عيسي (ع)، حامي مظلوم و در تقابل با قدرت‌هاي ظالم                 

عيسي (ع)، حامي مظلوم و در تقابل با قدرت‌هاي ظالم

 

مقدمه

اين پيامبران الهي همه داراي عصمت و در اوج مراتب پاكي و تقرب و منادي توحيد خالص و ناب و در معارضه با جبهه كفر و شرك و نفاق مي‌باشند.

حضرت عيسي مسيح (ع) هم مبشر "توحيد" بود كه در اسلام و هر دين توحيدي "مبنا و محور" است و هم مروج تعاليم و ارزش‌هاي والاي الهي بود كه انسان‌پرور و جامعه ساز مي‌باشند و هم در مبارزه سرسختانه با ظالمان و مستكبران به سر مي‌برد و از مظلومان و محرومان حمايت مي‌كرد و براي دستيابي آنان به عدالت و آزادي مجاهده و تلاش خستگي ناپذير داشت. اين مبارزه و جهاد، از مشخصه‌هاي نبوت و از مأموريت‌هاي بزرگ او بود، چنان كه به شدت با مخالفت و عداوت نيروهاي معارض با حق قرار گرفت و به تعقيب و دشمني با او پرداختند و اصحاب و ياران صادق و خالصش را در آزار و شكنجه قرار دادند.

امروز كه دستگاه كليسا به رهبري پاپ و با فعاليت كشيشان و روحانيون، مدعي طرفداري از آرمان‌ها و اهداف عيسوي مي‌باشند، متأسفانه برخلاف تعاليم و سيره و روش آن پيامبر الهي عمل مي‌كنند و بر سر سفره ستمگران و قدرت‌هاي استكباري همچون آمريكا نشسته و دست در يك كاسه برده‌اند و در به بند كشيدن ملل محروم و آزاده به ويژه ملل مسلمان جهان هم عهد ‌و پيمان شده‌اند.

حضرت امام خميني (ره) در سخناني كه پيش رو داريد، نمونه‌ها و جلوه‌هايي از اين نقص و كاستي در دستگاه كليسا و پاپ را نقد و بررسي مي‌كند. اين بيانات زماني مطرح مي‌گردد كه "اسقف كاپوچي" نماينده پاپ ژان پل دوم براي ملاقات با امام خميني (ره) راهي ايران مي‌شود و نامه پاپ را به محضر حضرت امام تقديم مي‌كند. زمان اين ديدار 12 مرداد سال 1359 مي‌باشد.

* * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

اين دفعه دومي است كه آقاي پاپ براي من كاغذ ميدهند و اشخاص را ميفرستند؛ دفعه اول براي آن لانه جاسوسي بود كه جوان هاي عزيز ما اطلاع پيدا كردند كه اين مركزي كه در ايران به اسم سفارت امريكا هست سفارتخانه نيست، و اشخاصي كه در آنجا هستند اشخاص ديپلمات نيستند، بلكه جاسوساني هستند كه در يك مركز جاسوسي متمركز هستند و براي ضرر ملت ما و كشور ما در آنجا مجتمع هستند، و آقاي پاپ شايد ندانسته توصيه كردند براي آنها، و من در آن وقت مفصل تنبهاتي به ايشان دادم و اين دفعه براي مدارس خودشان به اسم "مدرسه انديشه" كاغذ نوشتهاند و رسول فرستادهاند و از ما سفارش خواستهاند براي اينكه مدارسشان در اينجا باشد. ما با نصارا و با يهود و با ساير اقشار ملت ها هيچ دشمني نداريم، و از مدارس به هيچ وجه جلوگيري نميكنيم، مادامي كه مدرسه باشد و براي تعليم و تعلم باشد؛ حالا چه تعليم و تعلم دستورات مسيح ـ عليه السلام ـ يا دستورات ديگران؛ لكن اگر ما فهميديم كه در ايران مدارس طور ديگري هست، آنجا هم نظير همان لانه جاسوسي است، نميتوانيم تحمل كنيم كه در مملكت ما به اسم تعليم و تربيت و به اسم مدارس، يك امور ديگري انجام بگيرد و البته اين با دولت است كه در اين موضوع تأمل كند و اين موضوع را درست بررسي كند؛ چنانچه مدارس، مدارس هستند، براي تعليم و تربيت هستند، هيچ ممنوعيتي ايجاد نخواهد شد، و چنانچه خداي نخواسته اين مدارس هم يك وضع ديگري دارند و به اسم مدارس هستند، آن هم ملت ما تحمل نميكند و ما نميتوانيم تحمل كنيم.

سكوت پاپ و دنياي مسيحيت در قبال ظلم ها و جنايات

و من بايد اين مطلب را براي آقاي پاپ به وسيله شما پيام بدهم كه شما آيا از اوضاع اين امريكا و اين اشخاصي كه خودشان را منتسب كردهاند به مسيحيت بياطلاع هستيد، يا اينكه مطلع هستيد و بدون اينكه توجهي به آن بكنيد از آن ميگذريد؟ آيا شما مطلع هستيد كه ما پنجاه سال در تحت سلطه انگليس و امريكا تمام هستيمان به باد رفت؟ شما توجه داريد به اينكه كشور ما در تحت سلطهاي كه توسط رضاخان، انگليس ها به ما تحميل كردند، و توسط محمدرضا كه انگليس ها و امريكاييها و شورويها به ما تحميل كردند، اينها چه كردند با مملكت ما، با كشور ما؟ شما آيا داد مظلوم ها را هيچ وقت بنايتان هست كه گوش كنيد؟ يا همان فرياد ظالم ها را به آن ترتيب اثر ميدهيد؟ شما ميدانيد كه با اين جوان هاي ما، با اين دخترها و پسرهاي دانشجوي ما الآن امريكا چه ميكند، و پليس امريكا با آنها چه كرده است؟ ميدانيد كه خائن هايي كه ميخواستند در امريكا بر ضد كشور مظلوم ما ميتينگ بدهند و تظاهر كنند، پليس امريكا حمايت از آنها كرد و آنها كارهاي خودشان را كردند، و وقتي دانشجويان مسلمان ما ميخواستند آنها هم يك تظاهري بكنند و مظلوميت ملت ما را برسانند، پليس امريكا چه كرد با آنها؟ آيا آقاي پاپ ميدانند كه الآن جوان هاي ما در غل و زنجير با دندههاي شكسته، بعضي در حال بيهوشي هستند و دخترهاي جوان ما در حبس، در غل و زنجير هستند و بعضي در حال بيهوشي؟ ايشان اين مسائل را اصلاً توجه به آن دارند؟ توجه به اين دارند كه حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ با بشر چه جور بود، و شما كه مدعي نيابت از او هستيد توجه به اين مسائل هيچ نميكنيد؟ كاش يك پيكي هم براي كارتر ايشان ميفرستادند. كاش شما را ميفرستادند با يك نامهاي پيش كارتر كه با اين جوان هايي كه ميخواهند احقاق حق بكنند، ميخواهند مظلوميت ملت ما را اظهار كنند، آنها را گرفتهاند و از حبسي به حبس ديگر ميبرند و دست و پاي آنها را غل زدهاند، زنجير زدهاند ودندههاي آنها را شكستهاند با چكمه، و الآن هم آنها در زير زنجير آنها و در زير چكمه دژخيمان كارتر و امريكا از بين دارند ميروند. من چطور جواب ملت را بدهم كه ملت ما اگر بگويند كه اين روحانيت مسيح در خدمت ابرقدرت هاست، ما چطور جواب آنها را بدهيم؟ من متأسفم كه نميتوانم جواب اينها را بدهم؛ براي اينكه اگر من بخواهم دفاع كنم از روحانيت مسيح، علايمي كه در كار است، شواهدي كه در كار است، ملت ما براي ما آن شواهد را به رخ ما ميكشند. چرا بايد ايشان در اين مدت طولاني كه ما در زير رنج بوديم، و جوان هاي ما را در خيابان هاي ايران ميكشتند، و خون آنها را روي آسفالت ها جاري ميكردند، ايشان يك كلمه سفارش اينها را نكند؟ اين تبعيض را چرا ايشان قائل هستند؟ مگر حضرت مسيح تعليماتش تعليمات تبعيضي است؟ مگر حضرت مسيح با يك طايفه خوبند و آن ثروتمندان، و با طايفه ديگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصي كه بيچاره و فقير هستند كه شما داريد اين كار را ميكنيد؟

من ميدانم كه مذهب مسيح اين نيست، و هر كس كه دنباله مسيح باشد بايد حامي مظلومان باشد، و بايد با ابرقدرت ها مقابله كند، همان طوري كه كسي كه تابع مذهب اسلام است بايد با ابرقدرت ها مخالفت كند، و مظلومان را از زير چنگال اينها بيرون بياورد. چرا بايد آقاي پاپ احوالي از اين دخترها و پسرهايي كه امروز، الآن كه من دارم با شما صحبت ميكنم، در حبس ها و زنجيرها و گرفتاري ها و شكنجهها به سر ميبرند، ايشان يك كلمه راجع به اين مسائل صحبت نكند؟ چرا نبايد به اين اشخاصي كه خودشان را مسيحي ميدانند و خودشان را اهل كليسا ميدانند يك كلمه نگويند كه شما كه مسيحي هستيد چرا اين كارها را ميكنيد؟ من جواب اين مظلوم ها را چه بدهم؟ اينها كه به ما اشكال ميكنند كه شما طرفدار روحانيت هستيد، و اين روحانيت هيچ كلمهاي در مقابل قدرت هاي بزرگ و ظلم هايي كه بر مردم ميشود، بر مظلومين ميشود، حتي ظلم هايي كه بر خود اشخاصي كه در امريكا هستند ميشود، يك كلمه صحبت نميشود، و يك پيام فرستاده نميشود، و يك رسول فرستاده نميشود؛ لكن وقتي كه يك لانه جاسوسي را ما ميگيريم كه جاسوسيتش مسلّم است، ايشان رسول ميفرستند و نامه ميفرستند، و حالا هم كه مدارس اينجا، مدارس علميشان اينجا هست، و اشخاص ميگويند ـ من اين را مطلع الآن نيستم ـ اشخاص كه رفتهاند و ديدهاند ميگويند اينجا هم مركز تعليم و تعلم نيست، بلكه مركز ديگري است، ايشان حالا باز نامه فرستادهاند و سفارش كردهاند. مگر ما با علم مخالفيم؟ مگر ما با تعليمات مخالفيم؟ مگر ما با مدارس مخالفيم؟ با مدارس نصارا، با مدارس زرتشتي، با مدارس يهود ما كي مخالف هستيم؟ اما اگر مدارس جور ديگري باشند، ما نميتوانيم تحمل بكنيم. ايشان بايد اول ببينند اين مدارس چه بوده؛ بفرستند اشخاص را مشاهده كنند كه اين مدارس چه وضعي داشته است كه دولت ما نتوانسته تحمل كند و البته اين با دولت است، لكن آنچه كه من به شما ميگويم كه به آقاي پاپ بگوييد اين است كه شما رويه خودتان را كه روحاني هستيد عوض كنيد، و با مظلومين و با اشخاصي كه زير چكمه امريكا دارند از بين ميروند، و با اين دختر و پسرهاي جوان ما كه الآن در حبس هاي امريكا به سر ميبرند، و آنها را از يك حبسي به حبس ديگر، و اخيراً در يك سلول هاي منفرد آنها را حبسي كردهاند، بپرسند چرا اين كار شده است. چرا گوشمان نميشنود يك وقت از آقاي پاپ كه طرفداري مظلوميني كه مال ايران هست، يا افرادي كه در خود مملكت امريكا هست و تحت ظلم و شكنجه هستند، يك بازخواستي نميكند؟ شما از قول من به ايشان سلام برسانيد و بگوييد كه اين رويه را طرد بكنيد. شما طرفدار مظلوم باشيد. شما طرفدار باشيد از اشخاصي كه چپاول شدهاند، مظلومند، زير چكمه هستند. شما از اين جوان ها و دخترها و پسرهاي ما كه الآن در زير چكمه دژخيمان امريكا هستند طرفداري كنيد. به اين اشخاصي كه اظهار تبعيت از شما ميكنند دستور بدهيد كه اينها را رها كنند. ما نميتوانيم ديگر زير بار امريكا برويم. امريكا اگر تمام افراد ما را هم از بين ببرد، ديگر نميتواند در اينجا بيايد منافع خودش را جبران كند و منافع خودش را تأمين كند و ملت ما را به ستم و زور در تحت شكنجه و اختناق قرار بدهد. امريكا بايد اين را بداند كه ديگر گذشته است از اينكه او خيال بكند كه ميتواند باز در ايران با اين شيطنت ها برگردد، و آقاي پاپ هم سفارش كند به اين امريكا كه نكنند اينطور با بشر، اينطور دژخيمي نكنند با بشر، اينطور ظلم نكنند به بشر. بشر اشخاصي هستند كه عباداللّه هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اينطور نكنند، اينقدر ظلم نكنند، اينقدر ستم نكنند. من اميدوارم كه آقاي پاپ به وظيفه ديني خودشان به وظيفه مسيحيت خودشان عمل كنند، و اين كارهايي كه دژخيمان امريكا ميكنند و پليس امريكا ميكنند جلوگيري كنند. و ما در مقابل امريكا ايستادهايم تا آخر، و نخواهيم گذاشت امريكا باز برگردد، يا آن اشخاصي كه تبع او هستند برگردند و ملت ما تا آخر نفَس براي دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت.

والسلام علي من اتبع الهدي

(منبع: صحيفه امام، ج 13، ص 71- 67)

 

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911005/13911005_12_jomhori_islami_aqidati_0001.html
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها