بعض احكام نماز مسافر                 


بعض احكام نماز مسافر

س 23- اشخاصى كه شغلشان سفر نيست بلكه مثلًا در محلى آموزگارند، و از محل سكونتشان تا محل مزبور به مقدار مسافت شرعى فاصله است و همه روزه و يا بدون توقف ده روز در آن محل، به آنجا رفت و آمد مى‏كنند وظيفه‏شان نسبت به نماز و روزه چيست؟ و آيا ميان نماز و روزه فرق است؟

ج نمازشان قصر و روزه نمى‏توانند بگيرند و فرقى بين نماز و روزه نيست، لكن قضاى روزه سال را على الأحوط نبايد از ماه رمضان سال بعد تأخير بيندازند.

س 24- كسى كه براى اصلاح سيمهاى برق يا تلفن ما بين شهرستانها استخدام شده كه همه روزه بايد برود در بيابانها گردش كند تا اگر سيمى خراب شده اصلاح كند و با قصد به اندازه مسافت يا زيادتر هم خواهد رفت نماز او قصر است يا تمام؟

ج در فرض سؤال سفر شغل محسوب است.

س 25- اشخاصى مستخدم اداره خون هستند و هر روز به موجب دستور ما فوق‏ براى خون گرفتن از افراد و خون دادن در حركت هستند تكليفشان در نماز و روزه چيست؟

ج اگر عمل به طور دوره‏گردى است حكم سفر شغل را دارد، و گر نه در سفر حكم مسافر جارى است.

س 26- شخصى استخدام شده براى تعمير جاده كه بايد هر روز برود در بيابان و خرابيها را اصلاح كند كه نتيجةً به حدّ مسافت يا بيشتر هم خواهد رفت آيا نماز او قصر است يا تمام؟

ج در فرض سؤال نماز قصر است مگر آنكه از ابتداى حركت قصد مسافت نداشته باشد و يا آن كه مسئوليّت روزانه تعمير جاده در چندين نقطه مسير مسافت به نحو دوره‏گردى باشد كه در اين صورت نماز تمام است.

 Share |
تعداد بازدید:  2725
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها