نگرش استراتژيك امام در مطبوعات جهان                 


نگرش استراتژيك امام در مطبوعات جهان

هفته نامه ميدل ايست: دقيقا محاسبه نشده است كه عملكرد امام خمينى در ده سال گذشته تا چه حد در جهان اسلام اثر گذاشته است.

ولى شكى نيست كه ترس از همين مساله باعث‏شد تا صدام به ايران حمله كند و جنگى 8 ساله آغاز شود.

اشپيگل: حمايت‏سراسرى از امام خمينى بيشتر به دليل زندگى بى تجمل او بود. فقط امام خمينى بوده است كه به اعتراف حتى دشمنانش در تمامى عمرش يك زندگى همراه با تواضع و محقر و دور از هرگونه تمايلات و تجملات دنيوى داشته و كوچكترين لكه سياهى در شرح حال زندگى‏اش ديده نمى‏شود. آيت الله خمينى در ده سال قدرتش توانست همه چيز را به تحرك وادارد و با وجودى كه بنيادگرايى اسلامى قبل از او نيز وجود داشت، وى توانست آن را از مراكش تا اندونزى به يك نيروى سياسى انقلابى تبديل كند كه رژيمهاى مادى گرا و غير روحانى را در فشار قرار دهد و حكام نفتى و رياكار در خليج فارس را به لرزه در آورد.

نگاهى به رويدادهاى گذشته نشان مى‏دهد تا به روشنى دريابيم كه آيت الله خمينى اهميت استراتژيكى ايران را در معادله خاورميانه بهتر از پرزيدنت كارتر ارزيابى كرده است. امريكا توجه نكرد كه ايران بالقوه، نقطه ضعيف سيستم منيت‏بين المللى اوست، ولى آيت الله خمينى اين معنى را به روشنى ديده است. پيروزى او در تهران، فقط مرحله آغازين موجبى انقلابى بوده است كه وى اميد دارد به سراسر منطقه كشيده شود. كارتر و مشاورانش پديده خمينى را فقط دريافت ملى آن در نظر گرفتند. از اين پس مسلم است كه ممالكى، از مصر و اسرائيل گرفته تا عربستان سعودى و عراق و امارات خليج فارس، بايد پى آمدهاى انقلاب ايران را تحمل كنند.

ويليام لوئيس - مايكل لدين

شكست رسواى امريكا

بنوشته اين روزنامه، اقدامات مداوم وى او را به دشمن شماره يك امريكا تبديل كرد و به امريكاييان اين درس را داد كه نمى‏توان رهبران جهان سوم را فقط به دست راستى يا دست‏چپى تقسيم كرد.

(امام) خمينى همچنين ثابت كرد رهبرانى مى‏توانند پيدا شوند كه در فراسوى آنچه امريكا به عنوان كانالهاى فشار بر حكومتهاى جهان مى‏شناسد، بايستند.

روزنامه ميانه رو "لاسويس" چاپ ژنو:

در سرمقاله‏اى نوشت ميليونها مسلمان شيعه در مرگ آيت‏الله خمينى به سوگ نشستند. اما غرب بيش از آنكه متاثر و متاسف باشد احساس آسودگى مى ‏كند.

بى. بى. سى: آيت الله خمينى يكى از قدرتمندترين رهبران خاورميانه در قرن اخير بود او از سوى بنيادگرايان در سراسر جهان اسلامى به عنوان رهبر معنوى انقلاب اسلامى مورد احترام و تحسين بود.

اما بسيار كسان در غرب به او به چشم يك عارف خطرناك كه در آرزوى گسترش جهانى اسلام است مى‏ نگريستند.

بى. بى. سى: صرف نظر از اندوهى كه ممكن است از مرگ هر انسانى پيدا شود و يا احترامى كه ما در غرب براى مردممان قائليم اين را نبايد ناگفته گذاشت كه در مغرب زمين كسان بسيارى هستند كه پس از درگذشت آيت‏الله نفس راحتى خواهند كشيد و خوشحال خواهند شد كه آيت‏الله ديگر زنده نيست.

راديو امريكا: برخى از ايرانيان تبعيدى اميدوارند و پيش‏بينى مى‏كنند كه رژيم ايران به زودى زير فشار جدال درونى بر سر تصاحب قدرت از يكسو و فشار مشكلات اقتصادى مملكت و نارضاييهاى اجتماعى كه از نتايج جنگ با عراق است، سقوط خواهد كرد.

خبرگزارى آلمان غربى: مرگ (امام) خمينى ايران را در آستانه يك جنگ قدرت قرار داده است.

تهران - خبرگزارى آلمان - 14/3/1368

آيت‏الله روح‏الله خمينى رهبر مذهبى ايران شنبه شب درگذشت و كشورش را در معرض يك جنگ قدرت فاجعه‏آميز قرار داد.

راديو امريكا: بسيارى از شخصيتهاى سياسى ايرانى در تبعيد گفتند كه درگذشت آيت‏الله بدون ترديد به بى ثباتى بيشتر در ايران منجر خواهد شد و بعضيها پيش‏بينى كردند كه ممكن است اين امر به جنگ داخلى بيانجامد.

روزنامه "الاخبار" نوشت كه امريكا انتظار بروز يك جنگ داخلى را در ايران دارد.

واشنگتن - خبرگزارى جمهورى اسلامى - 17/3/1368

مقامات و كارمندان امريكايى در يك اقدام احتمالا حساب شده در اظهار نظرات خود پيرامون رحلت رهبر كبير انقلاب اسلامى، "جنگ قدرت داخلى و دوران ناآرام و شلوغى" را براى ايران پيش‏بينى نموده‏اند.

پاريس - خبرگزارى آلمان - 16/3/1368

جانشينان آيت‏الله خمينى با سرعتى كه خيلى از ناظران را متعجب كرده در صدد برآمده‏اند تا اختلافات خود را كنار گذارند و در برابر آنچه كه بعضى كارشناسان آن را به عنوان يك آينده نامطمئن براى جمهورى اسلامى توصيف مى‏كنند مشتركا تلاش كنند.

روزنامه انگليسى اينديپندنت: به ندرت اتفاق مى‏افتد كه يك مرد به تنهايى بتواند مسير تاريخ را عوض كند لكن اين درست همان كارى بود كه آيت‏الله خمينى از عهده آن برآمد.

روزنامه ترك زبان گارته: به نوشته اين روزنامه "امام خمنى با حركت انقلابى خود در دل دنياى غرب خوف و وحشت آفريد اما در ميان ملت‏خود مظهر آنچنان عشق و مهرى بود كه امروز پنجاه ميليون ايرانى در غم رحلت او در ماتم فرو رفته است.

تلويزيون نروژ: دوشنبه شب در مشروح اخبار خود ضمن نشان دادن صحنه‏هايى از ميليونها عزادار ايرانى در تهران گفت تعداد عزاداران و سوگواران رحلت امام خمينى بيش از جمعيت مراسم عاشورا و تاسوعاى سال 1357 تهران و لحظات ورود امام است.

اكونوميست: مراسم تدفين امام را سوگوارى بى سابقه توده‏هاى ايرانى در غم رحلت رهبرشان خوانده است.

ارگان اتحاديه سوسياليستهاى يوگسلاوى: در شماره‏هاى قبلى خود در يك سلسله مقالات از حضور توده عظيم مردم در مراسم تشييع پيكر مطهر امام خمينى شديدا ابراز تعجب كرد و غم فراوان مردم و راههاى ابراز آن را در اين مراسم مرتجعانه توصيف نمود. نويسنده مقاله حتى حضور هليكوپتر در مراسم تشييع را محل تلاقى دنياى مدرن و كهنه دانست و آن را بسيار تعجب برانگيز توصيف كرد.

تانيوگ خبرگزارى دولتى يوگسلاوى: اوضاع تهران پس از انتشار خبر رحلت امام خمينى را آرام توصيف كرد اما نوشت در شمال تهران زنان و مردان عزادار و سياهپوش فراوانى به چشم مى ‏خورند.

نيويورك تايمز: در مقاله‏اى تحت عنوان دوران بعد از جذبه در ايران نوشته است: در صفحه تلويزيون در گذشته هيچ‏گاه سابقه نداشته بود كه انبوهى از مردم تا اين حد هيجان زده شده باشند كه در عمل حتى قسمتى از كفن آيت‏الله را پاره كنند اين تصويرى بود كه انسان را به ياد عزاداريهاى دوران ايمان مى‏انداخت.

نيويورك پست: صحنه‏هاى عزادارى تهران نشانه‏اى است‏بر اينكه نفوذ خمينى از ايران به اين زوديها رخت‏برنمى ‏بندد.

سفير سابق اسرائيل در ايران:

" (امام) خمينى معرف افراطيگرى شيعه بود كه اسلام متعصبانه را به مرزهاى ما آورد. اما اين به اين معنى نيست كه اين تلقى از اسلام به زودى محو خواهد شد. "

"بى نظير بوتو" نخست وزير سابق پاكستان

"جمهورى اسلامى ايران براى ما از اهميت ‏بسيارى برخوردار است. پيامهاى امام خمينى در آينده نيز چراغ هدايت مسلمانان است و ملتهاى مسلمان در آينده نيز از پرتو نورانى افكار و انديشه‏هاى والاى حضرت امام استفاده خواهند كرد. من ايران را كشور خودم مى ‏دانم، همان‏گونه كه پاكستان مسلمان نيز كشور ايرانيها است. هيچ چيز بيشتر از اين ما را خوشحال نمى‏كند كه ايران به عنوان يك كشور موفق قدرتمند در منطقه مطرح باشد. "

 

 تعداد بازدید:  2739
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها