جهان و انقلاب معجزه ‏آساى خمينى                 


جهان و انقلاب معجزه ‏آساى خمينى

امام خمينى و انقلاب اسلامى در آيينه مطبوعات جهادى و سياسى افغانستان

اشاره:

بازتاب و حركت انقلاب اسلامى در جهان، بخصوص در كشورهاى همسايه و مسلمان و توجه و بيدارى انسان در پناه روى كردى دوباره به شناخت‏حقيقت وجودى خود و رمز و رازهاى آن و توجه به آراء و انديشه‏هاى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران از جمله مسايل و مطالعاتى است كه آثار آن را مى‏توان درحوزه‏هاى فكرى و سيستم‏هاى رسانه‏اى و تاليفات اهل قلم و هنر به وضوح و روشن ديد.

از طرفى سعى در مخفى نگاهداشتن و تلاش‏هاى بى‏حد و مرز سردمداران رسانه‏هاى غربى و توليد و تكثير ابزار انتقال پيام براى پوشش دادن افكار عمومى جهان به گونه‏هاى مختلف، مبارزه براى جلوگيرى از رشد سريع و بيدارى نسل كنونى جهان، همه گواه و نشانگر آنست كه بيم و هراس مديران و برنامه ريزان حكومت‏هاى غربى و عوامل منطقه‏اى آنها در جهان از آن است كه بيدارى ناشى از ظهور حكومت اسلامى در ايران در آينده‏اى نه چندان دور به محدوده و قلمرو نا امن آنها نيز وارد خواهد شد و از اينرو با ايجاد جو اختناق، اعمال سانسور و توطئه سكوت، بر آنند تا در حد ممكن مرزهاى فكرى و حوزه‏هاى حكومتى خود را از اين بيدارى در امان نگه دارند كه لاجرم امرى ناشدنى است و حقيقت در پرده كتمان ماندنى نخواهد بود.

حضور بر آن است تا با بررسى و كنكاش در حوزه‏هاى مطبوعاتى كشورهاى مختلف با نگاهى تحليل گونه بازتاب حركت انقلاب اسلامى را در مناطق مختلف از طريق بررسى مطبوعات به نقد و تحليل و نظر بكشاند، در اين شماره نگاهى داريم به مطبوعات و انتشارات سازمانهاى جهادى و سياسى كشور افغانستان.

شخصيت والاى امام خمينى (س):

اولا چند نكته پيرامون شخصيت والاى حضرت امام به رشته تحرير درآورده و ثانيا بازتاب و جايگاه او را در ژرفناى انديشه انديشمندان و قلم داران و جهادگران افغانستان در دست‏بررسى قرار مى‏ دهيم.

امروز جهان اسلام شاهد است كه آن سياست و عظمتى را كه از قرنها پيش از دست داده بود و در اثر از دست دادن آن سالهاى ركود و انحطاط را سپرى مى‏كرد بار ديگر با قيام و نهضت آن بزرگ مرد تاريخ جهان اسلام بدست آورد، رادمردى كه فرياد زد: "اگر جهانخواران در مقابل دين ما بايستند ما در مقابل همه دنياى آنان خواهيم ايستاد".

اين شخصيت عاليمقام و مجاهد كبير در عصرى ظهور كرد كه الحاد و كفر جهانى پس از سيطره كامل بر مسلمانان قصد داشت هويت آنان را مسخ، محو و نابود سازد و نام اسلام را از صفحه جغرافياى گيتى بزدايد. در حاليكه انديشه و افكار ديگر شخصيت‏هاى بزرگ اسلامى در احياى مجد و عظمت اسلام، استقلال و آزادى مسلمانان و پيروزى جهاد و انقلاب اسلامى صرفا در لابلاى ساير افكار ونظريات شان باقى مانده است و قادر نشدند انديشه خويش را در عمل پياده كنند و جامعه ايده آل و حكومت اسلامى مورد نظرشان را تاسيس كنند. اين شخصيت‏هاى بزرگ اسلامى درقرن‏هاى اخير و در عصر حاضر به نحويكه تذكر رفت از علامه سيد جمال الدين حسينى كه بنيان گزار نهضت جهانى اسلامى بود گرفته تا حسن البناء، سيد قطب ابوالاعلى مودودى، علامه اقبال لاهورى، همگى در احياى مجد و عظمت اسلام و قطع سلطه و نفوذ كفر و الحاد از جامعه مسلمانان، ايثارگرى و قهرمانيهاى فراموش نشدنى و بى‏نظيرى را انجام دادند ولى عملا نتوانستند طاغوتيان را از اريكه قدرت و حكمروائى بر جوامع و كشورهاى اسلامى به زير بكشند و انقلاب اسلامى را با تاسيس حكومت اسلامى و اداى متن و محتواى واقعى ارزشهاى اسلامى به پيروزى برسانند.

امام خمينى (س) در چنين وضع آشفته‏اى بپا خواست و با قيام خود جلوه‏اى از حيات راستين را براى امت اسلام به ارمغان آورد. و بار ديگر حاكميت اسلام را كه قوس نزولى خود را مى‏پيمود در سرزمينى وسيعى از جهان اسلام مستقر ساخت، و موج ويرانگر انفكاك دين از سياست را مهار كرد و احكام دين اسلام را به جهانيان عرضه داشت و بدين منوال با رهبرى پيامبر گونه خود كشتى طوفان زده اسلام را كه در ميان امواج پر تلاطم كفر و الحاد گرفتار شده بود با كمال متانت و درايت‏خاص به ساحل نجات رساند و از گزند غارتگران غرب و شرق حفظ كرد، به عبارتى ديگر انقلاب اسلامى را كه بعد از رحلت‏حضرت رسول گرامى اسلام از مدارش خارج شده بود، در اثر مساعى خستگى ناپذير و موضع گيرى‏هاى شجاعانه خود به مدار اصلى بازگرداند.

امام (س) در بعد ديگر انقلاب اسلامى موج عظيم گرايش جوانان مسلمان را كه ويت‏خود را باخته بودند به سوى اسلام و انقلاب مهيا نمود، نهضت و جنبش اسلامى را بيش از هر زمان ديگر به سوى تحقق اهداف و آرمانهاى الهى آن رهبرى كرد و بالاخره آن را به شكل زنجيره و سلسله‏اى نيرومند متشكل نمود، كه رشد جهان شمول اسلامى و گرايش همگانى امت اسلامى به سوى خود آگاهى الهى و رهائى جامعه اسلامى از زنگار افكار پوچ و تاثيرات فرهنگ مادى و الحادى از جمله پى‏آمدهاى آن مى ‏باشد.

بايد اعتراف كرد كه در تاريخ معاصر نقش امام خمينى در آگاهى بخشيدن به مسلمانان و بر ملا ساختن چهره دشمنان اسلام و بخصوص در بالا بردن سطح بينش و دانش قشر جوان كه در لجن زار فرهنگ مبتذل غرب و شرق غوطه ور شده بودندمنحصر بفرد بود زيرا نه تنها از ضرورت استقلال و آزادى مسلمانان از زير يوغ استعمارگران طرح نظرى ارائه دادند بلكه انقلاب اسلامى را در كشور اسلامى ايران رهبرى كردند و به پيروزى رساندند، و اين بزرگترين نقطه امتياز و برترى شخصيت ايشان در ميان ساير شخصيتهاى اسلامى در چند قرن اخير به حساب مى ‏آيد.

امام خمينى (س) در انديشه ملت و مطبوعات جهادى افغانستان:

انديشه و نظريات انقلابى و رسالت تاريخى آن حضرت و بازتاب گسترده نقش برجسته و تاثير ژرف ايشان بر ملت افغانستان و بخصوص رجال سياسى و چهره‏هاى جهادى، تا حدى است كه همگان اذعان دارند كه ملت افغانستان اعم از شيعه و سنى از صميم قلب به او ارادت دارند. حضرت امام (س) مرجع تقليد شيعيان افغانستان بود كما اينكه شيعيان ديگر نقاط جهان نيز او را به حيث‏يگانه مرجع تقليد خويش مى‏شناختند.

مردم افغانستان به بيانات رسا و سحرانگيز حضرت امام (س) كه آن را "ان من البيان لسحرا" مى‏دانستند گوش فرامى دادند و به عمق مطالبى كه با بيان رسا و دلنشين طرح مى‏نمودند مى‏رسيدند و آنرا سر لوحه عمل خويش قرار داده اند، بخصوص جهادگران افغانستان كه حضرتش را يگانه ملجا و ماواى خويش مى‏دانستند و به اميد و اتكا به نيروى كفر ستيزى او در پشت‏سنگر مى‏نشستند و از حضرت او درس كفر ستيزى، شجاعت و استقامت و پايمردى را آموخته اند.

زمانى كه جهاد گران افغانستان شعار "خون بر شمشير پيروز است" را از زبان آن حضرت شنيدند با درك واقعى مفهوم "پيروزى خون بر شمشير" وارد صحنه‏هاى نبرد شدند و با جان نثارى و پيكار بى‏امان در برابر دشمن عملا مشاهده كردند كه واقعا مى‏تواند خون بر شمشير پيروز شود.

موقعيكه حضرت امام (س) فرمودند: "كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا" كربلاها در سرزمين بخون آغشته و گلگون افغانستان بوجود آوردند و يزيديان بيشمارى را در عاشوراهاى آن ديار بلا كشيده به خاك و خون كشيدند بحديكه صداى شكستذلت‏بار و تحقير آميز، ملحدان روسى و چاكران و سرسپردگان كاخ نشينان كرملين را كر كرد و ستونهاى ايدئولوژى ماركسيستى فرو پاشيد و به موزه‏هاى تاريخ سياسى جهان سپرده شد.

در لحظه‏اى كه اين فراز از سخنان آن مجاهد كبير را شنيدند كه مى‏فرمودند: " افتخار بر رزمندگانى كه جبهه‏هاى نبرد را با مناجات خويش و راز و نياز با محبوب خود عطرآگين نموده اند، فخر و عظمت‏بر جوانان عزيزى كه در راهى قدم برداشته و پاسدارى از مكتبى مى‏كنند كه شكست ناپذير و سرتاسر پيروزى است" لبيك گويان اعلام داشتند كه: "اى امام آرمانهاى مقدستان را تا لحظه شهادت و دشوارترين و سخت ترين زمانها و نامساعدترين لحظات به پيش خواهيم برد و سلاح رزم و مبارزه و جهاد را هيچگاه تا رسيدن و تحقق بخشيدن به اهداف و آرمانهاى الهى شما به زمين نخواهيم گذاشت.

و حال به منظور رسيدن به عمق بازتاب گسترده شخصيت‏حضرت امام (س) در رابطه با ملت افغانستان جرايد و مجلات منتشره سازمانهاى جهادى را بگونه ذيل به مطالعه مى ‏نشينيم:

1- مجله ميثاق خون

مجله مذكور ارگان انتشاراتى جمعيت اسلامى افغانستان است كه به مناسبت رحلت‏حضرت امام، پيام تسليت مجاهدان و مبارزان و شخصيت‏هاى مبارز و اسلامى افغانستان را كه به حضور مقام معظم رهبرى حضرت آية الله خامنه‏اى و مردم ايران صادر شده بود در صفحه اول به چاپ رساند مبنى بر اينكه: "وفات امام خمينى بزرگمرد تاريخ معاصر جهان اسلام ضايعه‏اى جبران ناپذير و حادثه‏اى است دردناك كه مسلمانان را در نقاط مختلف جهان سخت تكان داد".

چه شخصيتهاى بزرگ مذهبى و سياسى در جهان اسلام در حدود مرزهاى جغرافيايى كشور و زادگاه خويش محدود باقى نمى‏مانند و مربوط به كل جهان اسلام اند. "امام خمينى كاپيتاليزم و كمونيزم هر دو را مردود خواند و راه نجات بشريت را تنها در پيروى از تعاليم والاى اسلام مى‏دانست. او در برابر مستكبران شرق و غرب قوى و مقاوم بايستاد و با هر نوع فشار و توطئه پنجه نرم كرد و آزاده و سربلند زيست".

لازم به تذكر است كه با تاسى از اصل ارائه شده توسط حضرت امام خمينى (س) كه راه نجات بشريت را منحصر در پيروى از تعاليم والاى اسلام مى‏داند، تمام سران گروه‏هاى سياسى افغانستان از جمله آقاى ربانى در ارتباط با ساختمان و اداره سياسى افغانستان چنين ابراز نمودند كه: اصل حاكميت اسلام عزيز از جمله اساسى ترين اصول لازم براى بقاى كشور و بقاى اسلام مى‏باشد. و نيز مشاراليه گفت كه بجز حكومت اسلامى در افغانستان، جمعيت اسلامى افغانستان به هيچ رژيمى و به هيچ راه و رسم سياسى ديگرى اجازه نمى‏دهند كه پياده شود.

اضافه بر اين، مجله مذكور در سر مقاله خود مى‏نويسد: " . . . حضرت امام خمينى (س) يكى از اين فرزانه فرزندان مكتب قرآن بود كه عمر عزيزش را در سايه قرآن سپرى كرد، زندگى و حياتش را در همه ابعاد به خاطر خدا و در راه خدا وقف نمود، او جز خدا حاكمى را نمى‏شناخت و جز قرآن قانون و دستورى را".

در ادامه سر مقاله پس از آنكه اوضاع نابسامان ايران پيش از انقلاب و ايجاد رعب و وحشت، اختناق، ترور و قتل و كشتار بيرحمانه فرزندان مبارز اسلامى در دوره حكومت طاغوت، تسلط و نفوذ بالقوه استكبار جهانى بر رژيم طاغوتى تشريح شده آمده است: "شاه و ايادى ننگينش از ايران گريختند و رستاخيز عظيمى در ميان ملت ايران بپا گرديد".

و در مقاله‏اى ديگر تحت عنوان "امام خمينى بزرگمردى از دنياى اسلام و عالم بشريت" كه در مجله ميثاق خون انتشار يافته چنين مى‏ خوانيم:

". . . در تاريخ اخير اسلام خاصة با تبارز استعمار جديد غرب و شرق بعد از سپرى شدن قرون وسطى و انكشاف صنعت و تكنولوژى عصرى كه مسلمانها و كشورهاى اسلامى به زير تسلط و نفوذ كافران كشيده شدند امام خمينى (س) در ميان ميليونها تن امت اسلامى دنيا يگانه شخصيت ممتاز و بزرگى محسوب مى‏شود كه بسى اوصاف و خصوصيات عالى يك شحصيت اسلامى را فقط منحصر در خود دارد".

2- مجله فتح

اين مجله كه ارگان انتشاراتى ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح حزب الله افغانستان است طى سرمقاله با عنوان :

حزب الله و تداوم خط امام (س) مى‏نويسد:

"خمينى پيشواى ديگرى از سلاله ى اولياء كه بعد از انبياء و اولياء و ائمه معصومين يك تنه بپاخواست و بر تماميت جبهه كفر و شرك و اختناق و خفقان در عصر سيطره‏اى قابيليان و نژاد پرستان و مكتب‏هاى الحاد و آئيسم تاخت و طريق حقيقت و عدالت و انسانيت را به جهانيان شناساند و مجد و عظمت و سيادت از دست رفته و رنگ باخته مسلمانان را به آنان بازگردانيد و به ماهيت اصيل شان آگاهى داد و بصيرت شان را باز گرداند و انقلاب اسلامى اش جهان گستر و گسترش جهانگير يافت و نهضت اسلامى به سرعت رو به پيش مى‏رود و امت اسلام در حال بدست آوردن عظمت و بزرگى از دست رفته خويش مى‏ باشد.

. . . جهان اسلام و مستضعفين آنها كه در بى‏خبرى تن به بندگى داده بودند خودآگاهى و بدست آوردن مجد دوباره خود را متوجه رهبرى پيامبر گونه امام خمينى مى‏ دانند. "

در فراز ديگرى از مقاله مذكور چنين آمده است:

"امروز فرزندان اسلام در قطبين بيرق اسلام را نصب نموده‏اند و در دورترين جاها كه اختناق و سركوب بيداد مى‏كند صداى دلنشين موذن به گوش مى‏رسد و پيروان خط امام (س) مهيايند تا آرمانهاى والاى او را تا مرز شهادت تحقق بخشند، و از اين نيز غافل نمى‏باشند كه مثلث هميشه تاريخ، زر و زور و تزوير را نيز در هر جبهه‏اى كه عدالت‏حضور دارد در مقابل خود خواهند داشت و با اينها روبرو خواهند بود".

3- هفته نامه وحدت:

ارگان انتشارات مركزى حزب وحدت اسلامى افغانستان در خارج از كشور در سرمقاله‏اى تحت عنوان در مكتب سياسى امام خمينى (س) ، بعد از آنكه حضرتش را به عنوان يك چهره محبوب قرن، صاحب كلام نافذ، فرياد رسا، بيان شيوا، متانت رفتار، صراحت لهجه، بينش ژرف، دانش عميق و گسترده و تقوى و تزكيه روح و عرفان الهى معرفى مى‏نمايند، چنين مى ‏نويسد:

"آنچه در شخصيت ممتاز حضرت امام (س) بيش از همه جلب توجه مى‏كند اين است كه او يك رهبر مذهبى و يك فقيه بود و تلقى جهانيان و برداشت‏حاكم در جامعه از يك فقيه و يا عالم دينى اين بود كه تنها به زهد و پارسائى و عبادت و تهجد اكتفا كرده و كارى به كار دنيا و قيصرهاى آن نداشته باشد، جز اينكه به وعظ و ارشاد پرداخته و مردم را از آتش جهنم بترساند و به سوى بهشت و مائده‏هاى آن فرا خواند!

اما در مكتب امام خمينى (س) نه اجتهاد و فقاهت اين معنى را داشت و نه عالم دينى آن وظيفه را، او اجتهاد و فقاهت را در متن زندگى مى‏ديد و ديانت را عين سياست مى‏دانست و با عمل و سيره خود در فقه چنان تحولى به وجود آورد كه به حق مى‏توان او را احياءگر فقه و بنيان گذار فقه نوين در تاريخ معاصر دانست.

امام (س) عناصرى را در فقه و فقاهت وارد ساخت كه اگر غير از شخصيت‏بلند علمى و تثبيت‏شده ايشان كسى ديگر آن سخنان را به زبان مى‏راند حتما تكفير مى‏شد، اما ايشان با جرات و قاطعيت و شهامت‏بى‏نظيرى كه داشت‏با ارائه روشن ترين تصوير از استنباط فرياد كشيد: "زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند مساله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است‏به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است‏حكم جديدى پيدا كند بدان معنى كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى‏طلبد".

تهران: 6/7/73 برابر با 21 ربيع الثانى 1415

منابع:

1- هفته نامه وحدت: ارگان انتشاراتى مركزى حزب وحدت اسلامى افغانستان در خارج از كشور شماره (100) 13/3/1372.

2- مجله فتح: ارگان انتشاراتى ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح حزب الله افغانستان.

3- ميثاق خون: ارگان انتشاراتى جمعيت اسلامى افغانستان شماره (2 و 3) سال 1368.

 

 تعداد بازدید:  2708
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها