گزيده‏اى از بيانات حضرت امام خمينى (ره) در رابطه با ابرقدرتها                 


گزيده‏اى از بيانات حضرت امام خمينى (ره) در رابطه با ابرقدرتها

مستكبران

بايد اين نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در مقابل مستكبر در تمام عالم گسترده شود. 24/2/58

مستكبرين غاصبند، مستكبرين بايد از ميدان خارج بشوند. 27/2/58

اگر شما كسانى كه زير دستتان هست ضعيف شمرديد به آنها خداى نخواسته تعدى كرديد. تجاوز كرديد، شما هم مستكبر مى‏شويد و آن زيردستها مستضعف. 4/3/58

و همه بايد كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر خداى نخواسته سستى پيدا شود، اين دو قطب مستكبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاكت‏خواهند رساند. ما عازم هستيم كه تمام سلطه‏ها را نابود سازيم. 20/2/62

خداى تبارك و تعالى ما و شما را از شر اين مستكبرين نجات بدهد (آمين حضار) و ملتهاى ايران را، ملتهاى ديگران را، . . . همه مسلمين را بيدار كند (آمين حضار) تا دماغ اين مستكبرين را به خاك بمالد (آمين حضار) و آنها را رسوا كند (آمين حضار) . 6/8/60

امريكا و ابرقدرتها

ابرقدرتها مى‏خواهند انسانيت انسانها را تحت‏سلطه قرار دهند. 6/8/60

آمريكا مى‏خواهد با تمام قوا بين مسلمين اختلاف بيندازد. 11/9/60

آمريكا محدود نيست آمالش، به يك كشور و دو كشور. 14/6/61

شريان حيات آمريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است. 14/6/61

اگر قدرت امريكا نبود، اسرائيل هم نمى‏توانست كه اين كار سفاكانه را بكند. 13/8/61

دنيا بايد امريكا را از بين ببرد. و الا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. 13/8/61

بايد در مقابل ابرقدرتها مقاومت كرد. 9/12/66

ابرقدرتها آن لحظه‏اى كه منافعشان اقتضا كند شما و قديمى‏ترين وفاداران و دوستان خود را قربانى مى‏كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد. 2/2/59

امروز تمامى قدرتها و ابرقدرتها مصمم شده‏اند تا ريشه اسلام ناب رسول گراميمان صلى‏الله عليه و آله وسلم - را قطع كنند. 2/2/59

 

 تعداد بازدید:  2673
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها