ديدگاههاي امام خميني(ره) در مورد مطبوعات                 


ديدگاههاي امام خميني(ره) در مورد مطبوعات

 

نقش مهم مطبوعات در رشد و صلاح كشور

(( در باب نشريات ، خودتان مي دانيد كه نقش نشريات در هر كشوري از همه چيزها بالاتر است . روزنامه ها و مجلات مي توانند كه يك كشوري را رشد بدهند به راهي كه صلاح كشور است و مي توانند كه بعكس عمل بكنند ))

صحيفه نور ، ج 14 ، ص 248 11/3/60.

(( .. نشريه بسيار خوب است و در صورتي كه محتواي آن محتواي آموزنده باشد و دست اندركاران آن متعهد باشند ، اين نشريه راس همه امور مي شود . انسان اگر انصاف داشته باشد ، بايد به خاطر مردمي كه قلم ها را براي اينها آزاد گذاشته اند ، از قلم و قدمش استفاده كند و ديانت هم اقتضاي همين را مي كند . ما بايد نشرياتمان مفيد باشد و اخلاق جامعه را اصلاح كنيم .. ))

همان ، ج 14 ، ص 249 11/3/60

جايگاه خطير مطبوعات در هدايت و ضلالت جامعه

(( اگر خداي نخواسته قلمهاي شما بلغزد و از تعهدي كه براي خدا تبارك و تعالي بايد داشته باشيد غفلت بكنيد ، اينجور نيست كه تنها به شما و دوستان و هم مذهب و هم دين شما ضرر بزند ، به همه ضرر مي زند ، پس يك ضرر كوچك نيست . شما كه روزنامه كثير الانتشاري در دستتان است ، بايد توجه كنيد كه مسئوليت بسيار خطيري پيش مردم و ملت هاي جهان داريد كه اگر ارشاد كنيد مردم را بالاتر از طاعت هايي است كه در گوشه خانه و يا يك مجلس كه چند هزار نفر هستند مي باشد . قلم شما اگر ارشادي باشد ، ملت را به راه راست هدايت مي كندو مي تواند مردم را از انحراف نجات دهد .. ))

همان ،ج 14 ، ص 257 و 258 12/3/60

((بايد بدانيد كه اگر دو هزار مجله چاپ كنيد ، لااقل پنج هزار نفر اين مجله را مي خواهند ، و يك عده كثيري هم آن را مطالعه مي كنند . اگر تيتراژ روزنامه اي دويست هزار باشد ، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي كنند و اگر انحراف باشد ، پانصد هزار نفر را منحرف مي كند و اين مسوليت كوچكي نيست . اين غير از معصيتي است كه در خانه است . آن هم معصيت است اما نه بزرگي اين . هر چه تيراژ شما بيشتر باشد ، بايد بيشتر توجه به اصلاح آن بكنيد . آنها كه مي گويند تيراژ بيشتر ، توجه مردم بيشتر است ، پس هر چه مي خواهيم مي نويسيم ؟ اشتباه مي كنند . آنها مسئوليت بيشتر دارند ))

همان ، ج 14 ، ص 249 11/3/60

(( مجله نوشتن مسئوليتي بزرگ دارد ، هم پيش خداي تبارك و تعالي ، هم پيش مردم . ممكن است اينها مملكتي را به فساد بكشانند ، اگر كوشش نكنند در اينكه اصلاح كنند ، و اگر آن كه مي نويسد از روي صلاحديد و مباني غير نفساني و رسوا نكردن مسلمانان و اينطور مسائل باشد ، مجله ها مفيد خواهند بود و مردم رو به تباهي نمي روند ))

همان ، ج 14 ص 249 11/3 /60

ضرر رسانه هاي گروهي مخرب بيشتر از سلاحهاي نظامي

((.. ملت عزيز در طول 50 سال سياه اخير گرفتار مجلات و روزنامه هاي تخريب كننده و فاسد كننده نسل جوان او از آنها بدتر سينماها و راديو تلويزيون بود كه با برنامه هاي خود ، ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غرب زده ها غلتانيد و ضررهاي رسانه هاي گروهي از خرابي هاي توپ و تانك ها و سلاحهاي مخرب بالاتر و بدتر است ، چه كه ضررهاي سلاحها گذراست و ضررهاي فرهنگي باقي و به نسلهاي بعد انتقال پيدا مي كند . چنانچه ديديد و مي بينيد ))

همان ، ج 19 ، ص 109 22/11/63

مطبوعات منحرف دوران ستمشاهي و سوق دادن جوانان بسوي شرق و غرب

(( مجله ها با مقاله ها و عكس هاي افتضاح بار ، و اسف انگيز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگي خويش و ضد اسلامي ، با افتخار ، مردم بويژه طبقه جوان موثر را به سوي غرب يا شرق هدايت مي كردند ))

همان ، ج 21 ، ص 195 ـ وصيت نامه سياسي ـ الهي

صدمات فراوان مطبوعات دوران ستمشاهي به اسلام و كشور

((.. ما يكي از گرفتاري هاي بزرگمان در زمان طاغوت گرفتاري به دست مطبوعات بود . طاغوت مهره هايي كه در خدمت او بودند و در خدمت اجانب ، انتخاب مي كرد و زبده هاي آنها را انتخاب مي كرد براي اداره مطبوعات و براي تبليغات به ضد اسلام و به ضد كشور ، لكن با آب و رنگ اسلامي و ملي من نمي دانم كه صدمه اي كه كشور ما و اسلام از مطبوعات در زمان طاغوت ديد بيشتر بود يا صدماتي كه از ساير ارگانهاي طاغوتي .

مطبوعاتي كه حامل پيام ملت و حامل پيام اسلام بايد باشد و مبلغ احكام اسلام و مجري احكام اسلام و مهزب جامعه بايد باشد و اخلاق را در جامعه بايد پخش بدهد اخلاق الهي را ، در زمان طاغوت درست بر عكس همه اين معاني ماموريت داشتند كه كشورها را با آن تبليغات دامنه دار اين رسانه هاي طاغوتي ، تمام مسائل اسلامي و تمام مسائل كشوري را به طرف منافع طاغوتي سوق دهند و صدمه اي كه اسلام از مطبوعات و رسانه هاي طاغوتي خورد از كمتر دستگاه هايي خورد و آنقدر كه جوان هاي ما را اين مطبوعات فاسد و آن مجله هاي فاسدتر و آن راديوو تلويزيونهاي فاسد تر به فساد كشيدند معلوم نيست كه مراكز فساد آنقدر به فساد كشيده باشند . اين مجلات بود و اين مطبوعات و اين راديو تلويزيون و تمام اين رسانه هاي گروهي بود كه جوانهاي ما را به جاي اينكه بطرف دانشگاه بكشند بطرف علم و ادب بكشد ، بطرف فساد كشاند ))

بنگاه هدايتي و تربيتي مردم

(( مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را زا همه مسايل روزگار آگاه نمايند و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند و اگر كسي انحرافي ديد با آرامش در رفع آن بكوشند . بطور كلي مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند ، يعني به صورتي كه اگر دست مردم بيفتد مردم هدايت شوند ))

همان ، ج 18 ، ص 65 26/5/62

تربيت نسل جوان

(( اگر مطبوعات متحول بشود ( و ان شاالله مي شود و شده است ) متحول بشود به يك مركزي كه بخواهند تقوا را در جامعه منتشر كنند ، وقتي جوانها و بچه هاي تازه رس ما وارد مي شوند . در ميدان فعاليتهاي اجتماعي بروند ، دنبال روزنامه ، روزنامه مربي باشد ، گوش كنند به راديو ، راديو مربي باشد ، نگاه كنند به تلويزيون ، تلويزيون مربي باشد . نگاه كنند به مجلات ، مجلات مجلاتي باشد كه تربيت بكند ، اين جوان وقتي كه به هر جا توجه كرد ، ديد كه گوش و چشمش پر شده از تربيت اينطور بار مي آيد . اگر رها بشود ، هرزه بار مي آيد ))

همان ، ج 13 ص 41 4/6/59

بيدارگري توده هاي مردم

(( بايد دانشمند ها فكر بكنند ، مردم را بيدار بكنند قلم تنها فايده ندارد ، اعتماد به دولت ها فايده ندارد ، خود مردم و خود نويسندگان و گويندگان بايدمردم را بيدار كنند و قلمي فايده دارد كه بيدارگر توده هاي مردم باشد ..))

همان ، ج 17 ، ص 71 13/8/61

خدمت به كشور و اسلام

(( شما حضرات آقايان كه در پيروزي انقلاب سهيم بوديد و اسلام و ايران مال خودتان است ، سعي كنيد قلم ها و زبانهايتان در خدمت انقلاب و به ثمر رسيدن آن كه آزادي و استقلال در سايه جمهوري اسلامي و زير پرچم توحيد و اسلام بزرگ است . باشد . سعي كنيد روحيه ملت را تقويت نمائيد و در مقابل فحاشيهاي منحرفين كه براي تضعيف روحيه ملت است ، بي دريغ فعاليت نماييد و از تضعيف اشخاص و يا گروههايي كه در خدمت جمهوري اسلامي هستند و تضعيف آنان مستقيما خدمت به جهانخواراني است كه در كمين نشسته اند تا از قلمها و زبانهاي شما بهره گيري كنند ، بپرهيزيد .. ))

همان ، ج 14 ، ص 60 22/11/59

(( .. مطبوعات بايد هميشه در خدمت اسلام عزيز و مردم و كشور باشند ))

همان ، ج 12 ، ص 80 2/2/59

(( مجله بايد در خدمت كشور باشد ، خدمت به كشور اين است كه تربيت كند و جوان تربيت كند ، انسان درست كند ، انسان برومند درست كند ، انسان متفكر درست كند تا براي مملكت مفيد باشد . مجله بايد وقتي كسي بخواند ، ببينيد ، اگر مطلبي دارد ، مطلبي باشد كه بسيج كند اين را براي حفظ استقلال خودش . براي حفظ آزادي خودش . اگر مجله ، اين مجله است ، مجله اسلامي است و مجله جمهوري اسلامي . اگر مجله همان مسائل سابق است منتها حالا يك خورده تخفيفش داده اند لكن باز هست ، اگر آن باشد نبايد اسمش را مجله جمهوري اسلامي گذاشت ، بايد اسمش را مجله طاغوتي گذاشت ))

همان ، ج 8 ، ص 24 14/4/58

(( .. لكن مطبوعات ، سينما ، تلويزيون ، راديو ، مجله ها ، همه اينها براي خدمت به يك كشور است ، اينها بايد در خدمت باشند ، نه اينكه هر كه پا شود و يك مجله اي درست كند و هر چه دلش بخواهد در آن باشد و هر عكسي بهتر مشتري داشته باشد توي آن بيندازد . عكسهاي مهيج ، عكسهاي مهوع در آن بيندازند كه مشتريهايش زياد بشود ، آنوقت اسمش مطبوعات است و ـ عرض مي كنم ـ صاحب قلم است و آزادي هم مي خواهد !! بايد ديد تو چه مي كني ، چه خدمتي در ازاي به اين مملكت مي كني ، با ملتت داري چه مي كني ؟ با قلمت داري بچه هاي ما را به باد فنا مي دهي يا تربيت مي كني ))

همان ، ج 8 ، ص 23 14/4/58

انعكاس آزمانهاي ملت

(( .. نقش مطبوعات در كشور منعكس كردن آرمانهاي ملت است . مطبوعات بايد مثل معلميني باشند كه مملكت را و جوانان را تربيت مي كنند و آرمان ملت را منعكس مي كنند . در مملكتي كه در آن همه خونريزي شد و آن همه ملت ما خون دادند تا اينكه يك جمهوري اسلامي موافق آرا اكثريت قريب به اتفاق محقق شد و دست خائنين كوتاه گرديد و دست چپاولگران قطع شد ، اگر ـ مطبوعات ـ در مطبوعات بخواهند باز به پشتيباني از جنايتكاران و خيانتكاران چيزي بنويسند ، اين مطبوعات ما نيست ، اين خيانت است . بايد مطبوعات آنچه كه ملت مي خواهند بنويسند ، نه آنچه كه برخلاف مسير است و بر خلاف آمال جامع ملت است .. ))

همان ، ج 6 ، ص 191   26/2/58

(( بايد مطبوعات در خدمت كشور باشند ، نه بر ضد انقلاب كشور، مطبوعاتي كه بر ضد انقلاب كشور هستند اينها خائن هستند مطبوعات بايد منعكس كننده آمال و آرزوي ملت باشند ، مسائلي كه ملت مي خواهند ، آنها را منعكس بكنند ، البته آزادند كه يك مطلب ديگري هم كه كسي مي گويد منعكس كنند ، لكن در توطئه آزاد نيستند . ما از بعضي مطبوعات توطئه مي فهميم ، براي اينكه مي بينيم مسائلي كه بر ضد انقلاب است با آب و تاب و با تفسير و طول مي نويسند ، مسائلي كه موافق انقلاب است يا نمي نويسند يا با اشاره رد مي شوند . اينطور مطبوعات مورد قبول ملت نيست و مردم نمي خرند يك همچو روزنامه اي را و اگر گفته بشود بهشان كه اين روزنامه ها اينطور است ، مردم خودشان نمي خرند .. ))

همان ، ج 6 ، ص 193 26/2/58

حركت در مسير انقلاب

(( .. ملت روزنامه اي را مي خواهد كه مطابق آرا خودش ، مطابق آرا ملت ، مطابق خواسته هاي ملت رفتار كند مقاله نويسي نمي خواهد ، قصه نويسي نمي خواهد ، چيزهايي را مي خواهد كه مطابق مسير ملت باشد..))

همان ، ج 6 ، ص 191 26/2/58

(( .. بطور كلي در هر كشوري مطبوعات آن كشور و تلويزيون و راديوي آن كشور بايد رد مسير آن ملت و در خدمت ملت باشند . مطبوعات بايد ببيند كه ملت چه مي خواهد ، مسير ملت چيست ، روشنگري از اين طريق داشته باشد و مردم را هدايت كند . اگر مطبوعاتي پيدا بشود ، مسير آنها بر خلاف مسير ملت است ، راهي كه آنها مي روند غير از راهي است كه ملت مي روند و اين بر فرض اينكه ملت هم و دولت هم اجازه بدهند كه بنويسند و بگويند ، لكن مورد تأييد اين ملت نمي تواند باشد و نبايد آن را حساب كرد كه يك رسانه ملي است ))

همان ، ج 7 ، ص 18 8/3/58

(( .. روزنامه از ملت است و براي ملت است و چنانچه بر خلاف مسير ملت بخواهد يك روزنامه اي يا چيز ديگري رفتار بكند ، خود ملت با او مخالفت مي كنند . لازم هم نيست كه مخالفتش اين باشد كه بريزد و بزند و بشكند ، نه اينها اين كار را نمي كنند ، لكن روزنامه براي خواننده است ، وقتي خواننده نباشد روزنامه نيست .. ))

همان ، ج 6 ، ص 193   26/2/58

(( .. امروز هم كه اقشار براي رسيدن به آزادي واستقلال بپا خواسته اند ، مسئوليت نويسندگان محترم و مسئول به مرحله بسيار حساسي رسيده است . انحراف از راه ملت اگر چه يك قدم باشد ، كمك به تباهي و نيستي ملت شجاع و خيانت به اسلام و مسلمين است . نويسندگان محترم بطور شايسته خواسته هاي ملت را منعكس كنند و به جنبش بزرگ اسلامي كمك نمايند .. ))

همان ، ج2 ، ص 211 4/8/57

(( .. شما از اين به بعد توجه به اين معنا داشته باشيد كه به روي همين مسير رفتار كنيد ، همانطوري كه ملت دارد مي رود رفتار كنيد نه اينكه به اسم آزادي قلم بر خلاف مسير ملت مشي كنيد ))

همان ، ج 13 ، ص 247 15/10/59

(( .. مطبوعات بايد به اين ملت خدمت كند و بايد همان را ه را پيش بگيرند كه ملت داشته و بواسطه آن پيروز شده است .. ))

همان ، ج 13 ، ص 247   15/10/59

گسترش تعاليم اسلامي

(( .. آقايان شما نويسندگان الان تكليف بسيار بزرگي به عهده تان هست ، پيشتر قلم شما را مي شكستند ، الان قلم شما باز است لكن استفاده از قلم در راه آزادي هست ، در راه تعاليم اسلامي بكنيد . اين ملت كه مي بينيد ، تمامشان زير بيرق اسلام است كه وحدت پيدا كردند ، اگرنبود قضيه وحدت اسلامي ، ممكن نبود اجتماع اينها .. ))

همان ، ج 5 ، ص 101   30/11/75

تبيين خدمات جمهوري اسلامي

(( از مسائلي كه در مطبوعات لازم است اين است كه مقداري از اوراق خودشان را صرف اين كنند كه جمهوري اسلامي چه كرده است

از وظايف راديو و تلويزيون و مجلات و ساير جاها اين است كه مسائلي كه واقع شده است ، بگويند .. ))

هعمان ، ج 13 ، ص 251 15/10/59

انتقاد اصلاحي

(( .. روزنامه ها بايد با كسي صورت مخاصمه نداشته باشند بلكه صورت ارشادي داشته باشند ، مطالب را بگويند . انتقادها بايد باشد زيرا يك جامعه تا انتقاد نشود اصلاح نمي شود عيب هم در همين جاست چون سر تاپاي انسان عيب است و بايد اين عيبها را انتقاد كرد تا جامعه اصلاح بشود ))

همان ، ج 14 ، ص 259 12/3/60

تشويق تلاشگران عرصه هاي مختلف

(( .. باشد با اخبار مردم را تعليم كرد و بايد اخبار به صورتي باشد كه مفيد باشد ، بايد كاري شده باشد تا اخبار باشد . آن اشخاصي كه در اطراف ايران زحمت مي كشند ، وقتي خبرشان را داديد تشويق مي شوند . اين طور نيست كه هم للله كار كنند و چه بنويسيد و چه ننويسيد ، فرقي نكند . ما مكلفيم تا افراد را در هر رشته تشويق كنيم تا امثالشان زياد بشود . اگر مطلبي از اين طبقه ها در رزونامه آبروي خوبي پيدا مي كنند . روزنامه ها مال طبقه سوم است ، مال طبقه اول نيست و اين هم نيست كه همه اش مال حكومت باشد و از چيزهاي حكومتي بنويسيد ، اين صحيح نيست . به نظر من روزنامه ها براي همه مردم است و همه مردم حق دارند ))

همان ، ج11 ، ص 216 10/6/64

(( راديو تلويزيون و مطبوعات مال عموم است ـ چنانچه شما هم همين اعتقاد داريد كه عموم بر آنها حق دارند ـ از اين جهت من به سهم خود خيال دارم كه راجع به من كم باشد ، مگر در مواقع حساسي كه لازم است كه آن هم بايد از ما سئوال شود كه آيا مطلبي را بايد نقل بكنند يا خير و الا آنچه خوب است در راديو تلويزيون و مطبوعات باشد ، آن است كه براي كشور اثري داشته باشد . مثلا اگر زارعي خوب زراعت كرد و زراعتش خوب بود ، شما اين شخص را بجاي مقامات كشور در صفحه اول روزنامه بگذاريد و زيرش بنويسيد اين زارع چگونه بوده است ، اين منتشر بشود و يا كارمندي خوب كاركرد و يا اگر طبيبي عمل خوبي انجام داد ، عكس او را در صفحه اول چاپ كنيد و بنويسيد كه اين عملش چطور بوده است . اين باعث تشويق اطبا مي شود و بيشتر دنبال كار مي روند . يا مثل اگر كسي كشفي كرد ، بايد معضل با عكس و مطلب باشد يا اگر كسي سارقي را دستگير نمود، و يا يك كشاورز و يا هنرمند و يا جراح ـ كه متاسفانه نه اسمشان است و نه عكسشان ! ـ در حالي كه اينها لايقند تا در روزنامه ها مطرح شوند .

خلاصه بايد اساس تشويق اشخاص باشد كه در اين كشور فعاليت مي كنند ؛ اينها به اين كشور حق دارند ، به اين روزنامه ها حق دارند ))

همان ، ج 19 ، ص 219 10/6/64

تعيين حدود آزادي در اسلام

(( .. مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند . هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسلام در تمامي اين شوون حد و مرز آن را تعيين كرده است ))

همان ، ج 2 ، ص 280 ، 11/8/57

مصلحت كشور و انقلاب

(( مطبوعات در عين حال كه يك موسسه محترم و بسيار موثرند لكن بايد روي موازين مطبوعاتي و خدمت به ملت رفتار كنند ، آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور قلمش آزاد است كه بنويسد ، بر خلاف انقلابي كه مردم خون پايش داده اند بنويسد ، همچو آزادي صحيح نيست . قلم آزاد است كه مسائل را بنويسد لكن نه اينكه توطئه بر ضد انقلاب بكند . بيان آزاد است كه مطالبي اگر دارد بنويسد آن هم مطالبي كه به او داده مي شود ، از همه اشخاص بنويسد بدون توطئه .. ))

همان ، ج 6 ، ص 192   26 / 2/58

مصالح عليه اسلام و كشور

(( .. و نيز به مطبوعات و رسانه هاي جمعي همين اخطار را اكيدا مي كنم ، آزادي غير از توطئه است و از توطئه هاي خلاف مصالح عليه اسلام و كشور و ملت جدا جلوگيري مي شود و من در صورت احساس خطر جدي ، مسائل را با ملت عزيزم درميان مي گذارم تا ملت دلير خود تصميم لازم را بگيرد ، كه تا به حال در مسائل مختلف، تصميم قاطعانه گرفته است ))

همان ، ج 8 ، ص 219 3/5/58

ضرر رساندن به ملت

(( .. روزنامه هايي كه مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هايي كه نوشته شان گمراه كننده نباشد آزادند ))

همان ، ج 4 ، ص 260   3/11/57

سلب آزادي تحت لواي آزادي

(( .. ما در بعضي مطبوعات ، حالا من اسم مطبوعات را نمي برم لكن در بعضي مطبوعات مي بينيم كه اينها از آزادي سو استفاده مي كنند ، به گمان اينكه يا به خيال اينكه آزادي است مي خواهند از مردم آزادي را سلب كنند . اين مردم با اين زحمتي كه در اين سالهاي طولاني كشيده اند و با اين خونهايي كه در اين دو سال اخير داده اند مي خواهند آزاد باشند ، بعضي مطبوعات مي خواهند اينها را ازشان سلب آزادي بكنند ، با اسم آزادي قلم بر خلاف سير علت عمل بكنند .دست اشخاصي كه مي خواهند چپاولگري كنند ، بعضي مطبوعات دست آنها را دارند باز مي كنند اين معني آزادي نيست ، اين معني خيانت است . اينكه داده مي شود به ملت آزادي است ، نه خيانت ،آزادي قلم است ، نه خيانت قلم ، آزادي بيان است ، نه بيان خائنانه ))

همان ، ج6 ، ص 192 26 / 2/58

وابستگي به بيانگان

(( .. تا پنج ماه همه چيز آزاد بود ، همه روزنامه ها و هم مقالات و هم گوينندگان و همه چيزها و همه راه ها باز بود ، حالا هم كه باز است . بعد از چند ماه معلوم شد كه خوب ، اين مطبوعات همچو نيست، يك مطبوعاتي باشد كه مثلا يك دسته اي يك عقايدي دارند مي خواهند آن عقايد را ذكر بكنند . معلوم شد يك توطئه هايي دارند اينها و از اسرائيل كه دشمن بشريت است اينها دارند ارتزاق مي كنند و توطئه دارند .. ))

همان ، ج 11 ، ص 191 14/10/58

(( .. يك قلمي است كه با صهيونيسم و امثال اينها روابط دارند ، يك روزنامه اي كه با بودجه آنها اداره مي شود و خودشان تيراژي ندارند تا خود را اداره كنند ، ما بايد به اينها بگوييم آزاد هستيد ؟! 

كجاي دنيا وجود داشته كه يك انقلابي بشود و اين همه روزنامه داشته باشد ، همه روزنامه ها را مي بستند و ، تنها يك روزنامه ارگان خود حزب مثلا يا خود دولت را مي گذاشتند باشد ))

همان ، ج 12 ، ص 91   26/2/59

فتنه انگيزي و ايجاد اختلاف بين مسئولين

(( .. در روزنامه ها مشغول فتنه انگيزي هستند و مشغول اين هستند كه دولت را با رئيس جمهور ، مجلس را با رئيس جمهور ، رئيس جمهور را با مجلس مخالف كنند و اين توطئه اي است كه در روزنامه ها ايجاد شده است و بايد خود آقايان جلويشان را بگيرند ، قبل از اينكه ملت جلويش را بگيرد ، قبل از اينكه خود ملت بيايد و بي ملاحظه از كسي تمام اين روزنامه ها را خفه كند خودشان جلويش را بگيرند ))

همان ، ج 12 ، ص 275 15/5/59

درك ارزش و جايگاه آزادي

(( .. وقتي ما ديديم كه در يك روزنامه اي از يك اشخاصي مطالب نوشته مي شود كه اينها عمال اجانب هستند و مي خواهند مملكت ما را باز به خرابي بكشانند ، از آن طرف مقالاتي و مطالبي كه راجع به مسائل نهضت است ، راجع به مسايل نهضت است ، راجع به مسايل اسلام است ، يا تحريف مي شود يا نوشته نمي شود ، اينطور مطبوعات را نمي توانيم برايش احترام قائل بشويم . براي مطبوعاتي ما احترام قائل هستيم كه بفهمد آزادي بيان و آزادي قلم يعني چه ))

همان ، ج 6 ، ص 192 26/2/58

استقلال و عدم وابستگي

(( .. من بار ديگر از مطبوعات سراسر ايران مي خواهم كه بياييد و دست در دست يكديگر نهيد و آزادانه مطالب را بنويسيد ، ولي توطئه نكنيد . من بارها گفته ام كه مطبوعات بايد مستقل و آزاد باشند ولي متاسفانه و با كمال تعجب تعدادي از آنها را در مسيري ديدم كه با كمال بي انصافي مقاصد شوم راست و چپ را در ايران پياده مي كردند و هنوز مي كنند . مطبوعات در هر كشوري نقش اساسي را در ايجاد جوي سالم و يا نا سالم دارند. اميد است كه در خدمت خداو مردم درآيند .. ))

همان ، ج 12 ، ص 23 1/1/59

انتقاد صحيح و سازنده

(( .. مساله ديگر راجع به انتقاد ، البته روزنامه ها بايد مسائلي كه پيش مي آيد را نظر كنند ، يك وقت انتقاد است ؛ يعني انتقاد سالم است ، اين مفيد است . يك وقت انتقام است ، نه انتقاد ، اين نبايد باشد ، اين با موازين جور در نمي آيد . انسان چون با يكي خوب نيست ، در مطبوعات او را بكوبند ،كار درستي نيست . اما اگر كسي خلاف كرده است ، بايد او را نصيحت كرد ، پرده دري نباشد ، ولي انتقاد خوب استفاده عموم و اين كه مردم بفهمند بايد چه بكنند و بايد چه بشود .. ))

همان ، ج 19 ، ص 216 10/6/64

(( .. بايد مطالب نشريات رو به انتقاد سالم و مصلحت انديشي و هدايت باشد . گاهي ممكن است يك انتقادي از باب اينكه با سلامت نوشته نشده است ، انتقاد باعث بدتر شدن وضع شده باشد . انتقادي وضع را آرامش ميدهد كه از روي مصالح باشد و نويسنده توجه به اين داشته باشد كه مسئوليت الهي دارد و پيش خدا مسئول است . كسي كه قلم بدست مي گيرد ، بداند كه مورد سئوال قرارمي گيرد كه اينكه نوشتي چه بود .. ))

همان ، ج 14 ، ص 248 11/3/60

(( اين روزنامه هايي كه هر كدام به جان هم افتاده اند و يك راهي را دارند باز مي كنند براي انتقاد از كشور ، براي انتقاد از جمهوري اسلامي ، براي انتقاد از جمهوري اسلامي ، براي انتقاد از گروهها يا اشخاص ، اينها شياطين هستند و قلم ها در دست شياطين است و خودشان توجه دارند ، روزنامه ها و مطبوعاتي كه بايد در خدمت اين ملت و در خدمت اسلام باشند ، بايد همه با هم به طور برداري رفتار كنند و اگر انتقاد دارند ، انتقاد برادري داشته باشد ، مصلحت گرايي باشد.. ))

همان ، ج 14 ، ص 40 15/11/59

(( در هر صورت ما يك وظيفه اسلامي و انساني داريم كه آن چيزهايي كه در اين جمهوري اسلامي شده است بگوئيم و به مردم برسانيم ، انتقاد هم اگر داريم ، البته اگر كوتاهي شده باشد ، بايد نوشته شود ، نمي گوئيم آن را ننويسند ، آنها را هم بنويسيد ، اما انتقاد غير از غرض ورزي است . يك وقتي قلمي مي خواهد مساله اي را كه كوچك است ، بزرگ كند ، چند مقابل كند ، تيتر بزرگي بنويسد و هر چه دلش مي خواهد بنويسد كه مي بينيم گاهي تيترهايي مناسب با خود مطلب نيست بلكه تيتر را از جاي ديگر پيدا كردند و زيرش چيز ديگري نوشته اند كه البته اين غرض ورزي است و يك وقت يك قلمي را مي بينيم كه مي خواهد جامعه را اصلاح كند كه هم خوبش را مي گويد و هم آنچه ناقص است اما نه به طور غرض آلود ، نه به طور تضعيف .. ، دو جور گفتار است و دو جور نوشتن است . بايد فكر اين مطلب باشيم كه دگر در كار شماي تنها و نه همه ، انتقاد است ، همه نويسندگان ، همه گويندگان به طور ملايم و بطور دلسوزانده مسائل را مطرح بكنند ، نه به طوري كه بخواهيد ، جمهوري اسلامي ايران ضربه بزنيد . اگر اين جمهوري اسلامي به واسطه قلم اينها ضربه بخورد ، پيش خداي تبارك و تعالي و پيش ملت و پيش همه ملت ها مسئولند ))

همان ، ج 13 ، ص 252 15/10/59

دقت در انتخاب تيتر

(( .. مطبوعات موظفند از تيترهايي كه موجب تحريك و يا تضعيف مردم مي شود و يا مخالف واقع است خودداري كنند و خود را با مسير انقلاب تطبيق دهند و نيتر از درج مقالاتي كه مضر به انقلاب و موجب تفرقه مي شود خودداري كنند كه اين خود توطئه محسوب مي شود .. ))

همان ، ج 8 ، ص 285 6/6/58

(( .. مقالاتي كه مي نويسيد اصلاحي باشد ، اخباري كه مي نويسيد ، تيترهايي هست ، مردم اينها را در روزنامه ها مي بينند و مي فهمند كه اين تيتر از كجا پيدا شده است و براي چه مقصدي اين تيتر را گذاشته اند و گاهي هم آدم مي بيند مساله اينطوري نبوده است ، تيترش يك جور است و مساله اش يك جور ديگر . مردم اين تيترها را نگاه مي كنند كه چه فسادي يا چه صلاحي واقع شده است . بايد توجه كنيد كه روزنامه اي تيترش چيزي نباشد كه محتوايش آنطور نباشد ، نه به آن تندي كه در تيتر است و نه به آن عظمت ، اين غش است . درست مثل كاسبي كه روي متاعش چيز خوب مي ريزد و آخرش فاسد است و اين حرام است و اگر تيتر با محتوا نخواند ، غش است كه شما با قلم هايتان مي كنيد . بايد توجه كنيد و شك نكنيد ما روز محاسبه داريم ، از همه چيزها محاسبه مي شود ان روز ، خود انسان ، قلم ها ، دست ، چشم ها ، شهادت مي دهند ، دير يا زود چيزي نيست ، ولي روزي هست )) 

همان ، ج 14 ، ص 258 12/3/60

ضرورت گزينش افراد صالح

(( .. بايد آنهايي كه در راس مطبوعات هستند توجه داشته باشند كه مبادا در بين آن ها اشخاصي خودشان را جا بزنند .. اين از مسائل مهم كساني است كه بخواهند خدمتي بكنند ، مجله اي بيرون بدهند يا روزنامه اي بنويسند . اولين مساله آن ها اين اسست كه افراد انتخاب كنند ، اولين مساله آنها انتخاب افراد است ، چون افراد اگر چنانچه اشخاصي منحرف باشند ، بدون اينكه شما توجه داشته باشيد ، يك وقت متوجه مي شويد كه انحراف پيدا شده است ، چون اشخاصند كه مي توانند انسان را به دامان آمريكا و يا دامان شوروي بكشانند ))

همان ، ج 13 ، ص 248 15/10/59

(( .. شما نمي توانيد در مجله اي كه داريد افرادي را انتخاب كنيد كه سابقه شان انحراف بوده است به حساب اينكه حالا ديگر خوب شده است و آدم مسلماني است و به اين حساب او را در روزنامه تان وارد كنيد . اينكه او خيلي خوب است ، براي خودش ، ما نمي گوئيم بد است . اما نمي توانيم مطلبي را كه در تربيت يك ملتي و در سرنوشت يك ملتي دخالت دارد ، به دست او بدهيم .اني از مسائل مهمي است كه در همه جا بايد رعايت شود .. ))

همان ، ج 13 ، ص 250 15/10/59

ضرورت نظارت بر محتواي مطبوعات

(( .. نوشته هايي كه مي خواهيد طرح بشود ، چند نفري را كه يقين داريد آدم هايي هستند وارد مسير ملت و كشور هستند و وابستگي به هيچ جا ندارند ، مطالعه و درست در آن دقت كنند و بعد از دقت در روزنامه يا مجله نوشته شود . اينطور نباشد كه بنويسند و منتشر بشود ، بعد بفهمند كه اين نوشته بر خلاف بوده است ، و اين مطلب يك امري است لازم .. ))

همان ، ج 13 ، ص 249   15/10/59

(( .. مقالاتي كه نوشته مي شود از اشخاصي كه مقاله به شما ـ ممكن است از خارج از خود شما باشد ـ و مقاله مي فرستند ، اين مقالات را با دقت در يك شورايي كه خودتان تاسيس مي كنيد كه ممكن است يك وقت يك مقاله اي ابتدايش خيلي هم دلچسب باشد و براي شما خوب باشد ، لكن در خلالش يك وقت مسائلي مطرح مي شود كه بر خلاف مسير خود شماست مقالات هم بايد بطور دقت ، يك نفر نه ، يك شورايي باشد ، يك جمعيتي باشد كه مقالات را درست تحت نظر بگيرد و بعد از اينكه ديد همين راه و همين مسير است ، آنوقت در مجله آن مقاله را منعكس كنيد و همين طور راجع به عكس هايي كه اگر در آن هست ، من درست الان نمي توانم بگويم چيزي را ، اگر عكس هايي در آن هست ، اگر چيز هايي مثلا در آن هست ، باز توجه كنيد كه يك وقت قالب نزنند به شما يك عكسهايي كه نبايد در مجله شما باشد .. ))

همان ، ج 14 ، ص 51 18/ 11/59

فرم و شكل نشريات

(( .. در اين مورد آنچه بيش از همه در فرهنگ مردم تاثير مي گذارد ، مجله و فرم مجله است ، براي اينكه مجله و نحوه ارائه آن خيلي تاثير مي كند . شما ديديد زماني كه مجلات دست منحرفين بود ، همان نوشتن و صفحه ها در آنها تاثير داشت . يك جواني كه مجله را ورق مي زند ، در روحيه اش تاثير مي گذارد . اگر مي خواند ، همه چيز انحرافي گذاشته بودند و همه چيز را وارونه مي كردند . فكرها را مقيد كرده بودند در يك محدوده هايي و نمي گذاشتند كه جواني كه تازه مي خواهد وارد شود در جامعه ، فكر آزاد داشته باشد و خودش مسائل را بررسي كند . اين كودك از دبستان گرفته تا هر كجا بوده ، تحت تاثير اين معلم ها و .. آنهاست .))

همان ، ج 15 ، ص 35 4/4/60

پرهيز از نوشته هاي اختلاف انگيز و حفظ آرامش جامعه

(( .. بر جميع سخنرانان ، چه در محيط هاي باز و چه بسته و تمام نويسندگان تكليف حتمي شرعي است كه حتي بطور اشاره و كنايه ، از گفتار و نوشته هاي اختلاف انگيز اجتناب نمايند كه امروز اختلافات براي امت اسلامي سم كشنده است و بايد بدانند كه ايجاد اختلاف در محيط حاضر ، جز تبعيد از نفس اماره و شيطان دروني و خدمت به ابرقدرتها خصوصا آمريكاي جهانخوار نيست و از منكرات بزرگي است كه شيطان به اسم اسلام ، بر زبانها و قلم ها جاري مي كند و بايد بدانند كه انقلاب اسلامي تاب تحمل را ندارد و متخلف را مجازات خواهد كرد ))

همان ، ج 14 ، ص 157 12/1/60

(( .. يكي از مسائلي كه الان لازم است من عرض مي كنم ، ما الان در ايران احتياج به آرامش داريم ، اگر ما بخواهيم كه اين نهضت پيروز بشود ، بايد ما آرامش اين مملكت را حفظ بكنيم ، بايد همه قشرها متوجه باشند كه آرامش را حفظ بكنند ، نبايد به جان هم بريزند ،ارشاد بكنند ، تلويزيون بايد ارشاد بكنند ، روزنامه نبايد يك چيزهايي را كه موجب تهييج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنويسند .. ))

همان ، ج 12 ، ص 209 7/4/59

پرهيز از شايعه پراكني

(( .. من ارباب جرايد و رسانه ها و گويندگان را نصيحت مي كنم كه دست از اين شايعه افكني ها بردارند و مسائل بيهوده ومطالب دروغ را براي زياد شدن تيراژ پخش نكنند ، كه اگر احساس توطئه و فساد شود ، ملت با آنها به طور ديگر عمل مي كنند از آزادي سوء استفاده نكنيد و مسير ملت را رها ننمائيد و از بزرگ نشان دادن وقايع كوچك بپرهيزيد كه صلاح مملكت و ملت در آن است ..))

همان ، ج 8 ، ص 22 ، 8/5/58

رعايت تقواي الهي

(( .. باز مي گويم توجه داشته باشيد كه همه ما در محضر خدا هستيم ، اينجا محضر خداست . آنوقت كه قلم در دست مي گيريد و مي خواهيد بنويسيد بدانيد كه فكر شما ، زبان شما ، قلب شما ، قلم شما همه در محضر خداست .. ))

همان ، ج 14 ، ص 116   12/12/59

(( .. در نوشته هايتان به خدا توجه داشته باشيد ، بدانيد كه اين قلم كه در دست شماست ، در محضر خداست و اگر هر كلمه اي نوشته شود ، بعد سئوال مي كنند چرا اين نوشته شده است . اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوبتر نوشت ، از شما سئوال مي كنند ، چرا اين كلمه زشت را نوشته ايد ))

همان ، ج 13 ، ص 253   15/10/59

ضرورت اصلاح بنيادين در مطبوعات

(( .. خدمتي كه مجله ها و روزنامه ها و ساير رسانه هاي اين مملكت مي توانند به كشور خودشان و به اسلام بكنند اين است كه وضع اين مجله ها را تغيير بدهند . اين مجله ها در زمان رژيم سابق يك وضعي داشت از حيث مطالب ، از حيث عكس ها و از اين جهات ، اگر شما بخواهيد خدمتي بكنيد به كشور خودتان ، خدمتي بكنيد به اسلام ، بايد از چيزهايي كه انحراف مي آورد بپرهيزيد ))

همان ، ج 8 . ص 22   4/4/ 58

(( .. با اهميتي كه مطبوعات و نقشي كه در ساختن جامعه دارند . با گذشت بيش از يك سال از برقراري جمهوري اسلامي باز ديده مي شود كه بسياري از مطبوعاعت در خط انقلاب نيستند و اصلاحاتي بنيادي در آنها بايد تحقق يابد كه اشخاص منحرفي كه موجب اين امور انحرافي مي شوند دستشان از اين رسانه هاي گروهي كوتاه شود .. ))

همان ، ج 12 ، ص 63 8/2/59

 

 تعداد بازدید:  2686
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها