امام خمينى از نگاه انديشمندان خارجى

رئيس جوامع اسلامى اسپانيا

امام خمينى سبب حيات دوباره اسلام شد رئيس فدارسيون جوامع اسلامى اسپانيا با ستايش از شخصيت امام خمينى، از ايشان به عنوان عامل حيات دوباره اسلام در قرن حاضر ياد كرد.

دكتر «فرانسيسكو اسكودرو بداته‏»، رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا، در گفت و گو با ايرنا در مادريد گفت: چهره حيات بخش امام خمينى در جهان اسلام امرى غير قابل اغماض مى‏باشد و ايشان يكى از بزرگترين شخصيتهاى قرن حاضر محسوب مى‏شوند.

وى افزود: انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى سبب بروز تحولات و دگرگونيهاى عظيم در جهان اسلام شد و وى چهره جديدى از اسلام را ارائه كرد.

دكتر «بداته‏» يادآور شد: انقلاب ايران درس مبارزه عليه بى عدالتى و مقابله با حكومتهاى ديكتاتورى و غير انسانى را آموخت.

رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا با اشاره به اينكه امام خمينى با اتكاى به سلاح ايمان به خداوند يكتا در مبارزه با رژيم پرقدرت شاه در ايران، انقلاب اسلامى را به پيروزى رساند، گفت: زندگى ايشان الگوى مناسبى براى همه مسلمانان است.

دكتر «بداته‏» مى‏افزايد: دشمنان اسلام و مسلمانان با استفاده از رسانه‏هاى ارتباطى و تبليغاتى بر پيكر مسلمانان ضربه مى‏زنند و با انتشار اخبار نادرست و كذب و با بهره‏گيرى از حربه‏هاى نظامى و اقتصادى، كشورهاى اسلامى و مسلمانان را مورد حمله قرار مى‏دهند.

وى گفت: جهان اسلام در كنار سلاح ايمان، نيازمند سرمايه‏گذارى براى ايجاد يك تشكل خبرى و تبليغاتى متحد است.

رئيس فدارسيون جوامع اسلامى اسپانيا فقدان اتحاد و همبستگى ميان كشورهاى اسلامى و مسلمانان را عمده‏ترين عامل جدايى دانست و افزود: دنياى اسلام به اتحاد سياسى و اقتصادى نيز نيازمند مى‏باشد.

دكتر «فرانسيسكو اسكودرو بداته‏» در ميان مسلمانان اسپانيا به نام «عبدالسلام منصور» شناخته مى‏شود.

در حال حاضر بين 450 تا 500 هزار مسلمان در اسپانيا زندگى مى‏كنند و 300 مسجد و يكصد مجمع اسلامى ثبت‏شده در وزارت دادگسترى در اين كشور وجود دارد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى ، 5/7/78

رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا:

امام خمينى عامل بيدارى مسلمانان بودرئيس جامعه مسلمانان اسپانيا با تجليل از شخصيت‏حضرت امام خمينى، از ايشان به عنوان عامل بيدارى مسلمانان در جهان اسلام ياد كرد.

«رياج تاتارى‏» در گفت و گو با ايرنا در مادريد افزود: امام خمينى كه شخصيتى ممتاز و برجسته در جهان اسلام شناخته مى‏شود، موفق شد يك انقلاب مهم اسلامى را در ايران به پيروزى برساند.

وى گفت: پيروزى انقلاب اسلامى در ايران يك حركت‏بسيار مهم و با اهميت‏براى جهان اسلام به حساب مى‏آيد و سبب افتخار مسلمانان است.

رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا با تمجيد از مواضع و سياستهاى رئيس جمهورى اسلامى ايران در قبال مسائل جهان گفت: تداوم اين اقدامات براى آينده ايران و جهان اسلام بسيار ارزنده و مفيد خواهد بود.

وى عدم همبستگى و اتحاد ميان مسلمانان را يكى از عمده‏ترين مشكلات در دنياى كنونى اسلام ذكر كرد و افزود: جهان اسلام و مسلمانان در حال گذراندن يك دوره بسيار حساس و دشوار مى‏باشند و نيازمند حركت‏به سوى اتحاد و انسجام هستند.

وى سازماندهى تبليغات براى مقابله با توطئه‏هاى دشمنان اسلام را در جهان اسلام ضرورى خواند و خواستار بهره‏گيرى سودمند از اين ابزار جهت موفقيت مسلمانان شد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،6/7/78.

يك شخصيت عراقى: نام امام خمينى با بيدارى اسلامى درهم آميخته است‏دبيركل اتحاديه اسلامى تركمنهاى عراق از نقش امام خمينى (ره) در بيدارى مسلمانان جهان ستايش كرد.

عباس البياتى درمصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: نام بنيانگذار جمهورى اسلامى با بيدارى اسلامى درهم آميخته، به طورى كه نام هر يك از آنها مكمل ديگرى شده است.

وى با اشاره به خواست جوامع اسلامى براى پيشرفت و تحول گفت: بعضى از اين جوامع در اين زمينه از روشهاى غربى الگو گرفتند كه با ارزشهاى اسلامى مغايرت داشت، اما امام خمينى الگويى را بوجود آورد كه توانست ارزشهاى اسلامى را با دستاوردهاى عصر كنونى سازگار سازد.

البياتى با اشاره به اينكه على رغم گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى، هنوز ابعاد مختلف زندگى امام خمينى ناشناخته باقى مانده است، گفت: زندگى امام خمينى كتابى است كه صفحات كمى از آن ورق خورده است.

وى تاكيد كرد: اين كتاب براى فراگيرى اصول انقلاب و ارزشهاى والاى انسانى بايد همواره در اختيار مردم جهان و نسلهاى آينده باشد.

وى با اشاره به حمايت همه جانبه امام خمينى از مستضعفان جهان، بويژه آرمان فلسطين گفت: امام راحل چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامى، همواره از آرمان فلسطين حمايت مى‏كرد.

وى تاكيد كرد: آرمان فلسطين از اصول ثابت انقلاب اسلامى است و مردم فلسطين نيز جمهورى اسلامى ايران را پشتيبانى قوى براى خود مى‏دانند.

البياتى تاكيد كرد: مردم فلسطين به دليل حمايت جمهورى اسلامى ايران، همچنان به مبارزه خود عليه صهيونيستهاى اشغالگر ادامه مى‏دهند و فرزندان امام خمينى در جنوب لبنان همچنان صهيونيستها و مزدوران آنان را تعقيب مى‏كنند و اين منطقه را به جهنمى براى آنان تبديل كرده‏اند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 10/7/78

مفتى سارايوو:

امام خمينى مسلمانان جهان را به هويت اصلى‏شان بازگرداندمفتى شهر سارايوو، مركز بوسنى هرزگوين، گفت: امام خمينى (ره) توانست‏با انقلاب اسلامى در ايران مسلمانان جهان را به اسلام و هويت اصلى شان بازگرداند.

«حسين افندى اسمائيچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارايوو با بيان اين مطلب افزود: انقلاب اسلامى ايران در زمانى به رهبرى امام خمينى (ره) شكل گرفت كه مسلمانان در اقصى نقاط دنيا، با غفلت، از اسلام فاصله گرفته بودند و اين انقلاب آنان را بيدار كرد.

مفتى سارايوو گفت: آنچه امام خمينى (ره) در ايران انجام داد، در قرن فعلى بى‏نظير بود و اين كار بزرگ مى‏تواند پيام و سرمشقى براى كسانى باشد كه خواستار دين اسلام هستند.

وى در پايان با اشاره به اينكه دشمنان مى‏كوشند با رواج فرهنگ مبتذل خود، مسلمانان را از اسلام دور كنند، گفت: اسلام بهترين راه حل مسائل دنياى امروز و فرداست، زيرا دينى است كه به همه نيازهاى جامعه بشرى پاسخ گفته است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 5/7/78

يك مقام فلسطينى:

امام خمينى كرامت و عزت را به مسلمانان بازگرداند.

احمد جبرئيل، دبير كل جبهه خلق براى آزادى فلسطين، فرماندهى كل، گفت: امام خمينى (ره) با انقلاب اسلامى خود، روحيه انقلابى را به اسلام و عزت و كرامت را به مسلمانان بازگرداند.

جبرئيل در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: بنيانگذار جمهورى اسلامى، اسلام را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت‏به اين دين مبين را كه دشمنان در طول صدها سال ارائه كرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملتها را منسوخ كرد و اسلام را در سطح بين المللى به عنوان يك نياز انسانى در زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، مادى و معنوى، مطرح كرد.

وى تاكيد كرد: امام خمينى (ره) توانست جهان اسلام را از خواب بيدار كرده، به مسلمانان حيات جديدى ببخشد.

وى افزود: امام راحل ثابت كرد كه اسلام قادر است ملتهاى مستضعف و محروم را آزاد كرده، آنان را در برابر كشورهاى استكبارى و طغيانگر به حركت درآورد.

احمد جبرئيل تصريح كرد، امام خمينى نشان داد كه اسلام در دوران كنونى يك عنصر اصلى در تحرك و مقابله مردمى با حكومتهاى ستمگر و فاسد است.

وى افزود: مسلمانان با الهام از انقلاب اسلامى و براى احقاق حق خود، در مناطق مختلف جهان، عليه حكومتهاى ستمگر شوريدند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

مفتى قزاقستان:

امام خمينى به همه جهانيان تعلق داشت‏مفتى دينى قزاقستان با تجليل از شخصيت والاى امام خمينى (ره) گفت: ايشان نه به ايران و دنياى اسلام، بلكه به كليه جهان تعلق داشت.

«ردبيك قاژى نيسان باى اولى‏» در گفت و گويى با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى با اشاره به فقدان امام خمينى (ره) اظهار داشت: وقتى عالمى مى‏ميرد، در واقع جهانى مرده است.

وى افزود: من آثارى از امام خمينى (ره) رامطالعه و آن را بسيار بالا ارزيابى كرده‏ام. به همين دليل هم در كتاب خودم با نام «ان الدين عندالله اسلام‏»، بارها به فرمايشات ايشان استناد كرده‏ام.

مفتى قزاقستان، امام خمينى (ره) را يك چهره برجسته دينى و سياسى جهان دانست و گفت: دنيا به نيك از وى ياد كرده و خواهد كرد; زيرا او را نه تنها دنياى اسلام، بلكه تمام جهان مى‏شناسند. من نيز به عنوان يك انسان و روحانى دينى براى او ارزش و احترام فوق العاده قائلم.

وى يادآور شد: مؤمنان مانند قطعات يك ساختمان هستند كه همديگر را نگه مى‏دارند و امام خمينى يك چهره برجسته سياسى مذهبى تاريخ بود كه براى وحدت مسلمانان بسيار كوشيد.

مفتى قزاقستان يادآور شد، دنيا امام خمينى (ره) را مى‏شناسند و پيام وى به گورباچف كه فرمود كمونيست را بايد در موزه ديد، همچنان در گوشها طنين انداز است. او مبارزه با دين را شكست‏خورده دانست و اكنون نظاره‏گر عمق پيام او هستيم.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،7/7/78

يك انديشمند تاجيك:

امام خمينى معادلات رايج غرب را درهم ريخت‏يك انديشمند مسلمان تاجيكى گفت: امام خمينى (ره) روش نوينى در نگرش به پديده‏هاى جهان مطرح كرد.

دكتر محمد تاجيك گفت: قبل از انقلاب اسلامى رويكرد انديشمندان ما براى تعريف كلمات ظريفى همچون آزادى، اخلاق و ورود به عرصه سياست، به سوى مكاتب فكرى سوسياليسم و ليبراليسم سوق مى‏كرد.

دكتر تاجيك افزود: امام خمينى (س) معادلات رايج غربى را بر هم ريخت و با استفاده از كلمات رقيق و لطيف منحصر به فرد، واژه‏هاى دور از ذهن را تعريف كرد و براى بيان ايده‏ها، آرزوها و حرفهاى ملتش، از فرهنگ ويژه خويش استفاده كرد.

اين انديشمند تاكيد كرد: امام با تعريف جديد از مقوله قدرت و تكيه بر چهره اخلاقى آن، موفق شد نيروهاى مردمى را جذب كند و با اين تعريف جديد، حكومت پهلوى را زير سؤال ببرد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 18/7/78

يك نويسنده روس:

امام خمينى همواره بر پيوند انسان و خدا تاكيد مى‏كرددبير فدارسيون روسيه گفت: امام خمينى (ره) برخلاف رهبران سياسى قرن حاضر كه هر يك داراى استعدادى خاص در يكى از زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، علمى، فرهنگى، دينى يا حقوقى بودند، توانايى سازماندهى امور در همه حوزه‏ها را داشت.

پروفسور «ميخاييل لمشف‏» افزود: امام خمينى (ره) سياست را بخش لاينفك دين مى‏دانست و با اراده دينى و الهى عليه ستمگران بپاخاست.

وى گفت: امام راحل در تمامى سطوح حيات اجتماعى و سياسى جامعه، اسلام را به عنوان عامل تعيين كننده در تحولات انقلابى و حمايت كننده ارزشهاى انسانى مطرح كرد.

وى بااشاره به اينكه امام كوشش فراوانى داشت تا از مدلهاى بيگانه دورى گزيند، افزود: امام همواره بر پيوند گسست ناپذير انسان و خدا تاكيد مى‏ورزيد. او جوانان را به عنوان منبع انرژى عقل و احساسات به اسلام راستين پيوند داد و آنان را از انحراف نجات بخشيد.

«ميخاييل لمشف‏» گفت: از بعد بين‏المللى، انديشه امام سراسر جهان اسلام را در برگرفت و با امريكا و اسرائيل به عنوان معضلات گريبانگير جهان اسلام به مبارزه برخاست و ثابت كرد كه انقلاب اسلامى با انقلابهاى مادى روسيه و فرانسه متفاوت است.

وى تاكيد كرد: امام خمينى (ره) با پيروى از تعاليم و ارزشهاى جاودانه اسلامى، برابرى تمام انسانها را بدون وابستگى به موقعيت اجتماعى‏شان در نظر گرفت و صلح و برابرى و رفاه مردم را هدف خود ساخت.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 18/7/18

مفتى كرواسى:

امام خمينى بزرگترين اصلاح‏گر قرن بودمفتى كرواسى از امام خمينى (ره) به عنوان بزرگترين اصلاح‏گر قرن اخير در جهان اسلام و حتى جوامع آزاديخواه ياد كرد.

«شفكو عمر بشيچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارايوو گفت: امام خمينى (ره) در دنياى اسلام و در كل جهان از احترام والايى برخوردار هستند و انديشه و تفكر ايشان، نه تنها باعث‏بيدارى پيروان دين اسلام شد، بلكه پيروان ساير اديان را به تفكر در مورد نقش ارزنده دين در جامعه واداشت.

وى افزود: انقلاب امام خمينى (ره) در زمانى از تاريخ به وقوع پيوست كه تفكر عدم كارايى دين در جامعه حاكم بود، اما انقلاب اسلامى ايران خط بطلان بر آن كشيد و كارآمدتر از گذشته مى‏شود.

مفتى كرواسى در پايان اظهار داشت: با گذشت چند سال از رحلت امام خمينى(ره)، ما شاهد هستيم كه افكار و انديشه‏هاى ايشان در جهان طرفداران فراوانى دارد و بايد همه اديان الهى، قدردان بزرگترين اصلاح‏گر قرن بيستم، يعنى امام خمينى (ره) باشند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 11/7/78

مفتى اعظم مسلمانان روسيه: انديشه‏هاى امام خمينى بزرگترين تحول را در جهان اسلام بوجود آورد.

راويل عين الدين، مفتى اعظم مسلمانان روسيه و امام جمعه مسكو گفت: تفكرات و انديشه‏هاى امام خمينى (ره) بزرگترين تحول را در جهان اسلام بوجود آورده است. امام با افكار و انديشه‏هاى خود به ما هشدار داد كه هر نظامى بدون اتكا به معنويت، محكوم به فنا است.

راويل عين الدين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى، از امام خمينى‏«ره‏» با عنوان فقيهى بزرگ ياد كرد كه تمام زندگى خود را وقف عظمت و اعتلاى اسلام كرد.

به گفته امام جمعه مسكو، نام، آثار و افكار امام براى مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان روسيه الهام بخش بوده و همچنان در طول تاريخ راهگشاى مسلمانان خواهد بود. وى با تاكيد بر تدوين آثار امام گفت: هر قدر از آثار ايشان منتشر شود، باز هم نمى‏توانند ترجمان خدمت آن فقيه بزرگ به عالم اسلام و مسلمانان جهان باشد.

مفتى اعظم روسيه، امام خمينى «ره‏» را منادى آزادى و رهايى مسلمانان از قيد استكبار دانست كه تمام مسلمانان را در مسير اسلام واقعى رهنمون گرديد.

وى گفت: با قيام امام، بتهاى استكبار و غرب‏گرايى كه امنيت اجتماعى و اقتصادى ملتها را از بين مى‏برد و فساد را تبليغ مى‏كند، شكسته شد.

راويل عين الدين پيام امام به ميخائل گورباچف، آخرين رئيس جمهورى شوروى را توصيه و تذكراتى پيامبر گونه ناميد كه در آن، به روشنى، همه مسائل پيش بينى و راه حل آن ارائه شده بود.

به گفته راويل عين الدين، امام در اين پيام خود، در مورد افتادن در دوزخ سرمايه‏دارى و غرب‏گرايى پس از خروج از برزخ كمونيسم نيز هشدار داد.

وى گفت: مسلمانان روسيه هميشه نام امام خمينى‏«ره‏» و آثار و انديشه‏هاى آن مرد بزرگ تاريخ را گرامى مى‏دارند، زيرا معتقدند كه اين افكار و انديشه‏ها، احياى اسلام را در پى داشت و ارزشهاى عالى اسلامى را رونق بخشيد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 11/7/78

امام جماعت‏بزرگترين مسجد مادريد:

امام خمينى هدايت كننده و روشنگر جامعه بودامام جماعت‏بزرگترين مسجد مسلمانان در مادريد، پايتخت اسپانيا، تلاشها و مجاهدتهاى امام خمينى (ره) را براى سربلندى اسلام و عزت مسلمان در جهان ستود.

«شيخ منيرالمصرى‏»، امام جماعت مسجد مادريد، به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در اين شهر گفت: امام خمينى شخصيتى نادر در دنياى اسلام است كه از توانمندى و قابليتهاى فراوانى براى هدايت و روشنگرى برخوردار بوده است.

وى افزود: امام خمينى(ره) توانست احساسات مذهبى و اعتقادى را گسترش و تقويت‏بخشد و اقدامات و تلاشهاى ايشان، ثابت كرد كه تنها همين عامل مى‏تواند در افراد تغيير بوجود آورد.

خطيب بزرگترين مسجد مسلمانان در مادريد با تمجيد از سياستهاى دولت ايران گفت: موقعيت فعلى ايران در صحنه‏هاى بين‏المللى از استحكام بيشترى برخوردار شده است و موضع اين كشور در قبال بحرانهاى مختلف در نقاط مختلف جهان قابل تحسين است.

شيخ منيرالمصرى با اشاره به اينكه تفرقه و فقدان اتحاد باعث جدايى مسلمانان و كشورهاى اسلامى مى‏شود، گفت: پرهيز از اختلافات و تقويت همبستگى، ابزارى مهم براى رسيدن به هدف مشترك مى‏باشد و دنياى اسلام در مقطع كنونى براى مقابله با دشمنان، به يگانگى و اتحاد نيازمند است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 4/7/78

حماس: امام خمينى به ملتهاى مسلمان اعتماد به نفس دادجنبش مقاومت اسلامى فلسطين «حماس‏» از شخصيت امام خمينى و نقش بزرگ و برجسته معظم له در بيدارى مسلمانان جهان ستايش كرد.

عمادالعلمى، عضو دفتر سياسى و نماينده جنبش حماس در سوريه، در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: انقلاب اسلامى به رهبرى امام راحل توانست‏به ملتهاى عرب و اسلامى اعتماد به نفس بدهد.

عمادالعلمى تصريح كرد، به بركت پيروزى انقلاب اسلامى ايران، روحيه انقلابى در ميان مسلمانان همچنان پابرجاست و على‏رغم مدت طولانى كه از پيروزى انقلاب اسلامى مى ‏گذارد، اين روحيه در ميان امت رسوخ پيدا كرده است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

يك اديب آذربايجانى:

امام خمينى برترين شخصيت قرن بيستم ميلادى است‏«اسرافيل اسرافيل اف‏»، رئيس موزه ادبيات نظامى گنجوى جمهورى آذربايجان، گفت: امام خمينى (ره) برترين شخصيت در ميان شخصيتهاى جهانى در قرن بيستم ميلادى بود.

اين اديب آذربايجانى به خبرگزارى جمهورى اسلامى در باكو گفت: امام خمينى به عنوان يك شخصيت‏برجسته جهانى نه تنها براى جمهورى اسلامى ايران، بلكه براى جهان و جهانيان مطرح بوده است.

«اسرافيل اف‏» همچنين اظهار داشت: در حالى كه انقلاب اسلامى ايران بيستمين بهار عمر خود را سپرى مى‏كند، اما ايده‏ها و اهداف بنيانگذار جمهورى اسلامى در تمام زواياى اين انقلاب به وضوح قابل مشاهده و درك است.

رئيس موزه ادبيات نظامى گنجوى جمهورى آذربايجان افزود: بدون شك، بنيانگذار انقلاب اسلامى با حركت توفنده خود يك حادثه تاريخى و بسيار بزرگ را براى قرن بيستم رقم زد و اين انقلاب اكنون فراتر از مرزهاى ايران به عاملى در جهت‏به حركت در آوردن نهضتهاى آزادى بخش تبديل شده است.

وى افزود: اگر به تحولات اخير در منطقه و از جمله به قفقاز توجه گردد، متوجه اثرات انقلاب اسلامى خواهيم شد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 4/7/78

يك انديشمند آذربايجانى: امام خمينى دانشمندى منحصر به فرد بودرئيس مركز تحقيقات اسلامى جمهورى آذربايجان از امام خمينى (ره) به عنوان نظريه‏پرداز و دانشمندى منحصر به فرد در جهان ياد كرد.

پروفسور «رفيق على اف‏» به خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: امام خمينى (ره) با رهبرى حكيمانه خود و با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، برخلاف ادعاى برخى مدعيانى كه دين را عاملى مخرب قلمداد مى‏كردند، نشان داد كه اسلام يك دين سازنده و يك ايدئولوژى مبلغ ارزشهاى اخلاقى، صلح و عدالت است.

رئيس مركز تحقيقات اسلامى جمهورى آذربايجان گفت: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و استقرار نظام جمهورى اسلامى در اين كشور، كشورهاى همسايه و از جمله جمهورى آذربايجان، قفقاز شمالى و آسياى ميانه نيز از بركات اين انقلاب بهره‏مند شدند.

وى افزود: انقلاب اسلامى بزودى اثرات خود را در ميان كشورهاى جهان نشان داد و شرايط مساعدى را براى بيدارى ملتها فراهم ساخت.

پروفسور «رفيق على اف‏» گفت: امام خمينى(ره) يكى از شخصيتهاى بزرگ جهان اسلام در 200 سال اخير است كه به عنوان انديشمند، سياستمدار، عالم و نظريه‏پرداز بزرگ، برنامه انقلاب اسلامى را آماده و آن را با خروش ملت ايران جايگزين نظام شاهنشاهى در اين كشور كرد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

نلسون ماندلا:

امام خمينى(ره) رهبرى منحصر به فرد بودنلسون ماندلا از هجرت امام خمينى (ره) از پاريس به تهران، به عنوان واقعه‏اى بزرگ ياد كرد و گفت: رهبرى منحصر به فرد امام بود كه توانست‏با دست‏خالى، انقلاب اسلامى ايران را به پيروزى برساند.

رئيس جمهورى سابق آفريقاى جنوبى ضمن تمجيد از شخصيت استثنايى امام خمينى تاكيد نمود. «من با دقت آن روزهاى حساس را دنبال مى‏كردم‏».

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،6/7/78

يك شخصيت فلسطينى:

امام خمينى به جهان اسلام هويت تازه‏اى بخشيدحسن الباش، انديشمند معروف فلسطينى و عضو برجسته جنبش جهاد اسلامى فلسطين، گفت: امام خمينى(ره) با انقلاب خود ثابت كرد كه اسلام يك قدرت حقيقى است كه توانست‏به مسلمانان عزت بخشد.

حسن الباش در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى افزود: جهان اسلام قبل از سال‏1979 از فقدان هويت رنج مى‏برد، اما امام خمينى با انقلاب خود توانست تغييرات بزرگى را در مردم و هويت و شخصيت آنان ايجاد كند، به طورى كه مسلمانان هم اكنون با افتخار به مسلمان بودن خود مى ‏بالند.

وى تصريح كرد، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، ملتهاى زيادى، از جمله مردم فلسطين، الجزاير، كشورهاى آسياى ميانه و جنوب شرق آسيا، تحت تاثير انديشه‏هاى امام خمينى قرار گرفتند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 10/7/78

يك مقام مالزى:

امام خمينى مروج اخلاق و معنويت در دنياى ماديگراى معاصر بوددكتر «چاندرا مظفر»، معاون حزب عدالت ملى مالزى گفت: امام خمينى در جامعه‏اى كه مادى‏گرايى بخشى جدا نشدنى از آن بود، چهره ارزشهاى معنوى و اخلاقى را نمايان ساخت.

اين استاد دانشگاه و سياستمدار فعال مالزى افزود: از امام خمينى به عنوان بزرگترين رهبر قرن بيستم ياد خواهد شد; زيرا وى نخستين رهبرى بود كه در اين قرن يك انقلاب دينى را پايه‏ گذارى كرد.

«چاندرا مظفر» كه رئيس سازمان بين‏المللى «جهان با عدالت‏» نيز مى ‏باشد، با تقدير از نقش امام خمينى در پاسدارى از عدالت گفت: امام خمينى رهبر بسيار برجسته‏اى بود كه با كوششهاى خود سهم بسزايى در جهان اسلام به عهده داشت.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 20/7/78

نويسنده كلمبيايى:

امام خمينى نياز به اسلام را در دنيا احيا كردحوليان زاپاتا، محقق، نويسنده و رئيس مركز فرهنگ اسلامى كلمبيا گفت: در قرن بيستم سه شخص در دنيا مطرح شدند و در تمامى مجامع سياسى مورد توجه سياستمداران قرار گرفتند. يكى از آنها گاندى بود، ديگرى يحيى (رهبر مردم واتيكان) و سومين آنها حضرت امام خمينى است. از بين اين سه رهبر تنها كسى كه فرهنگ روحيات و سخنانش در بين مردم مؤثر واقع شد، امام خمينى بود. امام خمينى رهبر مسلمان و آزاده‏اى بود كه توانست‏با قيامى، اسلام را در بستر كشور پهناور ايران جاى دهد و نياز به اسلام را در دنيا احيا كند.

امام خمينى در سايه حكومت اسلامى و تدبير و درايت توانست الگوى ساير رهبران دنيا باشد.

منبع روزنامه رسالت، مهر 1378

شاعر تاجيكستانى: امام خمينى از شخصيتهاى برجسته و ماندگار تاريخ بشرى است‏خانم مهرالنساء، شاعر، اديب و عضو كميته بانوان و خانواده از تاجيكستان، مى‏ گويد:

يكى از ويژگيهاى منحصر به فرد انقلاب اسلامى، حضور رهبرى امام خمينى به عنوان پشتوانه الهى اين انقلاب است. امام خمينى يكى از شخصيتهاى برجسته و ماندگار تاريخ بشرى هستند كه داراى ويژگيهاى انسانى، الهى و ملكوتى خاص بودند. اين شخصيت الهى در تمام جهان آنجا كه قلبى، الهى و ملكوتى خاص بودند. اين شخصيت الهى در تمام جهان، آنجا كه قلبى براى عشق و حقيقت مى‏تپد، حضور دارد و زنده است و ماندگار.

سراسر جهان اسلام و مستضعفين به حضور چنين رهبرى افتخار مى‏كنند و بوسيدن دست آن حضرت در ديروز و بوسيدن خاك حرم آن حضرت در امروز، آرزويى است كه بسيارى از مسلمانان جهان با خويشتن خويش نجوا مى‏كنند. چشم تمام مسلمانان جهان به دستها و قدمهاى مسلمانان ايران است و خداوند اين توفيق را به خواهران و برادران ايرانى ما داده است و ان شاءالله كه اين توفيق را پاس بدارند و لحظه‏اى از نام، ياد و راه امام خمينى غافل نمانند.

با پيام امام خمينى به گورباچف، عمق و ژرفناى شخصيت دينى الهى ايشان بر ما پديدار مى‏شود. اين پيام در تاريخ هر دو كشور و در تاريخ جهان معاصرماندى است و نقطه عطفى در تاريخ هر دو كشور است. امام خمينى شخصيتى روحانى و عارف بودند. ايشان به جهان هستى نيز در همين راستا مى‏نگريستند و تنها چنين ديدگاهى است كه انسان معاصر را ملزم به رويكرد دينى و اسلام‏گرايى مى ‏كند.

جهان معاصر، شخصيت امام خمينى را دراين پيام دريافته است. روح بلند و آسمانى ايشان قابل ستايش است. اين پيام در آن دوره غفلت، تمام مردم جمهوريهاى شوروى را تحت تاثير قرارداد و آنها را دگرگون كرد. ما هيچ وقت فكر نمى‏كرديم كه به اين زودى صداى روح بخش اذان را از گلدسته‏هاى مساجد خود بشنويم و امام خمينى نويد بخش چنين سعادتى بود.

منبع: امام خمينى و جهان معاصر، ج‏2، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1376.

انديشمند الجزايرى:

امام خمينى مردى استثنايى بودسيدصدرالدين، متفكر و انديشمند معاصر الجزايرى، معتقد است:

امام خمينى (ره) مردى استثنايى بود. اين انسان هديه خداوند به مسلمين بود تا بتواند مسيرشان را در اسلام تصحيح كنند.

امام خمينى(ره) اسلام را از گوشه مساجد خارج كردند و مردم را به مسيرى هدايت و تشويق نمودند كه اسلام را بتوان به عنوان يك روش زندگى به اجرا درآورد. امام خمينى بود كه اين جرات را به مسلمانان بخشيد تا بتوانند اسلام را به ديگران عرضه كنند. الان مسلمانان به مسلمان بودنشان افتخار مى‏كنند، حال آنكه پيش از امام خمينى، جرات بيان مسلمان بودنشان را نيز نداشتند. آنها امروز به واسطه اسلام احساس قدرت مى‏كنند، اين فقط امام خمينى بود كه به ما اسلام حقيقى را نشان داد و اكنون با شناختى كه امام در اختيار مردم قرار داده، ايشان مى‏توانند بين اسلام واقعى يا همان گونه كه امام مى‏گفتند، اسلام ناب محمدى (ص) و اسلام آمريكايى فرق بگذارند.

به اعتقاد وى، با ظهور امام خمينى، عصرى براى مسلمانان آغاز شد كه بسيار جدى‏تر از دوران قبل از امام بود. تا پيش از امام، مسلمانان اغلب گرايشهاى حزبى و ملى داشتند، حال آنكه امام اين ايده را بيان كردند كه اسلام بزرگتر از آن است كه به حزب يا مليتى خاص محدود شود. با اين ايده است كه اكنون حركتهاى اسلامى از طرح حزب يا مليتى خاص به شكلى جهانى تغيير فرم داده است; حركتهايى كه در بسيارى از موارد از شعارها و روشهاى مشابهى برخوردارند.

منبع: امام خمينى و جهان معاصر، ج‏1، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1375.

معاون وزير فرهنگ قرقيزستان:

امام خمينى آخرين پديده بزرگ قرن ماست‏استاد جمعه على خان، معاون وزير فرهنگ قرقيزستان، مى ‏گويد:

امام خمينى آخرين پديده بزرگ قرن ماست. يعنى درست در حالى كه امريكا و شوروى جهان را به دو قطب بزرگ تقسيم كرده بودند و خطر هيچ قدرتى را تصور نمى‏كردند، امام خمينى ظهوركرد و اين حركتى بسيار جسورانه است. شگفتى در اينجاست كه وى نزد هر ملتى محترم است و اين از تيزهوشى و نبوغ اوست كه توانست چنين تاثيرى در جهان معاصر باقى بگذارد.

امام خمينى رهبرى مقتدر و دورانديش، انساى والا و منزه، برخوردار از باطنى شفاف و زلال و طبعى غنى و سرشار بوده است. به نظر من، رهبرى او و رهنمودهاى او، چه در خصوص مسائل ملل اسلامى و چه درباره معضلات جهانى، هديه‏اى الهى بوده است. وى به باطن انسانها نظر دارد و انسان را به زبانى ساده به آن سرچشمه‏هاى ازلى و ارتباط با مبدا وجود دعوت مى‏كند و اين هدفت غايى زندگى است. معنى زندگى و نهايت تمدن رسيدن به همين منظور است. وى به اين نكته توجه خاصى دارد و همه انسانها را با همين ملاك، يعنى انسان بودن ارزيابى مى‏كند و اين در هر شرايطى ارزشمند است. فكر مى‏كنم رمز تمامى پيروزيها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى نيز در همين است. اين يك واقعيت است كه هر رهبرى كه در كوران مبارزات قرار مى‏گيرد، در گردابى از مشكلات غوطه مى‏زند، اما او مسير درستى را مشخص كرد و اين ديگر با آيندگاه است كه راه او را تا حصول نتايجش پيگيرى كنند.

منبع: امام خمينى و جهان معاصر، ج‏1.

استاد دانشگاه قرقيزى:

امام خمينى راه دينى را برگزيده و به انسان و بى كرانگى روح اعتقاد داشت

ساويت‏بيك تاكتامشيف، پروفسور در رشته فيزيك و رئيس دانشگاه ملى علوم و صنايع قرقيزستان معتقد است امام خمينى رهبر بزرگى است. او ايده تازه‏اى را مطرح كرد. و در اين عصر، دين را وارد عرصه رهبرى و هدايت جامعه نمود و توانها و مايه‏هايى از آن را كه ناشناخته مانده بود، به كار گرفت و احيا كرد. در توضيح اين نكته بايد گفت كه امام خمينى، زمان مناسبى را براى انقلاب اسلامى انتخاب كرد، زمانى كه پايه‏هاى نظام سرمايه‏دارى جهانى لرزان شده و ناتوانى سيستم سوسياليستى يا كمونيستى در كارآييهاى اجتماعى و اداره جامعه ثابت ‏شده بود. امام خمينى در اين ميان از مردان نادر و استثنايى بود. او نه به راه سرمايه‏دارى قدم گذاشت و نه يك لحظه در ايمان خود به بى‏اعتبارى نظامهاى الحادى ماركسيسم و كمونيسم درنگ نمود. راه او راهى يگانه بود كه به ديرينگى عمر بشر قدمت داشت. او راه دينى را برگزيد و به اسلام توسل جست و به انسان و بى‏كرانگى و روح او اعتقاد داشت. انسان را به مثابه فرزند طبيعت مى‏دانست و ميان انسانها جز به ميدان ايمان دينى آنها تفاوت ديگرى قائل نبود. تعاليم او رباينده دلهاست.

منبع: امام خمينى(ره) و جهان معاصر، ج‏1

شاعر لبنانى:

امام روح عزت و بزرگى و بزرگوارى و ايثار را ميان مسلمانان برانگيخت

عباس على فتونى، شاعر معاصر لبنانى، مى‏ گويد:

گفتار امام همان طورى كه در مردم ايران تاثير داشته، در تمام مردم آزاده و مستضعف جهان نيز تاثير گذاشته است. امام روح عزت و روح بزرگى و بزرگوارى و ايثار را ميان مسلمانان برانگيخت و مسلمانان در همه كشورها از آن متاثر شدند. آنان به هر وسيله و هر راهى و با تمام قدرتشان تلاش مى‏كنند كه عزت خود را بازيابند و كرامت‏خود را بنا كنند. آن مردمى كه از امام پيروى مى‏كنند، همگى برخاستند تا امتهاى مستضعف را به خروش و جنبش درآوردند و كابوس ستم، تظلم و انحراف را از دل آنان بزدايند و عرشهاى طاغوتيان را ويران سازند و بر ويرانه‏هاى آنان قصر مجد و عظمت اسلام و انسان را و قصر اسلام و كلمه لااله الالله را بنا كنند. ملتهاى اسلامى هنوز از حركت انقلابى عقب مانده‏اند و از جمهورى اسلامى ايران كه توانست‏شخصيتش را بنا كند و عظمت‏خود را باز يابد، عقب‏اند، ولى اراده كرده‏اند كه پا جاى پاى مردم ايران بگذارند تا وجود و حضورشان را در زندگانى بيابند و در نتيجه به سعادت و رضايت الهى در دنيا و پاداش در آخرت نايل شوند.

منبع: امام خمينى و جهان معاصر، ج‏1.

روزنامه‏نگار كنيايى:

امام خمينى حقيقتا شخصيتى است كه هر چه كرد براى خدا و در راه خدا بود

خانم نسيم والجى، عضو كميته زنان و سردبير مجلات «الكوثر» و «راه هدايت‏» كنيا مى ‏گويد:

به خدا كه از شخصيت امام خمينى، اين شخصيت‏بسيار اعظم در قرن حاضر و در عصر جهالت و عصر فساد و اضمحلال انسان، نمى‏توان به طور كامل سخن گفت. حقيقتا امام شخصيتى است كه هر چه كرد براى خدا بود و در راه خدا بود.

امام خمينى در صراط انبيا كاركرد، بسيار پرهيزگار بود و در مقابل تفكر غرب و شرق ايستادگى و در راه اسلام ناب و شيوه انبيا، تلاش بسيار نمود. امام خمينى با تفكر، حكمت و اخلاق خود، حيرتى را براى جهان معاصر پديد آورد. او در نامه‏اى به گورباچف آنچه را كه در شرق رخ داد، پيش‏بينى كرد. هر چه كه امام خمينى، راجع به اتفاقات و رخدادهاى جهان معاصر پيش‏بينى كرد، همان اتفاق افتاد.

امام خمينى رسولى بود براى شرق و پيام‏آور حيات حقيقى بشر. سر سلسله تفكر حضرت امام در عرفان و انديشه براى نجات بشر معاصر، به اولياى خدا برمى ‏گردد.

منبع: امام خمينى و جهان معاصر، ج‏2.

طلال عتريسى، استاد دانشگاه روانشناسى اجتماعى لبنان معتقد است:

پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى و افكارى كه از اسلام ارائه كرد، در سطح دنيا دو انقلاب ايجاد نمود: انقلاب در داخل اسلام و گرايشهاى فقهى اسلام، به طورى كه لزوم حركت و جنبش را در اين عصر مورد تاكيد قرار مى‏داد، به خاطر اينكه جامعه اسلامى و حكومت اسلامى را بپا كند; برخلاف گرايشها و انديشه‏ هاى عده زيادى كه اين فكر را رد مى‏كردند. انقلاب دوم آن بود كه در سطح دنيا خارج از دايره اسلام، فقهى به وجود آمد كه تاكيد بر اين موضوع داشت كه اسلام مى ‏تواند تغيير ايجاد كند و مى‏تواند به حاكميت‏برسد و مى‏تواند دولت تاسيس كند، برخلاف فكرى كه از دوره نهضت اروپا عليه آن بود و نيز از دوره انتشار افكار ماركسيستى كه اعتقاد داشت كه دين ملتها را ضعيف مى‏كند و دين افيون ملتهاست.

 

 تعداد بازدید:  2722
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها