ÂŞURA KIYAMI                 


Bismillahirrahmanirrahiym

İmam Humeyninin -ks- Konuşma Yazı ve  Mesajlarında

ÂŞURA KIYAMI

 

İmam Humeyni’nin Konuşmalarından Derlenmiştir

Çeviren: İsmail Bendiderya

Edit: Şaduman Eroğlu

Hilafeti gasbedenlerin düzenini yıkmak amacıyla bir avuç ashabıyla kıyam eden, adamlarının ve savaş araç-gereçlerinin azlığı nedeniyle zalimle uzlaşma hayaline kapılmayan ve Kerbelâyı kendisi, evlatları ve bir avuç ashabı için ölüm mekanı edinerek Haktan yana olanlara Zillete boyun eğene yazıklar olsun! nidasını duyuran Alioğlu Hüseyine selam olsun!

İmam Humeyni

1. BÖLÜM

Muharrem Ve Âşurayla İlgili Üç Konuşma 

İmamın Batı Tahran Ulemasına Yaptığı Konuşma

Kum Ve Tahran Vaizleri, Ulema, Cemaat  İmamları ve Dinadamlarına Yaptığı Konuşma 

Kum, Tehran, Doğu Ve Batı Azerbeycan Eyaletleri Ulema, Hatip Ve Vaizlerine Yaptığı Konuşma  

2. BÖLÜM 

Şehadetin Kanlı Girişi 

Muharrem Ayı 

1. FASIL

Âşura Kıyamının Sebep Ve Faktörleri

Âşura Kıyamının Hedefleri

Kerbelâ Şehidlerinin Bilinçli Tercihi

Ebâ Abdullahın -s- Kıyamının Sonuç Ve Etkileri

Hürlerin Örneği: Âşura Kıyamı 

Her Gün Âşura, Her Yer Kerbelâ 

2. FASIL

Yas Tutma Ve Mersiye Okumanın Felsefesi

İslam Ve Seyyiduşşuhedanın Okulunun İhyasında Mersiye  

Millet Ve Ülkenin Korunmasında Yas Ve Taziyenin Rolü

Âşura Kıyamını Anma Programları İlâhî Kural Ve Şartlardandır

Hatipler, Mersiyehanlar ve Yas Tutanlara Tavsiyeler

Muharrem Ayı ve Kerbelâ Kıyamı Konusunda İmamın -k.s- Konuşmalarından Seçmeler

 

 تعداد بازدید:  2730