نخستين بيانيه سياسى امام خمينى (س)                 


 

نخستين بيانيه سياسى امام خمينى (س)

اشاره

مطالعه اولين اعلاميه سياسى حضرت امام خمينى از جنبه آشنايى با سير مبارزات ايشان حائز اهميت است. اين اعلاميه يكسال پس از نگارش اثر گرانقدر عقيدتى و سياسى امام خمينى يعنى كتاب كشف الاسرار نوشته شده است. نسخه خطى بيانيه مزبور در كتابخانه وزيرى شهرستان يزد نگهدارى مى‏شود. شرح چگونگى درج و نگهدارى اين بيانيه را در كتابخانه وزيرى از زبان آقاى انتظارى مدير محترم كتابخانه وزيرى پى مى‏گيريم:

بسمه تعالى از جمله ابتكارات مرحوم حجة‏الاسلام وزيرى، موسس كتابخانه وزيرى يزد، تهيه و جمع آورى خط و عكس علماى اعلام بوده كه از زمانهاى پيش دفترى را بدين منظور تهيه كرده و همه جا آنرا با خود مى‏بردند و خدمت هر يك از مراجع تقليد و بزرگان علم كه مى‏رسيدند درخواست مى‏كردند تا شرحى در اين دفتر يادداشت كنند و عكس خود را كنار آن الصاق نمايند. از جمله كسانى كه مرحوم وزيرى در سال 1363 هجرى قمرى مطابق با 1323 هجرى شمسى به زيارتشان نائل شدند، رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بوده اند. اين ملاقات در يازدهم جمادى الاولى سال 1363 هجرى قمرى در قم اتفاق افتاده و بنا به درخواست مرحوم وزيرى حضرت امام شرح مبسوطى در سه صفحه پيرامون قيام و انقلاب در آن دفتر مرقوم فرموده اند. اين نوشته نخستين بيانيه سياسى امام خمينى (س) است كه تاكنون مكشوف شده است، و نيز نشان دهنده روح بزرگ و اهداف عاليه حضرت امام، و بيانگر آن است كه چگونه اين رادمرد در آن خفقان ستم شاهى با كمال جرات و شهامت همگان را به قيام و وحدت فرا مى‏خواندند.

اين دفتر سالها در منزل مرحوم حجة الاسلام وزيرى نگهدارى مى‏شده و ايشان به هر كجا كه سفر مى‏كردند آن را با خود مى‏بردند و دوباره به منزل بازمى گرداندند و هر وقت‏خواص به يزد مسافرت مى‏كردند از اين دفتر هم بازديد مى‏نمودند.

هنگام تاليف كتاب بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى، در سال 1355 حضرت امام در نجف اشرف اشاره فرمودند كه در سالهاى بسيار قديم شرحى در دفتر آقاى وزيرى يزدى نوشته اند. گويا به دنبال اين اشارت حضرت امام، شخصى به يزد آمده و گفت مى‏خواهم خطى را كه حضرت آية الله خمينى در دفتر آقاى وزيرى نوشته‏اند ببينم. بنده چون ايشان را نمى‏شناختم و ضمنا معرفى نامه‏اى هم با خود نياورده بود، گفتم اين دفتر در كتابخانه نيست، او هم رفت. پس از مدتى جناب آقاى ناطق نورى كه اكنون رياست مجلس شوراى اسلامى را عهده دار هستند در مسير مسافرت به رفسنجان، به يزد تشريف آوردند و از بنده رونوشت‏خط حضرت امام را درخواست نمودند. حقير، ايشان را به منزل مرحوم حجة الاسلام وزيرى بردم. اتفاقا آقاى وزيرى در اثر كسالت‏بسترى بودند. دفتر را آوردم و تمام آنرا آقاى ناطق نورى ملاحظه نمودند، سپس از روى خط امام ديكته كردم و ايشان هم يادداشت نمودند و تشريف بردند. بعد از مدتى حضرت آية الله شهيد مطهرى نامه‏اى مرقوم فرمودند كه: "اين نوشته فايده‏اى ندارد فتوكپى خط حضرت امام مورد نياز است". بنده هم با وعده قبلى دفتر را ساعت 11 شب به منزل يكى از دوستان كه دستگاه فتوكپى داشت‏بردم و چند دوره فتوكپى تهيه كردم و فردا صبح آنرا خدمت آية الله مطهرى فرستادم. بعدها اين دستخط در روزنامه‏اى چاپ شد، و از آن زمان به بعد نيز بارها تكثير و انتشار يافته است. در خود يزد هم چندين بار آنرا منتشر كردند. حتى بعضى از جوانان آن را به همراه اعلاميه هايى در افشاى جنايتهاى خاندان پهلوى چاپ و منتشر مى‏كردند.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، حضرت حجة‏الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد احمد خمينى توسط حجة الاسلام حاج شيخ محمد على صدوقى - نماينده وقت مجلس شوراى اسلامى - فتوكپى دستخط مبارك امام را درخواست كردند. يك هفته پس از ارسال اين سند تاريخى، تصوير آن بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گوينده اعلام كرد كه اين دستخط مبارك هم اكنون در يكى از كتابخانه‏هاى يزد نگهدارى مى‏شود. در سال 1361 صحيفه نور نيز آن را چاپ نمود.

در سال 1369 عده‏اى از سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران به يزد آمدند و از دستخط امام فيلمبردارى كردند و بنده هم توضيحاتى دادم كه چند روز بعد شبكه سراسرى پخش كرد و اتفاقا خيلى بجا و جالب بود، زيرا بعد از پخش اين برنامه مرتب از يزد و شهرستانها به كتابخانه تلفن مى‏شد و سئوال مى‏كردند الان دفتر كجا است؟ آيا مى‏شود آنرا مطالعه كرد؟ آيا مى‏توان فتوكپى آنرا تهيه نمود؟ چه موقع امام به يزد تشريف آورده اند؟ بنده جواب مى‏دادم اين دستخط تاريخى حضرت امام در جلد اول كتاب صحيفه نور چاپ شده و شما به راحتى مى‏توانيد آن را از كتابخانه‏ها تهيه كنيد. هم چنين توضيح مى‏دادم كه حضرت امام خمينى (س) به يزد تشريف نياورده‏اند بلكه مرحوم وزيرى در قم به خدمت‏حضرت امام مشرف شده و به شرحى كه گذشت آن را از حضرت امام تقاضا نمودند.

گفتنى است كه در اين دفتر علاوه بر خط و عكس حضرت امام خمينى، خط و عكس بسيارى از مراجع تقليد و علماء و دانشمندان وجود دارد كه براى نمونه مى‏توان اسامى زير را برشمرد:

آيات عظام و مراجع عاليمقام: سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى (صاحب عروة الوثقى) ، حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى موسس حوزه علميه قم، حاج آقا حسين بروجردى، سيد عبدالهادى شيرازى، سيد ابوالقاسم الخوئى، سيد عبدالهادى شيرازى، سيد ابوالحسن اصفهانى، سيد جمال الدين اسد آبادى، سيد محسن حكيم، شيخ عبدالحسين امينى، حاج سيد احمد خوانسارى، حاج سيد محمدرضا گلپايگانى، سيد محمد هادى ميلانى، سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، حاج آقا بزرگ تهرانى، شهيد صدوقى، شهيد دستغيب، خاتمى اردكانى، فقيه خراسانى و. . .

بسم الله الرحمن الرحيم

قيام لله، يگانه راه اصلاح جهان

قال الله تعالى: "قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموالله مثنى و فرادا"

خداى تعالى در اين كلام شريف، از سر منزل تاريك طبيعت تا منتهاى سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظه هايى است كه خداى عالم از ميانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين كلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قيام براى خدا است كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه‏هاى گوناگون عالم طبيعت رهانده.

خليل‏آسا در علم اليقين زن نداى لا احب الافلين زن

قيام لله است كه موسى كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحو كشاند. قيام براى خدا است كه خاتم النبيين صلى الله عليه و آله را يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت‏ها را از خانه خدا برانداخت و به جاى آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادنى رساند.

بدبختى و تيره روزى ما به خاطر قيام براى منافع شخصى است

خودخواهى و ترك قيام براى خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاى اسلامى را زير نفوذ ديگران درآورده. قيام براى منافع شخصى است كه روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى خفه كرده. قيام براى نفس است كه بيش از ده ميليون جمعيت‏شيعه را به طورى از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مشتى شهوت پرست پشت ميزنشين شدند. قيام براى شخص است كه يك نفر مازندرانى بيسواد را بر يك گروه چندين ميليونى چيره مى‏كند كه حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود كند. قيام براى نفع شخصى است كه الان هم چند نفر كودك خيابانگرد را در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت داده. قيام براى نفس اماره است كه مدارس علم و دانش را تسليم مشتى كودك ساده كرده و مراكز علم قرآن را مركز فحشا كرده. قيام براى خود است كه موقوفات مدارس و محافل دينى را به رايگان تسليم مشتى هرزه گرد بى‏شرف كرده و نفس از هيچ كس در نمى‏آيد. قيام براى نفس است كه چادر عفت را از سر زن‏هاى عفيف مسلمان برداشت و الان هم اين امر خلاف دين و قانون در مملكت جارى است و كسى بر عليه آن سخنى نمى‏گويد. قيام براى نفع‏هاى شخصى است كه روزنامه‏ها كه كالاى پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه‏ها را كه از مغز خشك رضاخان بى‏شرف تراوش كرده تعقيب مى‏كنند و در ميان توده پخش مى‏كنند. قيام براى خود است كه مجال به بعضى از اين وكلاى قاچاق داده كه در پارلمان بر عليه دين و روحانيت هر چه مى‏خواهد بگويد و كسى نفس نكشد.

براى نجات دين از دست مشتى شهوتران قيام كنيد

هان‏اى روحانيين اسلامى!اى علماء ربانى!اى دانشمندان ديندار!اى گويندگان آئين دوست!اى دينداران خداخواه!اى خداخواهان حق پرست!اى حق پرستان شرافتمند!اى شرافتمندان وطنخواه!اى وطنخواهان با ناموس! موعظت‏خداى جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحى را كه پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع‏هاى شخصى كرده تا به همه سعادت‏هاى دو جهان نايل شويد و با زندگانى شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد. " ان لله فى ايام دهركم نفحاث الافتعرضوالها" امروز روزى است كه نسيم روحانى الهى وزيدن گرفته و براى قيام اصلاحى بهترين روز است، اگر مجال را از ست‏بدهيد و قيام براى خدا نكنيد و مراسم دينى را عودت ندهيد، فردا است كه مشتى هرزه گرد شهوتران بر شما چيره شوند و تمام آئين و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود كنند. امروز شماها در پيشگاه خداى عالم چه عذرى داريد؟ همه ديديد كتاب‏هاى يك نفر تبريزى بى‏سر و پا را كه تمام آئين شماها را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق و امام غايب روحى له الفداء آنهمه جسارت‏ها كرد و هيچ كلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذرى در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف و بيچارگى است كه شماها را فراگرفته؟اى آقاى محترم كه اين صفحات را جمع آورى نموديد و به نظر علماء بلاد و گويندگان رسانديد، خوب است‏يك كتابى هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنان را كند و همه آنان را در مقاصد اسلامى همراه كرده، از همه امضا مى‏گرفتيد كه اگر در يك گوشه مملكت‏به دين جسارتى مى‏شد، همه يك دل و يك جهت از تمام كشور قيام مى‏كردند. خوب است ديندارى را دست كم از بهائيان ياد بگيريد كه اگر يك نفر آنها در يك ديه زندگى كند، از مراكز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئى تعدى به او شود، براى او قيام كنند. شماها كه به حق مشروع خود قيام نكرديد، خيره سران بيدين از جاى برخاستند و در هر گوشه زمزمه بيدينى را آغاز كردند و به همين زودى بر شما تفرقه زده‏ها چنان چيره شوند كه از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود: "و من يخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله"

11/شهر جمادى الاولى 1363

سيد روح الله خمين

 
تعداد بازدید:  2676
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها