امام خميني (ره) و ضرورت پايداري در برابر مستكبران                 

امام خميني (ره) و ضرورت پايداري در برابر مستكبران

ابراهيم اميري

 

هدف اديان الهي برپا داشتن عدالت و تربيت انسان هاي صالح و مومن است. بر اين اساس پيامبران براي ترويج دين و معنويت و گسترش حق و حقيقت و ساختن جامعه اي به دور از ظلم و ستم و تجاوز و جنايت از هيچ كوشش و تلاشي دريغ نكردند.

با توجه به اينكه رسالت و اهداف پيامبران با منافع مستكبران, طاغوت ها و زورمداران در تضاد و تعارض آشكار بوده و از سويي به واسطه خوي استكباري مستكبران آنها, همواره خود را برتر از ديگران حتي فرستادگان حق مي پنداشتند همواره در برابر آنها ايستادگي و مقاومت نموده و از هيچ ظلم و تعدي و جنايت و فسادي فروگذار نكردند تا به اهداف نامشروع و تمايلات نفساني و خواسته هاي ناحق خود نائل گردند.

قرآن كريم, ايستادگي و تكبرورزي مستكبران و خودخواهان در برابر پيامبران را اين چنين بيان مي كند: «ولقد اتينا موسي الكتاب و قفينا من بعده بالرسل و اتينا عيسي بن مريم البينات و ايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لاتهوي انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون, (1) ما به موسي كتاب (تورات) داديم, و بعد از او, پيامبراني پشت سر هم فرستاديم; و به عيسي بن مريم دلايل روشن داديم; و او را به وسيله روح القدس تائيد كرديم آيا چنين نيست كه در هر زمان چيزي برخلاف هواي نفس شما آورده, در برابر او تكبر كرديد (و از ايمان آوردن به او خودداري نموديد); پس عده اي را تكذيب كرده و جمعي را به قتل رسانيد.»

شركت پيامبر اسلام در بيش از هفتاد جنگ كوچك و بزرگ در دوران 23 ساله رسالت خويش كه در واقع بسياري از آنها برايشان تحميل شد, تماما به مفهوم ايستادگي در برابر مستكبران و قدرتمداران و زورمداران و جائران بوده است, چرا كه مستكبران جهان فقط خود را ديده و براي خويش ارزش قايل بوده و امتيازات ويژه اي را براي خود در برابر ديگران قايل هستند و انتظار دارند كه همگان, در برابر آنها تسليم و مطيع باشند.

امام صادق (ع) در روايتي, مستكبران را چنين معرفي مي فرمايد: «و من ذهب يري ان له علي الاخر فضلا فهو من المستكبرين; كسي كه براي خود بر ديگري امتياز قايل است, از مستكبران است.»

با نگاهي به تاريخ بشريت, اين حقيقت خود را به خوبي نشان مي دهد كه همواره مستكبران, طاغوت ها و ابرقدرت ها, به منظور دستيابي به منافع و اهداف سودجويانه خويش, اقدام به هر نوع جنايت, ظلم و تجاوز و غارت نموده و در اين راه, هيچ چيز حتي جان و ناموس انسان هاي مظلوم و بي دفاع براي آنها ارزش نداشته است.

امام خميني (ره) در بياناتي مي فرمايد: «از اول عالم تا حالا از اين قدرت هاي جابر هرچه به مردم رسيده است, از اين حب اشتهار, رياست, حب مقام و از اينها بوده است. الان هم كه ما در يك وضعي باقي هستيم در دنيا كه همه مي دانيد دنيا الان چه خبر است و بر بلاد مسلمان ها چه مي گذرد و بر كشورهاي مظلوم چه ظلم ها واقع مي شود, اساس همه اينها حب مسند و رياست است. حب قدرت است كه آمريكا را وادار مي كند كه اين جنايت هايي كه در طول تاريخ بي سابقه است, انجام دهد.» (3)

هرچند همواره, مستكبران, خود را به عنوان خيرخواه و مصلح معرفي كرده و اهدافي همچون برقراري صلح و امنيت و حقوق انسان ها و آزادي را مطرح مي كنند ولي هيچگاه كوچكترين و كمترين تلاشي را در جهت منافع ملت هاي مظلوم انجام نداده اند و تمامي هم و غم آنان سودجويي, قدرت طلبي و تسلط يافتن بر منابع و سرمايه هاي جهان است.

در حال حاضر در راس مستكبران جهان, آمريكاي جنايتكار و ستم پيشه قرار دارد كه امنيت و آسايش و صلح را در جهان بهم زده است و هر روز به بهانه هاي واهي به يكي از كشورهاي اسلامي نيرو و انواع تجهيزات و تسليحات نظامي گسيل داده و يا آنان را تهديد مي نمايد و به بهانه هاي واهي برقراري دموكراسي, آزادي, صلح, امنيت, مبارزه با تروريسم و تشكيل حكومت هاي مردمي در كشورها, دست به هر جنايت بي شرمانه و وقيحانه اي مي زند و حتي از تخريب اماكن مقدس مسلمانان نيز ابايي ندارد. اگر آمريكا اهداف خيرخواهانه و برقراري صلح و آرامش و امنيت براي مردم دارد, چرا مردم عراق امروزه در معرض اين همه قتل و غارت و جنايت و شكنجه و هتك حرمت نسبت به مردم, زنان و دختران قرار دارند.

امام خميني (ره) در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود ضمن اشاره به جنايات دشمنان اسلام مي فرمايد: «ملت هاي اسلامي و مستضعفان جهان مفتخرند به اينكه دشمنان آنان كه دشمنان خداي بزرگ و قرآن كريم و اسلام عزيزند, درندگاني هستند كه از هيچ جنايت و خيانتي براي مقاصد شوم جنايتكارانه خود دست نمي كشند و براي رسيدن به رياست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمي شناسند و در راس آنان آمريكا اين تروريست بالذات دولتي است كه سرتاسر جهان را به آتش كشيده و هم پيمان او صهيونيست جهاني است كه براي رسيدن به مطامع خود جناياتي مرتكب مي شود كه قلم ها از نوشتن و زبان ها از گفتن آن شرم دارند; و خيال ابلهانه «اسرائيل بزرگ»! آنان را به هر جنايتي مي كشاند.» (4)

آمريكا چگونه ادعاي اهداف خيرخواهانه و دفاع از حقوق بشر و برقراري صلح و امنيت را در جهان مطرح مي كند, در حالي كه با مجوز او و از سوي ماموران و سربازانش, شكنجه هاي شرم آور در زندان هاي عراق و نيز توسط صهيونيست ها در اسرائيل صورت مي گيرد.

آيا كشتار مردم مظلوم عراق و فلسطين و كشورهاي ديگر, امنيت و صلح براي اين ملت هاست چه كسي دست جنايتكاران صهيونيستي را در كشتار مردم بي دفاع فلسطين باز گذاشته است آيا آمريكا كه خود مجسمه جنايت و درندگي و سبعيت در جهان است, قطعنامه هاي سازمان ملل عليه اسرائيل را وتو نمي كند پس چگونه است كه مدعي از بين بردن حكومت هاي غير مردمي و آزاد ساختن مردم است.

البته سكوت وبي تفاوتي سران كشورهاي اسلامي نيز نقش بسيار بزرگي در جنايات و تجاوزگري مستكبران و ابرقدرت ها دارد. آنان, مسووليت بزرگي در قبال مظلومان و مسلمانان جهان دارند. امام خميني (ره) با احساس مسووليت شديد نسبت به مسلمانان جهان و با سوز دل مسلمانان و دولت هاي اسلامي را مورد خطاب قرار داده, مي فرمايد: «ياللمسلمين! اي مسلمان هاي جهان! اي دولت هاي اسلامي! اي ملت هاي مسلمان جهان! به داد اسلام برسيد, به داد مظلوميني كه در فشار قدرت هاي بزرگ هستند برسيد, به داد اين بچه هاي كوچكي كه مادرها و پدرهاي خودشان را از دست داده اند, برسيد, به داد ملت هاي خودتان برسيد, اي مسلمان هاي جهان! قدرت هاي بزرگ دارند با حيله گري هايي كه دارند و با تبليغاتي كه دارند و با كساني كه وابسته به آنهاست, در داخل كشورهاي اسلامي بر همه چيز اسلام سلطه پيدا مي كنند, پيدا كرده اند. » (5)

ضعف و سستي مسلمانان جهان است كه اين چنين آمريكا و سرسپردگان آنها را در ظلم و ستم و جنايت باز كرده است: اگر مسلمانان جهان از خواب برخيزند و با ياري خداوند دست اتحاد ايماني به هم دهند, هيچ قدرتي نمي تواند آنها را تهديد كند.» (6)

بنابراين «مسلمين بايد خودشان فكري» بكنند, بيدار بشوند والا اينها چاقوكش بين المللي هستند و نمي گذارند دنيا آرام باشد.» (7)

بدين ترتيب امروزه كشورهاي اسلامي و مردم مسلمان جهان همچون عراق و فلسطين, تاوان غفلت و بي توجهي و يا احيانا تغافل دولت ها و ملت هاي مسلمان و به خصوص علما و انديشمندان را مي پردازند. چرا كه اگر از خواب غفلت بيدار شده و هويت خويش را باز يابند و به قدرت و عظمت خويش واقف گردند و متحد و منسجم گرد هم آيند هم از ظلم و ستم جنايتكاران در امان خواهند ماند و هم جلوي سوء استفاده ابرقدرت ها و مستكبران را از منابع غني و حياتي كشورهاي خود را خواهند گرفت و در نتيجه در كمال امنيت و آسايش زندگي خواهند كرد.

دولت هاي ما, ملت هاي اسلامي چه وقت مي خواهند چشم هايشان را باز كنند, آيا نمي فهمند, بايد توجه كنند به مسائل كه ببينند بدبختي مسلمين از كجا شروع مي شود و چه هست آن دردي كه مسلمين را اينطور كرده كه خزائن آنها را مي برند و خودشان روي خزائن خودشان گرسنگي مي خورند. اين نفت به اين سرشاري را بردند و ملت ما گرسنه مانده است و همه جا همين طور, آيا مسلمين و خصوصا حكومت هاي اسلامي چه وقت مي خواهند بيدار بشوند و چه وقتي مي خواهند اغراض شخصيه خودشان و آمال شخصي خودشان را كنار بگذارند و براي ملت ها خدمت بكنند.»

پاورقي

1. بقره, آيه 87

2. تفسير نورالثقلين, ج 3, ص 48

3. تبيان, دفتر بيست و چهارم, ص 46 ـ 47

4. صحيفه امام, ج 21, ص 398

5. همان, ج 16, ص 35 ـ 36

6. تبيان, دفتر نوزدهم, ص 12

7. همان, ص 13

8. همان, ص 10

 

http://www.khatteemam.ir/fa/?p=1067
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها