan Müzakerelerle Meşguller

Eğer Birleşirlerse Amerika Hiçbir Şey Yapamaz

Devletler İstiklal ve Vahdeti Koruyamadılar

Müslümanlar Amel Ehli Olsalardı İsrailin Karşısında Zelil ve Perişan Olmazlardı

Müslümanların Müşkülatının Kaynağı

Tefrika Muamması!

Müslümanların İki Temel Problemi

Bütün Problemler Hükumetin Başında Olanların Kusur Etmelerinden Kaynaklanmaktadır

Hükumetlerin Teslimiyeti

Niçin Arap Ülkeleri Siyonizmden Dayak Yiyorlar?

Amerikadan Bu Kadar Yakınmamalıyız!

Başta Olanlardan Bazılarının İhaneti

Kutsal Haremeynin İddiacısı Niçin Teyid Ediyor?

Bu Hükumetleri Kime Şikayet Edelim?

İktidar İçin İsrailin Zilletine Tahammül Etmek

Bazı Ülkeler İsrailin Elinden Amerikaya Sığınıyorlar!!!

Baştakilerden Bazılarının Bencillik ve Egoistlikleri

Allah Teala Bu Devletleri Uyandırsın

Bazı Ülkelerin Gaflet Uykusunda Olması Üzücüdür

İslam Ülkeleri Yöneticilerinden Bazılarının  Ahmaklığı Onları Birbirinin Canına Düşürmüş

 

q      2. FASIL

HAİNCE KOMPLO VE PROJELERİN İFŞASI

Camp David, İsrailin Tecavüzlerini Meşrulaştırma Komplosu

Camp Davidi Kınıyoruz

Camp David Bütün Bölge Ülkelerinin Zararınadır

Camp David Siyasi Bir Oyundur

Camp David, İslam ve Müslümanlara İhanet

Camp David Planı Sedatın Bağlılığının Nişanesidir

Camp David Planı Müslümanların Tefrikasına Sebeptir

Camp David Anlaşması Yüzünden Mısırla İrtibatın Kesilmesi Emri

Hain Sedatın Eli Mısırdan Kesilmelidir

Mısır, İsrail ve Amerika Komplosu

İslam Düşmanlarıyla Birleşme Üzüntüsü

Amerika Uşakları Aracılığıyla Tefrika Yaratmak

Filistin Meselesini Halledeceklerine Şia Ve Sünniyi Birbirinin Karşısına Geçiriyorlar

Taif Konferansında Ne Oldu?

-Enver- Sedat Ve -Kral- Fahdın Planını Kınamak Farzdır Bize

Camp David Anlaşması Mekke Ve Medineyi de Müslümanların Elinden Çıkarabilir

Uzlaşmacı Planlar İsrailin Tecavüzlerine Ortam Hazırlıyor

Zihinleri Asıl Düşmandan Saptırmak İçin Yapılan Muhtelif Planlar

İsraili -Resmen- Tanımak Müslümanlar İçin Bir Faciadır

Bazı İslam Devletleri Kurda Sığınıyorlar!

İsraili Resmen Tanıyacak Olurlarsa O -günün birinde-Herkese Egemen Olacaktır

Fas Konferansında İsraili Sigortalamak

İsrail: Fas Konferansının Sözünü Bile Etmeye Değmez!

İslam İddiasında Bulunan Devletler Amerikayla İsraili Memnun Etmeye Çalışıyorlar

Bir Esaret Olan Camp David Projesi Zillet  Ve Utanç Damgasıdır

Amerikanın Elini Öptüğü İçin Mısırın Mükafaatlandırılması

İntifadanın Devamını Önlemek İçin Komplo

İnkılapçı Görünen Bazı Satılmışlar Amerika Ve İsraile Yanaşmış Durumda

Haremeynin Hadimi(!) İsraile Güvence Veriyor!

 

q      3. FASIL

İSRAİLİN VARLIĞINI RED; müslüMANLARI BİRLİĞE VE İSRAİLE KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLEMEYE DAVET 

Şeri Vücuhlarla Filistinli Ve Lübnanlı Savaşçıları Himayeye İcazet...............

Müslümanların Büyük Baş Belası: İsrail

Müslümanların İsraile Karşı Birleşmesi Yolundaki Azim Ve Kararlılığımı Sürdüreceğim

Yirmi Yıl Boyunca Vahdete Çağrı

Biz Sizinle Hemsadâ idik, Aynı Şeyleri Söylüyorduk

İsraile Karşı Olan Arap Ülkelerini Destekliyoruz

Filistinli Kardeşlerimizle Aynı Saflarda Olacağız

20 Yıl Filistine Destek

Hiçbir Hür İnsan İsraili Resmen Tanımaz

Kudüs Müslümanlara Dönmelidir

İslamda Birleşin ve İslama Dayanın ki Size Hükmetmeye Heveslenmesinler

Biz İsrailli Danışmanları Kovacağız

İsraille Hiçbir İlişkimiz Olmayacak

Biz Mazlum Filistinlilerden Yanayız

Kudüsün İsrailin Elinden Kurtarılması Bütün Müslümanların Şeri Vazifesidir

Müslümanların Malının İsraile Satılması Haramdır

İsraili Resmen Tanımamız Kesinlikle İmkansızdır!

İran Milleti Filistini Daima Desteklemiştir

Filistin Bizim Vücudumuzun Bir Parçasıdır

En Küçük Bir İhmali Bile Caiz Görmüyorum

İsrail Gaasıptır

İsraile Petrol Vermeyeceğiz

Gasıp İsraille İlişkimiz Olmayacak!

İsrail Tövbe Edecek Olsa Bile Onunla İlişki Kurmayacağız!

İsraile Varlık Hakkı Tanıyamayız

Arafata Uyarı: Süper Güçler Güvenilir Dayanak Değildirler!

Zaferin Şartı: Vahdet ve Allaha Güven

Filistinin Kurtuluş Yolu: Milletlerin Kıyam Etmesidir!

Elele Verip Birleşsinler ve Bu Kanser Tümörünün Kökünü Kazısınlar

Milletler Uyanmalıdır!

Biz Sizlerle Aynı Safta, İsraile Karşı Mücadele Etmekteyiz.

Filistinli ve Lübnanlı Kardeşlere Dua

Halk Arasında ve Her Yerde İsraili İfşada Bulunma Tavsiyesi

Müslümanlar Biraraya Gelseydi İsrail Yok Olurdu

Önceki Hatanın Giderilmesi İçin Müslümanların Birlik İçinde Olması Gerekir

Her Müslüman, İsraile Karşı Kendisini Hazırlayıp Teçhizatlandırmakla Mükelleftir.

Birlik Olmalı ve İsrailin Kökünü Kazımalıyız

Bir Milyar İnsan Niye Seyirci?

Ey Uçsuz Bucaksız İnsan Deryası! Doğrulup Kalkın ve Vahyin Merkezini Savunun!

Umarım, Filistinin Yoluna Dikilen Sorunları Gideririz

Hepimiz Kıyam Edelim ve İsraili Ortadan Kaldıralım

Kahraman Filistine Destek

Eğer Müslümanlar Birlik İçinde Olsalardı Kudüs Sorunu Doğmazdı...............

Milletler Kıyam Etmelidir! Bu Kurtların Kucağına Sığınmayalım!

Filistin Sorununun Çüzümü İçin Milletler Sadr-ı İslama Dönmelidirler

Herkes Hep Birlikte İslam Bayrağı Altında

Ateşli Silahlarla İsrailin Göğsünü Parçalamanın Zamanı Gelmemiş midir?!

Mısır Ordusu Bu Ayıp ve Zilleti Kabullenmesin!

Kurtuluş Yolu

Birlik İçinde Olursanız İsrail Cüret Bulamaz

Birlik Olup Bu Fesat Tümörünü Söküp Atın!

İsrailin Bu Cüretkarlığı, Müslümanlar Arasında Ayrılık ve Tefrikanın Neticesidir.

KuranEmrediyor: İsraille Savaşın!

İsraili Sürüp Kovmak İçin Kardeşçe Elele!

İran Milletinin Ezeli Arzusu

İşgal Altındaki Toprakların Mazlumlarının Kıyamını Desteklemek

Filistin Müslümanlarının Şahlanışa Geçtiği Bu Sırada, Hangi Özür ve Bahaneyle -meseleye karşı- Kayıtsız Kalınabilir?!

Ortak Düşman: İsrail

Önce  İsraili Yumruklayıp Dışarı Atın, Sonra Ateşkes-Olsun-!

Milletler Azimle karşı durmalı, Direnmelidirler

Filistinli Yetkililere Nasihat

İsrailin İşlediği Cinayetlere Susanların da Sırası Gelecektir

İsraili Resmen Tanımak İsteyenlere Bizim Milletimizden Korkmalarını Salık Veririm

İsrail Sahneden Tamamen Silinmelidir

İsrailin Resmen Tanınması, Şeref Sahibi Her Müslümanı -Öfkeyle- Titreten Bir Faciadır

Müslümanlar Seyirci

Halk Oturup Seyirci Kalmayacaktır

Bizim Suçumuz, Filistini Savunmak

Müslüman Filistinin Gerçek Evlatlarını Savunmak

İsraile Düşman Olmak Bizim İçin İftihardır

q      4. FASIL

DÜNYA KUDÜS GÜNÜNÜN İLANI

Dünya Kudüs Gününün İlanı

Kudüs Günü: Müslümanların Müstekbirlere Karşı Direniş Günü

Kudüs Günü: Mustazaflar Partisinin Mukaddemesi

Kudüs Günü Canlı Tutulsun

İnşaallah Kudüste Namaz Kılarız!

Kudüs Günü Herkes Haykırırsa Zafer Kazanılır

Kudüste Vahdet Namazı

Kudüs Günü Mesajı: Politik Oyunları Bir Kenara Bırakmak ve Gücünü İmandan Alan Makinalı Tüfekleri Kullanmak Gerekir!

Kudüs Günü Mustazaflar Günü

Kudüs Gününde Milletlere Düşen Vazife

q      5. FASIL

HAC SİPERİNDE MÜŞRİKLERDEN BERÂET

Ey Beytullahı Ziyarete Gidenler! Amerikayla İsrailin Plan ve Komplolarını İnsanlara Duyurun

Suudi Hanedanı Hacda Filistin Meselesinin Gündeme Getirilmesini İslamda Bidat Sayıyor!!!

Müşriklerden Beraet -Teberride bulunma- Hadisesi Haccın Sırlarındandır

Berâet -Teberri- Haykırışı

Berâetsiz Hac, Hac Değildir!

Filistindeki İsami Hamâsî, Hacda Müşriklerden Beraette Bulunulmasının Semeresidir.

4. BÖLÜM

DÜŞMANLARIN İSLAM CUMHURİYETİNİ MÜCADELENİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTAN ALIKOYMA ÇABALARI 

q      1. FASIL

İRANA ZORLA YÜKLENEN SAVAŞ VE BAZI ÜLKELERİN İNKILABİ İRANA KARŞI TERTİPLEDİĞİ KOMPLOLAR

İslam Çehresini Siyonizm Karşısında Zayıflatan: SADDAM

Tahmili Savaş: Siyonizmle Baas Partisinin Şeytanca Elbirliği

İsraile Fırsat Yaratmak

Biz Her İki Cephede Savaşmaya Hazırız

İsraille Savaşması İçin İrandan Haraç ve Rüşvet İstenmesi

Irakın Tam Anlamıyla Yenilmesinin Ardından; Kudüse Doğru Şahlanış Yolu Açılmış Olacaktır

Mısırla İsrail; İrana Karşı Birleşik Cephe

İsraile Karşı Olan Bir Ülkeye Karşı Cihad Hükmü!!!

Bölgedeki Devletler Bu Mıntıkayı İsrailin Kirli Varlığından Temizleyecekleri Yerde

q      2. FASIL

MAKSATLI SUÇLAMALAR: İRAN İSLAM CUMHURİYETİNİN   İSRAİLLE İLİŞKİSİ OLDUĞU SÖYLENTİLERİ

İranla İsaril Arasında İlişkiden Sözetmek Kof ve Çocukça Bir Suçlamadır

İranla İsrail İlişkilerinden Sözetme İftirası, Ayrılık ve Tefrika Yaratma Komplosudur

Saddamın İranı Suçlayıp Zan Altında Bırakma Komplosu

İsrailden Silah Satınalındığı Martavalları Amerikanın Ağzından Çıkıyor

Müslümanların Başındakilerin, Müslümanlar Aleyhine Propaganda Yapması!

İranla İsrail Arasında İlişki Olduğu(!) Söylentisi Amerikaya Yağcılık İçin Yapılıyor

İrandan Kaçan İnkılap Düşmanları, İsrailden Silah Satınalındığı Söylentisini Yaymadalar

Bizim İnkılabımızın Niteliği Amerika ve İsraile Karşı Olmak Olmuştur

İsrail Denize Dokunsa Deniz Necis ve Murdar Olur

İslam Cumhuriyetini Niçin Suçluyorlar?

İrana  İsrail Yanlısı Diyenler Rezil Oldular!

Sömürü Borazanları, İsrailden Silah Alımı Gibi Bir Söylentiyi Yaymada

İsrailin Adam Olacağı Yok

ÖZETLE FİLİSTİN TARİHİ 

ÖZETLE filistin tarihi

İslamın Zuhuruna Kadarki Filistin Tarihine Bir Bakış

İslamdan Sonra Beyt-ul Mukaddes

Yirminci yy.da Beyt-ul Mukaddes ve Filistin

İsraili Ortaya Çıkarmak İçin Ön Girişimler Ve Filistinlilerle Arapların Tepkisi

Altı Gün Savaşları

Kerame Savaşı (1968)

Ramazan Savaşı (1973 Ekimi)

1974 Yılında FKÖnün Resmen Tanınması

Filistinlilerin Lübnanda Çatışması

Camp David Anlaşması

Siyonist Rejim Ordularının Lübnanda Filistinlilere Saldırıması

Beyruttaki Amerika ve Fransız Kuvvetlerinin Karargahlarının Bombalanması (23 Ekim 1983)

Karargahların Savaşı

Filistin Halk Kıyamının Ortaya Çıkışı: İntifada

İslami Uyanış Zincirinin Diğer Bir Halkası: İntifada

İntifadayı İran İslam İnkılabı Ve Onun Özellikleriyle Mukayese

Gazze ve Eriha Uzlaşması

 

 

 تعداد بازدید:  2717