چند مسأله بانكى‏                 


چند مسأله بانكى‏

س 76- وجوهى كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته‏ مى‏ شود ولى هنگام دريافت متصديان بانك مبلغ كمى كه خودشان حساب نموده‏اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه مى ‏دهند آيا اين مبلغ حلال است يا خير؟

ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جايز نيست، اگر چه قرار نداده باشند.

س 77- سودى كه بانكهاى دولتى بابت پس‏انداز مى‏پردازند، آيا جايز است بابت ماليات يا بهره‏اى كه خود شخص يا بستگانش مجبوراً به دولت يا بانكها پرداخته تقاصّاً اخذ كند يا خير؟

ج سود پول حرام است لكن تقاص بابت طلب شرعى خودش از همان شعبه اشكال ندارد.

س 78- بهره‏دادن و گرفتن از بانكها بدون قرارداد لفظى و كتبى حلال است يا حرام؟

ج دادن (واخذ) جايز نيست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قرارى نداده باشد.

س 79- به نظر مبارك شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند چيست؟

ج تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است بلكه جايز نبودن آن قوى است.

 Share |
تعداد بازدید:  2685
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها