نفس مطمئنه                 


نفس مطمئنه

            يك روز امام مي‌فرمودند در بين راه قم و تهران (در شب 15 خرداد) ناگهان ماشين مأموران ساواك از جاده اصلي به جاده خاكي منحرف شد و من يقين كردم كه آنها مي‌خواهند مرا بكشند ولي مجدداً ماشين به جاده اصلي بازگشت و راهش را ادامه داد. من به نفس خودم مراجعه كردم و ديدم هيچ تغييري (ترسي) در من حاصل نشده است.

آيت الله عباس خاتم يزدي

 

 تعداد بازدید:  2702
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها